دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 25 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19500 - 20000

هوبارد 19500 - 20000 

پلاس 19000 - 19500

کاب 17500 - 18000

آرین 14000 - 14500

تخم مرغ:

تهران 48000-53000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 0000

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 0000

روس بندر هاشمی 0000

روس بندر نوشهر  0000

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 0000

داخلی شوش 0000

داخلی دزفول 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 00000

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 00000

جو:

روس بندر هاشمی 0000

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 00000

مش آرژانتین بندر امام  00000

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل چاه بهار 00000

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 00000

کلهر بندر امام 00000

نابدانه سمنان 00000

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 00000

خاوردشت گرگان 00000

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 00000

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 00000

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 00000

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 0000

نهاوند 0000

روس بندر هاشمی 00000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 00000

پودر و پلیت قزاق  مشهد 00000

تخت پر چرب ترکمن مشهد 00000

داخلی نیشابور 00000

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 000000

ژاپن تهران 000000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی تهران 00000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  00000

ترئونین :

چینی تهران 00000

سبوس گندم :

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 0000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 00000

چینی بندر عباس 00000

گلوتن گندم :

تهران 00000

یونجه :

سمنان  00000

خوزستان 00000

فارس 00000

خراسان 00000

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 0000

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 0000

نیشابور 0000

فریمان 0000

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 00000

بندر امیر آباد 00000

نفاله میوه :

شمال 0000

باگاس :

شوشتر 0000

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  00000

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 00000

خالص بندر عباس 00000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 00000

ترکیبی گیلان 00000

جنوب گیلان 00000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

گرگان 0000

پودر جوجه :

آمل 0000

جوش شیرین :

چینی تهران 00000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 00000

سمنان 00000

منو کلسیم فسفات:

تهران 00000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 000

نمک معدنی :

قم فله 000

قم کیسه 000

زئولیت :

قم 000

تهران 000

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 000000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 00000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 25 اسفند 1395  19:8 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 24 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19500 - 20500

هوبارد 19500 - 20500 

پلاس 19000 - 20000

کاب 18000 - 18500

آرین 14500 - 15000

تخم مرغ:

تهران 48000-53000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 8350

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6600

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7350

روس بندر نوشهر  7350

روس بندر انزلی 7450

روس بندر امام 0000

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8700

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14950

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 14300

کلهر بندر امام 14000

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14300

بهپاک بهشهر 15850

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

روس بندر هاشمی 10100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13300

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15300

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 123500

ژاپن تهران 000000

فرانسه 122500

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  38500

ترئونین :

چینی تهران 67500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  8900

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 8500

نیشابور 7950

فریمان 7900

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 24 اسفند 1395  19:25 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 23 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 48000-53000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 8350

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6600

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7350

روس بندر نوشهر  7350

روس بندر انزلی 7450

روس بندر امام 0000

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8700

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14950

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 14300

کلهر بندر امام 14000

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14300

بهپاک بهشهر 15850

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

روس بندر هاشمی 10100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13300

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15300

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 123500

ژاپن تهران 000000

فرانسه 122500

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  38500

ترئونین :

چینی تهران 67500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  8900

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 8500

نیشابور 7950

فریمان 7900

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1395  20:35 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 22 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19500 - 20000

هوبارد 19500 - 20000 

پلاس 19000 - 19500

کاب 18000 - 18500

آرین 14500 - 15000

تخم مرغ:

تهران 48500-53500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 8300

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6500

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7250

روس بندر نوشهر  7250

روس بندر انزلی 7350

روس بندر امام 0000

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8700

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14600

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14500

کلهر کرمانشاه 14300

کلهر بندر امام 13400

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14300

بهپاک بهشهر 15550

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

روس بندر هاشمی 10100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13300

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15300

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 124000

ژاپن تهران 000000

فرانسه 123000

لیزین :

اندونزی تهران 62500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  38500

ترئونین :

چینی تهران 67500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  8900

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 8500

نیشابور 7950

فریمان 7900

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 22 اسفند 1395  19:55 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 19 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 48500-53500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 64000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6400

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7150

روس بندر نوشهر  7200

روس بندر انزلی 7300

روس بندر امام 7200

داخلی شوش 0000

داخلی دزفول 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8600

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14650

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14300

کلهر بندر امام 13950

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15550

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 14300

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 14300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

روس بندر هاشمی 10100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13300

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15300

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 128500

ژاپن تهران 126500

فرانسه 128000

لیزین :

اندونزی تهران 65000

کره تهران 64000

کولین :

چینی تهران  38000

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  8900

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 8500

نیشابور 0000

سبزوار 0000

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 19 اسفند 1395  19:33 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 17 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20000 - 20500

هوبارد 20000 - 20500 

پلاس 19500 - 20000

کاب 18500 - 19000

آرین 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 47000-52500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 64000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام 8050

برزیل بندر امام 8100 

اوکراین بندر امام 6350

اوکراین بندر امام 0000

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7150

روس بندر نوشهر  7150

روس بندر انزلی 7200

داخلی شوش 0000

داخلی دزفول 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8050

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8600

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14650

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14200

کلهر بندر امام 13900

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15550

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 14900

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13200

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 128500

ژاپن تهران 126500

فرانسه 128000

لیزین :

اندونزی تهران 65000

کره تهران 64000

کولین :

چینی تهران  38000

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 17 اسفند 1395  19:55 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 16 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 48000-542500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام 8000

برزیل بندر امام 7950 

اوکراین بندر امام 6300

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6400

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7150

روس بندر نوشهر  7200

روس بندر انزلی 7250

داخلی شوش 7300

داخلی دزفول 7300

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10750

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8150

روس بندر انزلی 8100

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8600

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

پلیت آرژانتین بندر امام بهپاک 15050

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14600

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13800

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15600

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15400

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15400

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11950

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13200

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 130000

ژاپن تهران 127000

فرانسه 128500

لیزین :

اندونزی تهران 66000

کره تهران 65500

کولین :

چینی تهران  38000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1395  19:4 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 15 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20000 - 20500

هوبارد 20000 - 20500 

پلاس 19500 - 20000

کاب 18500 - 19000

آرین 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 49000-54500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 48000-49000

کشتار تهران 61000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام 7850

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6400

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7150

روس بندر نوشهر  7200

روس بندر انزلی 7250

داخلی شوش 7300

داخلی دزفول 7300

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10750

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8150

روس بندر انزلی 8100

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8500

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام 14650

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14600

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14500

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13700

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15550

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 14900

بیین گرگان 15400

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12000

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 00000

گلبهار اصفهان  12000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13200

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

دگوسا تهران 130000

ژاپن تهران 127000

فرانسه 128500

لیزین :

اندونزی تهران 66000

کره تهران 65500

کولین :

چینی تهران  38000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 15 اسفند 1395  19:49 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 14 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 21000 - 21500

هوبارد 21000 - 21500 

پلاس 20500 - 21000

کاب 19500 - 20000

آرین 17000 - 17500

تخم مرغ:

تهران 48000-54500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 64000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 7850

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6300

صربستان بندر امام 6500

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7250

روس بندر نوشهر  0000

روس بندر انزلی 7300

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8150

روس بندر انزلی 8100

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8450

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15050

مش آرژانتین بندر امام 00000

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14600

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15500

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 14800

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 00000

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11750

طلا سفید گنبد 12250

بهپاک بهشهر 12200

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11950

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13200

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

اندونزی تهران 130000

ژاپن تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 66000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 14 اسفند 1395  20:52 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 11 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20000 - 20500

هوبارد 20000 - 20500 

پلاس 19500 - 20000

کاب 18500 - 19000

آرین 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 47000-52500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-76500

ذرت:

برزیل بندر امام 7950

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6400

صربستان بندر امام 6500

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7250

روس بندر نوشهر  7500

روس بندر انزلی 7500

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8100

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8450

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14850

مش آرژانتین بندر امام 00000

کم پلت آرزانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 14600

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15450

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15350

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11650

طلا سفید گنبد 12250

بهپاک بهشهر 12150

گلبهار اصفهان  11650

کانولا بندر امام 11950

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13200

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

تخت پر چرب ترکمن مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7000

دانه کنان :

مشهد 18600

متیونین :

اندونزی تهران 134000

ژاپن تهران 127000

لیزین :

اندونزی تهران 67000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  42000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 11 اسفند 1395  18:27 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 10 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20000 - 20500

هوبارد 20000 - 20500 

پلاس 19500 - 20000

کاب 18500 - 19000

آرین 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 48500-53500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 7950

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6350

صربستان بندر امام 6500

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7300

روس بندر نوشهر  7300

روس بندر انزلی 7450

داخلی شوش 7250

داخلی دزفول 7250

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8100

روس بندر نوشهر 8100

روس بندر انزلی 8150

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8450

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14750

مش آرژانتین بندر امام 14700

کم پلت آرزانتین بندر امام 14700

پلیت برزیل بندر امام 14700

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11650

طلا سفید گنبد 12200

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11950

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

اندونزی تهران 134500

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 68500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1395  18:56 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 9 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 49500-53500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-51000

کشتار تهران 67000-77000

ذرت:

برزیل بندر امام 7950

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6350

صربستان بندر امام 6500

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7350

روس بندر نوشهر  7350

روس بندر انزلی 7400

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10800

جو:

روس بندر هاشمی 8050

روس بندر نوشهر 8050

روس بندر انزلی 8100

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8450

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14750

مش آرژانتین بندر امام 14700

کم پلت آرزانتین بندر امام 14700

پلیت برزیل بندر امام 14700

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14250

بهپاک بهشهر 15500

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 14850

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11650

طلا سفید گنبد 12150

بهپاک بهشهر 12050

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11950

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

اندونزی تهران 139500

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 69500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 68500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار تا (10/12/1395 )امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 9 اسفند 1395  19:4 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 7 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19500 - 20000

هوبارد 19500 - 20000 

پلاس 19000 - 19500

کاب 18000 - 18500

آرین 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 46000-51000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 51000-53000

کشتار تهران 67000-78000

ذرت:

برزیل بندر امام 8050

برزیل بندر امام 0000 

اوکراین بندر امام 6300

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7250

روس بندر نوشهر  7250

روس بندر انزلی 7350

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 8000

قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14800

مش آرژانتین بندر امام 14750

پلت برزیل بندر امام 14750

کم پلیت برزیل بندر امام 14700

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14350

بهپاک بهشهر 15500

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15350

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11950

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11950

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

اندونزی تهران 139500

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 69500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 68500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 7 اسفند 1395  18:50 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 5 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 48000-53000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-51000

کشتار تهران 70000-78000

ذرت:

برزیل بندر امام 8200

برزیل بندر امام 8150 

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6400

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر هاشمی 7350

روس بندر نوشهر  7450

روس بندر انزلی 7350

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 7900

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 8000

قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14800

مش آرژانتین بندر امام 14750

پلت برزیل بندر امام 14750

کم پلیت برزیل بندر امام 14700

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14200

بهپاک بهشهر 15600

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15350

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11850

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 12200

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

اندونزی تهران 138000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  41000

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 7 اسفند 1395  18:49 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 4 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

هوبارد 18500 - 19000 

پلاس 18000 - 18500

کاب 17000 - 17500

آرین 14500 - 15000

تخم مرغ:

تهران 49000-54000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 69000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250 

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6800

روس بندر هاشمی 7300

روس بندر نوشهر  7300

روس بندر انزلی 7400

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 8000

قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 14590

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلت برزیل بندر امام 14900

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل چاه بهار 00000

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15150

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11750

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 132000

فرانسه تهران 131000

لیزین :

اندونزی تهران 70000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  42000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1395  18:13 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 3 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 18000

هوبارد 16500 - 18000 

پلاس 16000 - 17500

کاب 15000 - 16500

آرین 12500 - 14000

تخم مرغ:

تهران 49000-54000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 48000-49000

کشتار تهران 66000-75000

ذرت:

برزیل بندر امام 8150 

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6800

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر نوشهر  7300

روس بندر انزلی 0000

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7800

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 8000

قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15150

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلت برزیل بندر امام 15100

کم پلیت برزیل بندر امام 15050

پرک برزیل چاه بهار 14600

پرک برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11750

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

خاور دشت گرگان 9850

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 128000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  38500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7400

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 3 اسفند 1395  17:42 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 2 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 47000-53000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 64000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام8050

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6250

صربستان بندر امام 6700

روس بندر هاشمی 7400

روس بندر نوشهر  7450

روس بندر انزلی 7500

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7200

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 7950

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000

قزاق مشهد 8500

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15200

مش آرژانتین بندر امام 15100

پلت برزیل بندر امام 15250

پرک برزیل بندر امام 14300

کم پلیت برزیل بندر امام 15200

پرک برزیل چاه بهار 14600

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14300

بهپاک بهشهر 15500

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 14950

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11550

بهپاک بهشهر 00000

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9700

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 138500

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 71000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7750

همدان 0000

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 0000

ارومیه 7700

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 0000

میاندوآب 0000

بروجرد 0000

قزوین 0000

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 2 اسفند 1395  18:22 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 1 اسفند ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 18500

هوبارد 17000 - 18500 

پلاس 16000 - 17500

کاب 15000 - 16500

آرین 13000 - 14500

تخم مرغ:

تهران 44000-49500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 48000-49000

کشتار تهران 63000-75000

ذرت:

برزیل بندر امام8050

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6350

صربستان بندر امام 6750

روس بندر هاشمی 7450

روس بندر نوشهر  7600

روس بندر انزلی 7350

داخلی شوش 7200

داخلی دزفول 7150

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7900

روس بندر نوشهر 7950

روس بندر انزلی 8000

روس بندر امام 7850

آلمانی بندر امام 8000

قزاق مشهد 8500

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15350

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15250

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل چاه بهار 14450

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14350

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15150

گلبهار اصفهان 15050

کندوج گیلان 15700

نهاوند 15100

بیین گرگان 00000

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11550

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11600

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 141000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 1 اسفند 1395  16:38 | 0 نظر