دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 30 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19000 - 20000

هوبارد 19000 - 20000 

پلاس 18000 - 19000

کاب 17000 - 18000

آرین 15000 - 16000

تخم مرغ:

تهران 43000-48000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 68000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام8050

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6300

صربستان بندر امام 6850

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر نوشهر  7600

روس بندر انزلی 7400

داخلی شوش 7150

داخلی دزفول 7150

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11000

جو:

روس بندر هاشمی 7950

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8000

روس بندر امام 7850

آلمانی بندر امام 8000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15450

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15400

کم پلیت برزیل بندر امام 15350

پرک برزیل چاه بهار 14450

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14400

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11600

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 140000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 71000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 30 بهمن 1395  16:30 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 28 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 43000-48000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 60000-73500

ذرت:

برزیل بندر امام8050

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6300

صربستان بندر امام 7100

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر نوشهر  7500

روس بندر انزلی 7450

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11000

جو:

روس بندر هاشمی 7950

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8000

روس بندر امام 7850

استونی بندر امام 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15500

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15400

کم پلیت برزیل بندر امام 15350

پرک برزیل چاه بهار 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14400

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11550

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 144000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 28 بهمن 1395  19:4 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 27 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20500 - 21000

هوبارد 20500 - 21000 

پلاس 19500 - 20000

کاب 18500 - 19000

آرین 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 42500-47000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 61000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام8250

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6500

صربستان بندر امام 7100

روس بندر هاشمی 7500

روس بندر نوشهر درجه(2) 6550

روس بندر انزلی 7450

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11000

جو:

روس بندر هاشمی 7950

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8000

روس بندر امام 7850

استونی بندر امام 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15500

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15400

کم پلیت برزیل بندر امام 15350

پرک برزیل چاه بهار 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14400

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 15100

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11550

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 144000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  40000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1395  18:26 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 26 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20500 - 21500

هوبارد 20500 - 21500 

پلاس 20000 - 21000

کاب 19000 - 20000

آرین 16500 - 17500

تخم مرغ:

تهران 41000-45000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-49000

کشتار تهران 66000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام8350

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6600

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7600

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر انزلی 7550

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11000

جو:

روس بندر هاشمی 7950

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8000

روس بندر امام 0000

استونی بندر امام 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15600

مش آرژانتین بندر امام 15550

پلیت برزیل بندر امام 00000

کم پلیت برزیل بندر امام 15500

پرک برزیل چاه بهار 00000

کلهر کرمانشاه 14500

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14700

اتکا خرمشهر 14400

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11550

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 146000

فرانسه تهران 138000

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  41500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 26 بهمن 1395  17:57 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 25 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 40500-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 62000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام8350

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 6550

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7600

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس بندر هاشمی 00000

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11050

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

روس بندر امام 0000

استونی بندر امام 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15600

مش آرژانتین بندر امام 15550

پلیت برزیل بندر امام 15550

کم پلیت برزیل بندر امام 15500

پرک برزیل چاه بهار 00000

کلهر کرمانشاه 14450

کلهر بندر امام 14200

نابدانه سمنان 14650

اتکا خرمشهر 14400

بهپاک بهشهر 15450

خاوردشت گرگان 14800

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11600

طلا سفید گنبد 11600

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11900

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6950

دانه کنان :

مشهد 19600

متیونین :

دگوسا تهران 139000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  41500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  11100

خوزستان 11200

فارس 10500

خراسان 11200

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7550

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 7800

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 00000

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1395  18:28 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 23 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 21500 - 22500

هوبارد 21500 - 22500 

پلاس 21000 - 22000

کاب 20000 - 21000

آرین 17500 - 18500

تخم مرغ:

تهران 39000-43000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 60000-71500

ذرت:

برزیل بندر امام8100

اوکراین بندر امام 6450

صربستان بندر امام 7200

روس بندر هاشمی 7450

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر انزلی 7500

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس بندر هاشمی 11200

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11050

جو:

روس بندر هاشمی 7800

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7850

استونی بندر امام 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15700

مش آرژانتین بندر امام 15600

پلیت برزیل بندر امام 15600

کم پلیت برزیل بندر امام 14550

پرک برزیل چاه بهار 00000

کلهر کرمانشاه 14350

کلهر بندر امام 14100

نابدانه سمنان 14550

اتکا خرمشهر 14450

بهپاک بهشهر 15400

خاوردشت گرگان 14700

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 15200

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15200

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11600

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11800

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 133000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  34000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7450

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7850

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 0000

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 23 بهمن 1395  18:31 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 21 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 39000-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 60000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام8050

اوکراین بندر امام 6400

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7400

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر انزلی 7500

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس بندر هاشمی 11200

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر هاشمی 7850

روس بندر نوشهر 7950

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7900

استونی بندر امام 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15700

مش آرژانتین بندر امام 15600

پلیت برزیل بندر امام 15600

کم پلیت برزیل بندر امام 15650

پرک برزیل چاه بهار 14600

کلهر کرمانشاه 14300

کلهر بندر امام 14050

نابدانه سمنان 14500

اتکا خرمشهر 14450

بهپاک بهشهر 15750

خاوردشت گرگان 14650

طلا سفید گنبد 15350

گلبهار اصفهان 15200

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11750

بهپاک بهشهر 12050

گلبهار اصفهان  11650

کانولا بندر امام 11850

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 128000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  7450

نقده 7500

شهر کرد  0000

اصفهان 7850

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 0000

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن 1395  19:38 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 20 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 22500 - 23500

هوبارد 22500 - 23500 

پلاس 22000 - 23000

کاب 21000 - 22000

آرین 18500 - 19500

تخم مرغ:

تهران 38000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 59000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام7900

اوکراین بندر امام 6350

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی 7350

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 7350

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر هاشمی 11100

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی 7800

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15700

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15600

پرک برزیل چاه بهار 14500

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14250

کلهر بندر امام 14000

نابدانه سمنان 14450

اتکا خرمشهر 14500

بهپاک بهشهر 15850

خاوردشت گرگان 14600

طلا سفید گنبد 15100

گلبهار اصفهان 15200

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15100

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11650

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 128000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7850

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7200

میاندوآب 0000

بروجرد 7550

قزوین 8200

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1395  17:53 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 19 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23000 - 24000

هوبارد 23000 - 24000 

پلاس 22500 - 23500

کاب 21500 - 22500

آرین 19000 - 20000

تخم مرغ:

تهران 37000-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 59000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام7850

اوکراین بندر امام 6300

صربستان بندر امام 7100

روس بندر هاشمی (امیرآباد سابق )  7300

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 7350

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 11100

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 10900

جو:

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7750

روس بندر امام 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15750

مش آرژانتین بندر امام 15650

پلیت برزیل بندر امام 15600

مش برزیل بندر امام 00000

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 14450

بهپاک بهشهر 15650

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 15200

کندوج گیلان 15600

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11650

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13250

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15250

تخت پر چرب آذربایجان 14450

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 123000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  39500

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 7200

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7550

همدان 7600

پیرانشهر  0000

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7850

ارومیه 7200

نیشابور 0000

سبزوار 7100

خوی 7200

میاندوآب 0000

بروجرد 7550

تفاله گندم :

مشهد 12450

بندر امیر آباد 12750

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1395  18:52 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 18 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36500-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 60000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام7850

اوکراین بندر امام 6350

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی (امیرآباد سابق )  7350

روس بندر نوشهر 7350

روس بندر انزلی 7350

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 11150

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7750

روس بندر امام 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15750

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15700

مش برزیل بندر امام 15650

کم پلیت برزیل بندر امام 15600

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 14500

بهپاک بهشهر 15650

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 15250

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

اکسدانه کرج 0000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11750

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11750

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17900

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 123000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 65500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  38500

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1395  18:38 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 17 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23500 - 24500

کاب 22500 - 23500

آرین 20000 - 21000

تخم مرغ:

تهران 36500-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-71000

ذرت:

برزیل بندر امام7900

اوکراین بندر امام 6400

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی (امیرآباد سابق )  7350

روس بندر نوشهر 7400

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 11150

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7850

روس بندر امام 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15850

مش آرژانتین بندر امام 15750

پلیت برزیل بندر امام 15800

مش برزیل بندر امام 15750

کم پلیت برزیل بندر امام 15750

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 15550

بهپاک بهشهر 15700

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 15250

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15350

اکسدانه کرج 15600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11850

گلبهار اصفهان  11800

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 0000

یگانه خزر گرگان 9600

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 0000

دانه کنان :

مشهد 00000

متیونین :

دگوسا تهران 124000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 64500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  33500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 17 بهمن 1395  17:47 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 16 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23500 - 24500

کاب 22500 - 23500

آرین 20000 - 21000

تخم مرغ:

تهران 36500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-71000

ذرت:

برزیل بندر امام7950

اوکراین بندر امام 6450

صربستان بندر امام 0000

روس بندر هاشمی (امیرآباد سابق )  7400

روس بندر نوشهر 7450

روس بندر انزلی 7450

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 11150

ازبک گرگان 00000

ازبک مشهد 00000

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر هاشمی ( امیرآباد سابق ) 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7900

روس بندر امام 7900

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15850

مش آرژانتین بندر امام 15750

پلیت برزیل بندر امام 15800

مش برزیل بندر امام 15800

کم پلیت برزیل بندر امام 15750

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 15400

بهپاک بهشهر 15700

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11900

گلبهار اصفهان  11850

کانولا بندر امام 11550

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 125000

چینی تهران 123000

لیزین :

اندونزی تهران 65500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 16 بهمن 1395  18:28 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 14 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-71000

ذرت:

برزیل بندر امام8050

اوکراین بندر امام 6650

صربستان بندر امام 0000

روس بندر امیرآباد  7500

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7900

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7900

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15900

مش آرژانتین بندر امام 15850

پلیت برزیل بندر امام 15800

مش برزیل بندر امام 15750

پلیت برزیل بندر چاه بهار 14650

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 15400

بهپاک بهشهر 15700

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11900

گلبهار اصفهان  11850

کانولا بندر امام 11550

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 126000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کره تهران 65500

کولین :

چینی تهران  33500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 14 بهمن 1395  19:15 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 13 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 24000 - 25000

کاب 23000 - 24000

آرین 20500 - 21500

تخم مرغ:

تهران 36000-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-71000

ذرت:

برزیل بندر امام8200

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6650

صربستان بندر امام 0000

روس بندر امیرآباد  7500

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7900

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7900

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15900

مش آرژانتین بندر امام 15850

پلیت برزیل بندر امام 15800

مش برزیل بندر امام 15750

پلیت برزیل بندر چاه بهار 14650

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 15400

بهپاک بهشهر 15700

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11900

گلبهار اصفهان  11850

کانولا بندر امام 11550

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 127500

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68500

کره تهران 65500

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 68000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 00000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 13 بهمن 1395  17:52 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 11 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 59000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام8180

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 6630

صربستان بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7500

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 7850

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7900

روس بندر انزلی 0000

روس بندر امام 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15850

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 15850

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14500

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 15400

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15100

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11900

گلبهار اصفهان  11850

کانولا بندر امام 11550

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 127500

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 68500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 11 بهمن 1395  20:0 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 10 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 24500

هوبارد 24000 - 24500 

پلاس 23500 - 24000

کاب 22500 - 23000

آرین 20000 - 20500

تخم مرغ:

تهران 37000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 64000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام8150

اوکراین بندر امام 6600

صربستان بندر امام 0000

روس بندر امیرآباد  7500

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16100

مش آرژانتین بندر امام 15950

پلیت برزیل بندر امام 15700

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 15400

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11900

گلبهار اصفهان  11850

کانولا بندر امام 11550

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 129000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 71000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 10 بهمن 1395  18:5 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 9 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23500 - 24500

کاب 22500 - 23500

آرین 20000 - 21000

تخم مرغ:

تهران 37000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 64000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام8150

اوکراین بندر امام 6550

صربستان بندر امام 6750

روس بندر امیرآباد  7450

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16100

مش آرژانتین بندر امام 15950

پلیت برزیل بندر امام 15700

کم پلیت برزیل بندر امام 15970

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 14550

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 15150

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 11800

گلبهار اصفهان  11800

کانولا بندر امام 11850

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 131000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7200

نقده 0000

شهر کرد  0000

اصفهان 7750

ارومیه 7150

نیشابور 7500

سبزوار 7350

خوی 0000

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 9 بهمن 1395  18:36 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 7 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 000000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36000-39500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 61000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام8250

اوکراین بندر امام 6600

صربستان بندر امام 6750

روس بندر امیرآباد  7450

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 7500

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7900

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16100

مش آرژانتین بندر امام 15950

پلیت برزیل بندر امام 15850

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

پرک برزیل بندر امام 14900

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 14550

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 15150

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 00000

نهاوند 00000

بیین گرگان 15300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 00000

بهپاک بهشهر 11800

گلبهار اصفهان  11800

کانولا بندر امام 11850

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 133000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 74000

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7300

همدان 7150

پیرانشهر  7100

نقده 6750

شهر کرد  7000

اصفهان 7750

ارومیه 7050

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7100

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 7 بهمن 1395  18:34 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 5 بهمن ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23500 - 245000

کاب 22500 - 23500

آرین 20000 - 20500

تخم مرغ:

تهران 35500-39000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 56000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام8200

اوکراین بندر امام 6750

صربستان بندر امام 6800

روس بندر امیرآباد  7650

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

داخلی داراب 7500

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7950

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16150

مش آرژانتین بندر امام 16000

پلیت برزیل بندر امام 16100

کم پلیت برزیل بندر امام 16050

پرک برزیل بندر امام 15950

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 14600

بهپاک بهشهر 15750

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 15500

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15250

گچساران 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 11700

گلبهار اصفهان  11800

کانولا بندر امام 11800

بین گرگان 00000

کندوج 00000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 136000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 75000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72500

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7300

همدان 7150

پیرانشهر  7100

نقده 6750

شهر کرد  7000

اصفهان 7750

ارومیه 7050

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7100

میاندوآب 0000

تفاله گندم :