دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 30 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 35500-39000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 7800

اوکراین بندر امام 6850

صربستان بندر امام 6900

روس بندر امیرآباد  7700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 7750

داخلی دزفول 7150

گندم :

آلمانی بندر امام 11500

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7900

روس بندر انزلی 8000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15750

مش آرژانتین بندر امام 15700

پلیت برزیل بندر امام 15850

پرک برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 14700

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11300

بهپاک بهشهر 11500

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 11550

کندوج 12550

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 140500

چینی تهران 139500

لیزین :

اندونزی تهران 79500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  35500

ترئونین :

چینی تهران 75500

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7300

همدان 7150

پیرانشهر  7100

نقده 6750

شهر کرد  7000

اصفهان 7850

ارومیه 7050

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 30 دى 1395  16:14 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 29 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23000 - 24000

هوبارد 23000 - 24000 

پلاس 22000 - 23000

کاب 21000 - 22000

تخم مرغ:

تهران 35500-39000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 7800

اوکراین بندر امام 6850

صربستان بندر امام 6900

روس بندر امیرآباد  7700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 0000

داخلی دزفول 7150

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

ازبک مشهد 11300

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7950

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15750

مش آرژانتین بندر امام 15700

کم پلیت برزیل بندر امام 15550

پرک برزیل بندر امام 14850

کلهر کرمانشاه 14700

کلهر بندر امام 14450

نابدانه سمنان 14900

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 11450

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 11450

کندوج 12550

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15350

داخلی نیشابور 13500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7300

دانه کنان :

مشهد 20100

متیونین :

دگوسا تهران 138000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 78000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1000

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7300

همدان 7150

پیرانشهر  7100

نقده 6850

شهر کرد  7000

اصفهان 7850

ارومیه 7050

نیشابور 0000

سبزوار 7400

خوی 7200

میاندوآب 0000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

سمنان 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 29 دى 1395  17:44 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 28 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23000 - 24000

هوبارد 23000 - 24000 

پلاس 22500 - 23000

کاب 21000 - 22000

تخم مرغ:

تهران 35500-39000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 7850

اوکراین بندر امام 6900

صربستان بندر امام 0000

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر امیرآباد 8000

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 8000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15950

مش آرژانتین بندر امام 15800

کم پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14800

کلهر بندر امام 14550

نابدانه سمنان 15000

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15150

طلا سفید گنبد 15200

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 11350

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 11450

کندوج 12550

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13500

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 142000

چینی تهران 139000

لیزین :

اندونزی تهران 80000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 7100

پیرانشهر  7000

نقده 6700

شهر کرد  71500

اصفهان 7750

ارومیه 6900

نیشابور 7500

سبزوار 7000

میاندوآب 7450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  35500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 28 دى 1395  18:18 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 27 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36500-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7900

اوکراین بندر امام 6950

صربستان بندر امام 7050

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11100

ازبک گرگان 11200

روس بندر امام 11150

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر انزلی 7700

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15800

مش آرژانتین بندر امام 15750

کم پلیت برزیل بندر امام 15650

کلهر کرمانشاه 14900

کلهر بندر امام 14650

نابدانه سمنان 15100

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 00000

خاوردشت گرگان 15250

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 00000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 11500

گلبهار اصفهان  11550

کانولا بندر امام 11650

بین گرگان 11500

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8050

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13500

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 135000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 84500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 7100

پیرانشهر  7150

نقده 6800

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7000

نیشابور 7500

سبزوار 7000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 27 دى 1395  21:55 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 26 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23000 - 24000

هوبارد 23000 - 24000 

پلاس 22500 - 23500

کاب 21500 - 22500

تخم مرغ:

تهران 35500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7900

اوکراین بندر امام 7000

صربستان بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11250

ازبک گرگان 11200

روس بندر امام 11100

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15850

مش آرژانتین بندر امام 15800

کم پلیت برزیل بندر امام 15650

پرک برزیل بندر امام 15000

کلهر کرمانشاه 15000

کلهر بندر امام 14750

نابدانه سمنان 15200

اتکا خرمشهر 14900

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15350

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 00000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 12550

طلا سفید گنبد 12100

بهپاک بهشهر 12200

گلبهار اصفهان  11950

کانولا بندر امام 11650

بین گرگان 12000

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8150

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13500

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15500

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 137500

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 77000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 7100

پیرانشهر  7150

نقده 6850

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7000

نیشابور 7500

سبزوار 7000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 26 دى 1395  20:41 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 53 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23000 - 24000

هوبارد 23000 - 24000 

پلاس 22500 - 23500

کاب 21500 - 22500

آرین 19000 - 20000

تخم مرغ:

تهران 33000-38000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 8000

اوکراین بندر امام 7100

صربستان بندر امام 0000

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11250

قزاق گرگان 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15950

مش آرژانتین بندر امام 15800

پلیت برزیل بندر امام 15750

پرک برزیل بندر امام 15100

کلهر کرمانشاه 15100

کلهر بندر امام 14850

نابدانه سمنان 15300

اتکا خرمشهر 14900

بهپاک بهشهر 15750

خاوردشت گرگان 15450

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 00000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  12000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 12100

دانه سویا :

اوکراین بندر امام 17100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8150

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 138000

چینی تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 78000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7100

نقده 7300

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

ارومیه 7000

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 25 دى 1395  18:16 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 23 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33500-38000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 8000

اوکراین بندر امام 7100

صربستان بندر امام 7250

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 8150

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11250

قزاق گرگان 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16000

مش برزیل بندر امام 15800

پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 15100

کلهر بندر امام 14850

نابدانه سمنان 15300

اتکا خرمشهر 14900

بهپاک بهشهر 15900

خاوردشت گرگان 15450

طلا سفید گنبد 15400

گلبهار اصفهان 15550

کندوج گیلان 15650

نهاوند 00000

بیین گرگان 15600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12250

گلبهار اصفهان  12000

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 12200

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

یگانه خزر گرگان 8150

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13400

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 136000

چینی تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 79000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7050

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  7100

نقده 7050

شهر کرد  0000

اصفهان 7800

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 23 دى 1395  20:0 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 22 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 24500

هوبارد 24000 - 24500 

پلاس 24000 - 24500

کاب 23500 - 24000

آرین 20000 - 20500

تخم مرغ:

تهران 35000-39500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 56000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7950

اوکراین بندر امام 7050

صربستان بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7850

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس بندر امیرآباد 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر انزلی 7700

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 15900

مش برزیل بندر امام 15750

پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 15000

کلهر بندر امام 14750

نابدانه سمنان 15200

اتکا خرمشهر 14950

بهپاک بهشهر 15800

خاوردشت گرگان 15350

طلا سفید گنبد 15300

گلبهار اصفهان 15550

کندوج گیلان 15700

نهاوند 00000

بیین گرگان 15550

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12300

گلبهار اصفهان  11950

کانولا بندر امام 11650

بین گرگان 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

یگانه خزر گرگان 7950

نهاوند 0000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 138000

چینی تهران 134000

لیزین :

اندونزی تهران 78500

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  6900

نقده 6700

شهر کرد  7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 22 دى 1395  18:54 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 20 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36500-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 58000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7900

اوکراین بندر امام 7000

صربستان بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امیرآباد 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7650

روس بندر انزلی 7750

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16100

مش برزیل بندر امام 15950

پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14950

کلهر بندر امام 14700

نابدانه سمنان 15150

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15900

خاوردشت گرگان 15300

طلا سفید گنبد 15250

گلبهار اصفهان 15600

کندوج گیلان 15700

نهاوند 14950

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12300

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 139000

چینی تهران 136000 

لیزین :

اندونزی تهران 75000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  6900

نقده 6700

شهر کرد  7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 20 دى 1395  18:5 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 19 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 20500 - 21500

هوبارد 20500 - 21500 

پلاس 20000 - 21000

کاب 19000 - 20000

آرین 16000 - 17000

تخم مرغ:

تهران 38000-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7850

اوکراین بندر امام 6950

صربستان بندر امام 7050

روس بندر امیرآباد  7750

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 7950

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امیرآباد 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7650

روس بندر انزلی 7750

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16250

مش برزیل بندر امام 16100

پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14900

کلهر بندر امام 14650

نابدانه سمنان 15100

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 15900

خاوردشت گرگان 15250

طلا سفید گنبد 00000

گلبهار اصفهان 00000

کندوج گیلان 15700

نهاوند 14900

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12300

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 139500

فرانسه تهران 000000 

لیزین :

اندونزی تهران 79000

کره تهران 00000

کولین :

چینی تهران  33000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 0000

همدان 0000

پیرانشهر  6800

نقده 6700

شهر کرد  7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 20 دى 1395  17:23 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 18 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19500 - 20500

هوبارد 19500 - 20500 

پلاس 19000 - 20000

کاب 18000 - 19000

آرین 15500 - 16500

تخم مرغ:

تهران 38500-43000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7750

اوکراین بندر امام 6850

صربستان بندر امام 6950

روس بندر امیرآباد  7600

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر انزلی 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امیرآباد 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 0000

روس بندر انزلی 0000

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16000

مش آرژانتین بندر امام 00000

پلیت برزیل بندر امام 00000

کلهر کرمانشاه 14750

کلهر بندر امام 14550

نابدانه سمنان 14950

اتکا خرمشهر 00000

بهپاک بهشهر 00000

خاوردشت گرگان 15050

طلا سفید گنبد 14850

گلبهار اصفهان 15500

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11900

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  00000

کانولا بندر امام 00000

بین گرگان 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 137000

فرانسه تهران 135000 

لیزین :

اندونزی تهران 78000

کره تهران 78000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6800

همدان 6870

پیرانشهر  6770

نقده 6400

شهر کرد  7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

گرگان 6500

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 21000

منو کلسیم فسفات:

تهران 28000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 99500

چینی تهران 151000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 18 دى 1395  17:39 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 16 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 40000-43500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 55000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 7750

اوکراین بندر امام 6850

صربستان بندر امام 6950

روس بندر امیرآباد  7550

روس بندر انزلی 7650

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7650

روس بندر انزلی 7750

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16300

مش آرژانتین بندر امام 15900

پلیت برزیل بندر امام 15800

کلهر کرمانشاه 14600

کلهر بندر امام 14300

نابدانه سمنان 14800

اتکا خرمشهر 14750

بهپاک بهشهر 15300

خاوردشت گرگان 14900

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 11950

بهپاک بهشهر 12150

گلبهار اصفهان  12050

کانولا بندر امام 11650

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 133000 

لیزین :

کره تهران 73000

آمریکا تهران 72000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6800

همدان 6870

پیرانشهر  6770

نقده 6400

شهر کرد  7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 16 دى 1395  20:26 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 15 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 19000

هوبارد 18000 - 19000 

پلاس 17500 - 18500

کاب 16500 - 17500

آرین 14000 - 15000

تخم مرغ:

تهران 39500-43500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 54000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 7800

اوکراین بندر امام 6900

صربستان بندر امام 6900

روس بندر امیرآباد  7600

روس بندر انزلی 7700

داخلی دزفول 7200

داخلی کرمانشاه 8650

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16150

برزیل بندر امام 15950

کلهر کرمانشاه 14550

کلهر بندر امام 14150

نابدانه سمنان 14750

اتکا خرمشهر 14600

بهپاک بهشهر 15300

خاوردشت گرگان 14850

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 12300

بهپاک بهشهر 12100

گلبهار اصفهان  12000

کانولا بندر امام 11650

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 133000 

لیزین :

کره تهران 73000

آمریکا تهران 72000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7150

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

اصفهان 7700

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 15 دى 1395  18:20 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 14 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18500

هوبارد 17500 - 18500 

پلاس 17000 - 18000

کاب 16000 - 17000

آرین 13500 - 14500

تخم مرغ:

تهران 40500-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 54000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 7850

اوکراین بندر امام 6950

صربستان بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد  7600

روس بندر انزلی 7700

داخلی دزفول 7200

داخلی کرمانشاه 8650

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7850

کنجاله سویا:

پلیت آرژانتین بندر امام 16500

برزیل بندر امام 16400

کلهر کرمانشاه 14550

کلهر بندر امام 14050

نابدانه سمنان 14750

بهپاک بهشهر 15300

خاوردشت گرگان 14850

طلا سفید گنبد 15600

بین گرگان 15600

کندوج گیلان 15600

نهاوند 14600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

طلا سفید گنبد 12300

بهپاک بهشهر 12100

آلنین گنبد 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8400

طلا سفید گنبد 8350

نهاوند 8100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 124500 

لیزین :

کره تهران 72500

آمریکا تهران 71500

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

اصفهان 7700

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 14 دى 1395  18:24 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 13 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

آرین 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 41000-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 55000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 7900

اوکراین بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد  7650

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

کنجاله سویا:

کلهر کرمانشاه 15050

کلهر بندر امام 14550

نابدانه سمنان 15550

خاوردشت گرگان 15650

طلا سفید گنبد 16250

کندوج گیلان 16600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8250

طلا سفید گنبد 8250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 127500 

لیزین :

کره تهران 72500

آمریکا تهران 70500

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 13 دى 1395  17:29 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 12 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 18000

هوبارد 17000 - 18000 

پلاس 16500 - 17500

کاب 15500 - 16500

آرین 13000 - 14000

تخم مرغ:

تهران 41000-44500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 56000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8000

صربستان بندر امام 7100

اوکراین بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد  7750

روس بندر نوشهر 7750

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امام 11100

روس بندر امیر آباد 11200

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7800

کنجاله سویا:

آرژانتین بندر امام 16800

کلهر کرمانشاه 16100

نابدانه سمنان 16050

خاوردشت گرگان 16250

طلا سفید گنبد 16200

اکسدانه کرج 16550

بین گرگان 16400

بنیاد نیشابور 16600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13050

کانولا بندر امام 12100

بهپاک بهشهر 12100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8250

طلا سفید گنبد 8250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 128000 

لیزین :

اندونزی تهران 73000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 12 دى 1395  17:47 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 11 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17500

هوبارد 16500 - 17500 

پلاس 16000 - 17000

کاب 15000 - 16000

تخم مرغ:

تهران 41000-43500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 58000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

اوکراین بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7750

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7750

کنجاله سویا:

کلهر کرمانشاه 16100

نابدانه سمنان 16570

خاوردشت گرگان 16800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 13100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8250

طلا سفید گنبد 8250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 126000 

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 74000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 11 دى 1395  17:57 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 9 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 40500-44500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام 8200

اوکراین بندر امام 7250

روس بندر امیرآباد  7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 700

روس بندر نوشهر 7700

روس بندر انزلی 7750

داخلی گرگان 7350

کنجاله سویا:

 پلیت برزیل بندر امام 17500

کم پلیت برزیل بندر امام 16900

کلهر کرمانشاه 17050

کلهر بندر امام 16550

نابدانه سمنان 17550

خاوردشت گرگان 17750

گندوج گیلان 17850

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 12200

کندوج گیلان 11900

بین گرگان 11100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8200

روس بندر امیرآباد 9350

طلا سفید گنبد 8200

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 126000 

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 74000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 9 دى 1395  21:14 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 8 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 17000

هوبارد 16000 - 17000 

پلاس 15500 - 16500

کاب 14500 - 15500

تخم مرغ:

تهران 41500-45000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 59000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام 8200

صربستان بندر امام 7350

اوکراین بندر امام 7250

روس بندر امیرآباد  7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر نوشهر 7650

روس بندر انزلی 7700

داخلی گرگان 7350

کنجاله سویا:

 پلیت آرژانتین بندر امام 17500

کم پلیت برزیل بندر امام 16900

کلهر کرمانشاه 17050

کلهر بندر امام 16550

نابدانه سمنان 17550

خاوردشت گرگان 17750

گندوج گیلان 17850

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 12200

کندوج گیلان 11900

بین گرگان 11100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8200

روس بندر امیرآباد 9350

طلا سفید گنبد 8200

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13550

متیونین :

دگوسا تهران 126000 

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کولین :

چینی تهران  32000

ترئونین :

چینی تهران 74000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 49000

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6700

همدان 6650

اسلام آباد 6700

نقده 6450

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 8 دى 1395  17:0 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 7 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 16500

هوبارد 16000 - 16500 

پلاس 15500 - 16000

کاب 14500 - 15500

تخم مرغ:

تهران 41000-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7850

داخلی گرگان 7350

کنجاله سویا:

کلهر کرمانشاه 17050

کلهر بندر امام 16550

نابدانه سمنان 17550

خاوردشت گرگان 17750

گندوج گیلان 17850

طلا سفید گنبد 17500

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 10950

کندوج گیلان 114900

بین گرگان 11100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8200

روس بندر امیرآباد 9350

طلا سفید گنبد 8200

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 126000 

لیزین :

اندونزی تهران 67000

کولین :

چینی تهران  32500

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6550

اسلام آباد 6600

نقده 5900

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 7 دى 1395  17:20 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 6 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 39000-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7850

داخلی گرگان 7350

کنجاله سویا:

کلهر کرمانشاه 17050

کلهر بندر امام 16550

نابدانه سمنان 17550

خاوردشت گرگان 17750

گندوج گیلان 17300

طلا سفید گنبد 17500

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11400

بین گرگان 11600

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8200

روس بندر امیرآباد 9350

طلا سفید گنبد 8200

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 125000

فرانسه تهران 124000

لیزین :

اندونزی تهران 61000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

سمنان  10100

خوزستان 11600

فارس 10500

خراسان 10600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6550

اسلام آباد 6600

نقده 5900

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  34500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 00000

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 147000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 6 دى 1395  18:15 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 5 دی ماه 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15500

هوبارد 14500 - 15500 

پلاس 14000 - 15000

کاب 13000 - 14000

تخم مرغ:

تهران 38500-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 56000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8200

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 112000

ازبکستان مشهد 10500

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7750

داخلی گرگان 7300

کنجاله سویا:

کلهر کرمانشاه 00000

کلهر بندر امام 16050

بهپاک بهشهر 00000

طلا سفید گنبد 00000

کندوج گیلان 15950

بین گرگان 00000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 11500

طلا سفید گنبد 00000

کانولا بندر امام 00000

گلبهار اصفهان 00000

بین گرگان 00000

دانه سویا :

بندر امام 17150

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9200

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 126000

فرانسه تهران 125000

لیزین :

اندونزی تهران 61000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100