دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 30 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17000

هوبارد 16500 - 17000 

پلاس 16000 - 16500

کاب 15000 - 15500

تخم مرغ:

تهران 36500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 61000-67500

ذرت:

برزیل بندر امام 8150

اوکراین بندر امام 7250

روس بندر امیرآباد  7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امام 11000

روس بندر امیرآباد 11200

روس بندر انزلی 112500

جو:

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

آرژانتین بندر امام 15250

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

بهپاک بهشهر 15550

طلا سفید گنبد 14750

کندوج گیلان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 10950

گلبهار اصفهان 10900

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9200

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 128000

فرانسه تهران 127000

لیزین :

اندونزی تهران 59000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 6950

کرج 6900

سبوس آستارا 6650

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9600

تبریز 8250

کرمان  8650

مشهد 9900

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6500

اصفهان 7150

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  33500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 13500

شیراز تهران 00000

مشهد 12500

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 152000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1395  18:18 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 29 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36000-39500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 59000-67500

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

اوکراین بندر امام 7200

روس بندر امیرآباد  7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11200

روس بندر انزلی 112500

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7900

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

کندوج گیلان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

طلا سفید گنبد 11250

کانولا بندر امام 11100

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9200

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 128000

فرانسه تهران 127000

لیزین :

اندونزی تهران 59000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 6900

کرج 6850

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9600

تبریز 8250

کرمان  8650

مشهد 9900

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6500

شهر کرد 6600

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  33500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 13500

شیراز تهران 00000

مشهد 12500

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

داخلی تهران 101000

چینی تهران 152000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1395  17:33 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 28 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17500

هوبارد 16500 - 17500 

پلاس 16000 - 17000

کاب 15000 - 16000

تخم مرغ:

تهران 37000-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 57000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

اوکراین بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11200

روس بندر انزلی 112500

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7900

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

کندوج گیلان 14700

بهپاک بهشهر 15250

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11150

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9200

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا اندونزی تهران 130000

لیزین :

اندونزی تهران 60000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6500

شهر کرد 6600

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  33500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 13500

شیراز تهران 00000

مشهد 12500

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 101000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 28 آذر 1395  17:34 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 25 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37500-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-48000

کشتار تهران 61000-62000

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

اوکراین بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 11200

قزاق مشهد 11100

داخلی گلستان 10750

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7750

روس بندر فریدونکنار 7900

روس بندر انزلی 7850

کنجاله سویا:

آرژانتین بندر امام 15250

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

اکسدانه کرج 14850

یگانه خزر گرگان 14650

بین گرگان 14900

طلا سفید گنبد 14700

کندوج گیلان 14700

بهپاک بهشهر 15350

بنیاد نیشابور 14650

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11150

گلبهار اصفهان 10800

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9200

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا اندونزی تهران 133000

دگوسا فرانسه تهران 131000

لیزین :

اندونزی تهران 57000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 6950

آستارا 6700

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 6650

همدان 6500

شهر کرد 6600

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  33500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 13500

شیراز تهران 00000

مشهد 12500

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

منو کلسیم فسفات:

تهران 24500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 101000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1395  17:19 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 24 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

هوبارد 17500 - 18000 

پلاس 17000 - 17500

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 36000-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-47000

کشتار تهران 63000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8100

اوکراین بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد  7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11150

روس بندر انزلی 11200

قزاق مشهد 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 8790

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

اکسدانه کرج 14900

یگانه خزر گرگان 14750

بین گرگان 14950

طلا سفید گنبد 14750

کندوج گیلان 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

طلا سفید گنبد 11350

کانولا بندر امام 11200

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندر امیرآباد 9250

طلا سفید گنبد 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا اندونزی تهران 127000

دگوسا فرانسه تهران 126000

لیزین :

اندونزی تهران 60000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 73500

سبوس گندم :

تهران 7100

کرج 7000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

نقده 5550

اصفهان 7250

شهر کرد 6600

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12400

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1395  16:38 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 23 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17000

هوبارد 16500 - 17000 

پلاس 16000 - 16500

کاب 15000 - 15500

تخم مرغ:

تهران 36000-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-46000

کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 8150

اوکراین بندر امام 7250

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11200

روس بندر انزلی 11200

قزاق مشهد 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7800

روس بندر انزلی 8790

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

اکسدانه کرج 14900

یگانه خزر گرگان 14750

بین گرگان 14950

طلا سفید گنبد 14750

کندوج گیلان 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11150

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا اندونزی تهران 128000

دگوسا فرانسه تهران 127000

لیزین :

اندونزی تهران 60000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 6950

کرج 7000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

نقده 5550

اصفهان 7250

شهر کرد 6600

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1395  17:22 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 22 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 38500-44000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 59000-60000

ذرت:

برزیل بندر امام 8200

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس بندر امیرآباد 11200

روس بندر انزلی 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 8000

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14700

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

اکسدانه کرج 14850

یگانه خزر گرگان 14700

بین گرگان 14900

طلا سفید گنبد 14700

کندوج گیلان 14600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11150

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 131500

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 75000

سبوس گندم :

تهران 6950

کرج 7000

آستارا 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 7000

ارومیه 6150

پیرانشهر 6150

خوی 6100

میاندوآب 6800

فریمان 7250

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1395  17:34 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 21 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16500

هوبارد 15500 - 16500 

پلاس 15000 - 16000

کاب 14000 - 15000

تخم مرغ:

تهران 39000-43500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 57000-58000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 8050

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس بندر امیرآباد 11200

قزاق مشهد 11500

جو:

روس بندر امیرآباد 7850

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 8100

داخلی گلستان 7350

داخلی مازندران 7350

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13770

نابدانه سمنان 14620

خاوردشت گرگان 14900

اکسدانه کرج 14850

یگانه خزر گرگان 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11150

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 133500

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 75000

سبوس گندم :

تهران 6950

کرج 7000

آستارا 6950

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 7000

ارومیه 6150

پیرانشهر 6150

خوی 6100

میاندوآب 6800

فریمان 7250

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 21 آذر 1395  18:32 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 20 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16500

هوبارد 15500 - 16500 

پلاس 15000 - 16000

کاب 14000 - 15000

تخم مرغ:

تهران 39000-43500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 57000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر نوشهر 7850

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس بندر امیرآباد 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7950

داخلی گلستان 7450

داخلی مازندران 7450

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 14050

کلهر بندر امام 13720

نابدانه سمنان 14570

خاوردشت گرگان 14850

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10950

دانه سویا :

بندر امام 00000

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

طلا سفید گنبد 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 131500

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 75000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 7000

ارومیه 6150

پیرانشهر 6150

خوی 6100

میاندوآب 6800

فریمان 7250

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 20 آذر 1395  17:22 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 18 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 58000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام 8250

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر انزلی 8000

روس بندر نوشهر 7950

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7950

کنجاله سویا:

آرژانتین بندر امام 15200

برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13670

نابدانه سمنان 14520

خاوردشت گرگان 14800

نیشابور 14550

گچساران13900

یگانه خزر گرگان 14700

طلا سفید گنبد 14650

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14850

کندوج گیلان 14550

بین گرگان 14900

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

کانولا بندر امام  11200

طلا سفید گنبد 11300

نیشابور 11550

دانه سویا :

بندر امام 15800

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

قزاق مشهد 9300

طلا سفید گنبد 8000

نهاوند 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 131500

لیزین :

اندونزی تهران 72000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 72500

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

همدان  9500

تبریز 8000

کرمان  8500

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 7000

ارومیه 6150

پیرانشهر 6150

خوی 6100

میاندوآب 6800

فریمان 7250

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 18 آذر 1395  15:22 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 17 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 37000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 58000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام 8300

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7950

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امیرآباد 11300

جو:

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر نوشهر 7850

روس بندر انزلی 8050

کنجاله سویا:

برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13950

کلهر بندر امام 13620

نابدانه سمنان 14470

خاوردشت گرگان 14750

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 10850

کانولا بندر امام  11150

طلا سفید گنبد 11300

دانه سویا :

بندر امام 15700

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

قزاق مشهد 9250

طلا سفید گنبد 8000

نهاوند 7950

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 132000

لیزین :

اندونزی تهران 66000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6900

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1395  19:0 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 16 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 36500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 58000-69000

ذرت:

برزیل بندر امام 8300

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7900

روس بندر امیرآباد مدللی 7800

روس بندر نوشهر 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

روس بندر امیرآباد 11300

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7950

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  00000

برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13600

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14650

گلبهار اصفهان 00000

بین گرگان 14800

کندوج گیلان 14650

طلا سفید گنبد 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 10950

کندوج گیلان  10700

گلبهار اصفهان 11250

طلا سفید گنبد 11300

دانه سویا :

بندر امام 15700

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9250

قزاق مشهد 9250

طلا سفید گنبد 8000

نهاوند 7950

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

بیله سوار 13650

متیونین :

دگوسا تهران 131000

لیزین :

اندونزی تهران 66500

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 62500

سبوس گندم :

تهران 7000

کرج 7100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6900

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7100

تفاله گندم :

مشهد 12600

بندر امیر آباد 12650

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 16 آذر 1395  19:54 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 15 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37500-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 60000-69000

ذرت:

برزیل بندر امام 8150

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد  7950

روس بندر فریدونکنار 7950

روس بندر نوشهر 8000

روس بندر انزلی 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

اوکراین بندر امام 11150

روس بندر انزلی 11350

روس بندرنوشهر 11300

جو:

روس بندر امیرآباد 7900

روس بندر نوشهر 7950

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  00000

برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14850

اتکا خوزستان 13600

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14650

گلبهار اصفهان 00000

بین گرگان 14800

کندوج گیلان 14650

طلا سفید گنبد 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان  10700

گلبهار اصفهان 11250

طلا سفید گنبد 11300

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 131000

لیزین :

اندونزی تهران 57000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 67500

سبوس گندم :

تهران 6750

کرج 6800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6750

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 15 آذر 1395  18:29 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 14 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 19000

هوبارد 18000 - 19000 

پلاس 17500 - 18500

کاب 16500 - 17500

تخم مرغ:

تهران 38000-43000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 48000-49000

کشتار تهران 63000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام مدللی  7950

برزیل بندر امام 8200

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد مدللی 8000

روس بندر امیرآباد 7950

روس بندر فریدونکنار 8000

روس بندر انزلی 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11150

اوکراین بندر امام 11100

روس بندر انزلی 11300

روس بندرنوشهر 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 8100

روس بندر نوشهر 8100

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14450

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14950

اتکا خوزستان 13600

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14850

گلبهار اصفهان 00000

بین گرگان 14800

کندوج گیلان 14650

طلا سفید گنبد 14700

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان  10650

یگانه خزر  گرگان 00000

گلبهار اصفهان 11250

طلا سفید گنبد 00000

رومانی بتدر امام 11350

بین گرگان 11550

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندر امیرآباد 9100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 131500

لیزین :

اندونزی تهران 54000

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 67000

سبوس گندم :

تهران 6750

کرج 6800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6750

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 14 آذر 1395  18:50 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 13 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19500

هوبارد 18500 - 19500 

پلاس 18000 - 19000

کاب 17500 - 18000

تخم مرغ:

تهران 39000-45000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 64000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11150

اوکراین بندر امام 11100

روس بندر انزلی 11300

روس بندرنوشهر 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 8100

روس بندر نوشهر 8100

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14700

اتکا خوزستان 13650

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14700

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان  10600

یگانه خزر  گرگان 11350

گلبهار اصفهان 11150

طلا سفید گنبد 11350

رومانی بتدر امام 10950

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 132000

لیزین :

اندونزی تهران 54000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 68500

سبوس گندم :

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6750

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 13 آذر 1395  17:39 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 11 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 39000-45000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11150

اوکراین بندر امام 11100

روس بندر انزلی 11300

روس بندرنوشهر 11250

جو:

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7700

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14700

اتکا خوزستان 13650

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14700

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان  10600

یگانه خزر  گرگان 11350

گلبهار اصفهان 11150

طلا سفید گنبد 11350

رومانی بتدر امام 10950

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 129500

لیزین :

اندونزی تهران 52500

کولین :

چینی تهران  28000

ترئونین :

چینی تهران 65000

سبوس گندم :

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6750

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1395  17:1 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 9 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 37000-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 63000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 7900

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

اوکراین بندر امام 11050

روس بندر انزلی 11250

روس بندرنوشهر 11200

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر نوشهر 7650

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14700

اتکا خوزستان 13650

خاوردشت گرگان 14700

یگانه خزر گرگان 14700

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان  10600

یگانه خزر  گرگان 11350

گلبهار اصفهان 11150

طلا سفید گنبد 11350

رومانی بتدر امام 10950

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 129500

لیزین :

اندونزی تهران 52500

کولین :

چینی تهران  28000

ترئونین :

چینی تهران 65000

سبوس گندم :

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

سبزوار 6750

نقده 5750

ارومیه 6150

پیرانشهر 6200

نیشابور 7000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1395  16:33 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 7 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 36000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000

کشتار تهران 62000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11050

روس بندر انزلی 11150

روس بندرنوشهر 11050

جو:

روس بندر امیرآباد 7550

روس بندر نوشهر 7550

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14250

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13550

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14850

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14600

بنیاد نیشابور 14550

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان  10600

بین گرگان 11500

گلبهار اصفهان 11200

رومانی بتدر امام 10950

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 52500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

اصفهان 7250

قزوین 7350

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13500

چینی بندر عباس 12500

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 7 آذر 1395  17:47 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 6 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 36000-41500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44500-46500

کشتار تهران 62000-67500

ذرت:

برزیل بندر امام  8050

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11100

اوکراین بندر امام11100

روس بندر انزلی 11250

روس بندرنوشهر 11000

جو:

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14250

کلهر کرمانشاه 13850

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14400

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13550

خاوردشت گرگان 14650

بین گرگان 14850

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14600

بنیاد نیشابور 14550

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان  10600

بین گرگان 11500

گلبهار اصفهان 11200

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 52500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

اصفهان 7250

قزوین 7350

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13500

چینی بندر عباس 12500

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 6 آذر 1395  18:8 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 4 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 36000-42000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000

کشتار تهران 64000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام  8000

اوکراین بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

اوکراین بندر امام11100

روس بندر انزلی 11250

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر امیرآباد 7500

روس بندر نوشهر 7500

داخلی گرگان 7100

داخلی فسا 7100

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14250

کلهر کرمانشاه 13950

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14750

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10900

نیشابور 11600

کانولا بندر امام 10900

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8050

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 131000

فرانسه تهران 130000

لیزین :

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6100

ارومیه 6100

نقده 5600

شهر کرد 6700

بیستون 6400

سبزوار 7100

نیشابور 6800

خوی 6100

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1395  17:42 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 3 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 36500-42000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44500

کشتار تهران 61000-68500

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7350

روس بندر امیرآباد 8050

گندم :

آلمانی بندر امام 11200

اوکراین بندر امام11100

روس بندر انزلی 11250

روس بندر نوشهر 11100

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر نوشهر 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14550

برزیل بندر امام 14350

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان 10600

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11300

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

روس بندر امیر آباد 9100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 131000

فرانسه تهران 130000

لیزین :

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6100

ارومیه 6100

نقده 5600

شهر کرد 6700

بیستون 6400

خوی 6100

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1395  18:18 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 2 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

هوبارد 17500 - 18000 

پلاس 17000 - 17500

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 37500-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-44000

کشتار تهران 59000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7450

روس بندر امیرآباد 8150

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14250

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان 10600

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11300

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

روس بندر امیر آباد 9100

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13700

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133500

لیزین :

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 67000

سبوس گندم :

تهران 6750

کرج 6800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6100

ارومیه 6100

نقده 5600

شهر کرد 6700

بیستون 6400

خوی 6100

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 6800

کرمانشاه 0000

کرج 6950

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1395  18:25 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 1 آذر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37000-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 58000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  7900

اوکراین بندر امام 7450

روس بندر امیرآباد 8250

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7600

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13570

نابدانه سمنان 14420

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14900

کندوج گیلان 14550

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 10900

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

روس بندر امیر آباد 9150

مشهد 9380

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخت آذربایجان بیله سوار 14250

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 135500

لیزین :

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6100

ارومیه 6100

نقده 5600

شهر کرد 6700

بیستون 6400

خوی 6100

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :</