دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 29 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 34500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 61000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 8450

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

روس بندر امیرآباد 7550

روس بندر انزلی 7650

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13950

کلهر بندر امام 13650

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14350

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 7900

روس بندر امیر آباد 9150

مشهد 9380

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخت آذربایجان بیله سوار 14250

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 134500

لیزین :

اندونزی تهران 54500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

نقده 5650

سبزوار 6700

میاندوآب 6800

ارومیه 6200

خوی 6000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 29 آبان 1395  17:28 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 27 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 34500-40500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 8600

روس بندر انزلی 8650

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

روس بندر امیرآباد 7450

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر انزلی 7650

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14350

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 7900

روس بندر امیر آباد 9150

مشهد 9380

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخت آذربایجان بیله سوار 14250

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 68500

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

نقده 5650

سبزوار 6700

میاندوآب 6800

ارومیه 6200

خوی 6000

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 27 آبان 1395  18:37 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 26 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17000

هوبارد 16500 - 17000 

پلاس 16000 - 16500

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 36000-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  7700

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 7950

روس بندر انزلی 8000

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

روس بندر امیرآباد 7550

روس بندر انزلی 7700

روس بندر نوشهر 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14900

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14350

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

بهپاک بهشهر 10850

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11350

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 7900

روس بندر امیر آباد 9150

مشهد 9380

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخت آذربایجان بیله سوار 14250

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  28500

ترئونین :

چینی تهران 66500

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6180

نقده 5750

سبزوار 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1395  17:46 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 25 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16000

هوبارد 15500 - 16000 

پلاس 15000 - 15500

کاب 14500 - 15000

تخم مرغ:

تهران 38000-44500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام  7700

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 8000

روس بندر انزلی 8050

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر انزلی 11450

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر انزلی 7700

روس بندر نوشهر 7650

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 15000

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14750

کندوج گیلان 14650

گلبهار اصفهان 14250

طلا سفید گنبد 14350

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11350

بهپاک بهشهر  10900

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 7900

روس بندر امیر آباد 9150

مشهد 9380

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخت آذربایجان بیله سوار 14250

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

اندونزی تهران 53500

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 68000

سبوس گندم :

تهران 6350

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

میاندوآب 6800

خوی 6150

نقده 5750

اصفهان 7050

سبزوار 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 25 آبان 1395  17:11 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 24 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 37000-42500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7500

روس بندر امیرآباد 8250

روس بندر انزلی 8250

روس بندر فریدونکنار 8250

گندم :

آلمانی بندر امام 10750

روس بندر امیرآباد 10900

روس بندر نوشهر 10800

جو:

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر انزلی 7700

روس بندر نوشهر 7700

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14450

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 15000

اتکا خوزستان 13400

خاوردشت گرگان 14700

بین گرگان 14850

کندوج گیلان 14650

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11250

کندوج گیلان 11500

کانولا بندر امام 11250

بهپاک بهشهر  11500

گلبهار اصفهان 11500

بین گرگان 11500

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

طلا سفید 7950

روس بندر امیر آباد 9150

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15200

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 134000

فرانسه تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 54500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

میاندوآب 6800

خوی 6150

نقده 5650

اصفهان 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

تهران 20000

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 24 آبان 1395  18:2 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 23 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16500

هوبارد 15500 - 16500 

پلاس 15000 - 16000

کاب 14000 - 15000

تخم مرغ:

تهران 35000-42000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-44000

کشتار تهران 56000-66500

ذرت:

برزیل بندر امام  8350

اوکراین بندر امام 7500

روس بندر امیرآباد 8450

گندم :

آلمانی بندر امام 10800

داخلی تهران 10500

داخلی گلستان 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر انزلی 7750

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14600

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13900

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14450

خاوردشت گرگان 14700

کندوج گیلان 14450

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

طلا سفید گنبد 11300

کندوج گیلان 11350

بهپاک بهشهر  11450

یگانه خزر گرگان 11400

بین گرگان 14800

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 7750

طلا سفید 7950

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15150

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 134000

فرانسه تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 54500

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 67500

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

جوین 6800

نقده 5800

نیشابور 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 23 آبان 1395  17:28 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 22 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 17000

هوبارد 16000 - 17000 

پلاس 15500 - 16500

کاب 14500 - 15500

تخم مرغ:

تهران 34000-40000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  8350

اوکراین بندر امام 7450

روس بندر امیرآباد 8450

روس بندر فریدونکنار 8450

روس بندر نوشهر 8450

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11300

روس بندر نوشهر 11350

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7700

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14450

خاوردشت گرگان 14650

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15050

اکسدانه کرج 14950

اتکا خرمشهر 13550

طلا سفید گنبد 14450

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کندوج گیلان 11350

روس گرگان 11400

نیشابور 11350

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9150

بین گرگان 7950

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15150

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 136500

لیزین :

اندونزی تهران 56500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6400

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 27500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

جوین 6800

نقده 5800

نیشابور 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 12100

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 22 آبان 1395  18:52 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 20 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33000-38000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 55000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7450

روس بندر امیرآباد 8050

روس بندر فریدونکنار 8050

روس بندر نوشهر 8050

داخلی کرمانشاه 8350

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11300

روس بندر نوشهر 11350

داخلی گنبد 10900

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7700

قزاق مشهد 8150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14600

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14800

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11300

کندوج گیلان 11350

بهپاک بهشهر 11450

روس گرگان 11350

نیشابور 11350

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9150

بین گرگان 7950

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 138500

لیزین :

اندونزی تهران 57000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6350

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

جوین 6800

نقده 5800

نیشابور 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1395  17:54 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 19 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17500

هوبارد 16500 - 17500 

پلاس 16000 - 17000

کاب 15000 - 16000

تخم مرغ:

تهران 32500-37500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 53000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7450

روس بندر امیرآباد 8050

روس بندر فریدونکنار 8050

روس بندر نوشهر 8050

داخلی کرمانشاه 8350

گندم :

آلمانی بندر امام 11300

روس بندر امیرآباد 11300

روس بندر نوشهر 11300

داخلی گنبد 10850

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14600

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14800

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11300

کندوج گیلان 11350

بهپاک بهشهر 11450

روس گرگان 11350

نیشابور 11350

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9150

بین گرگان 7950

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133500

لیزین :

اندونزی تهران 55000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6350

کرج 6400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

جوین 6800

نقده 5800

نیشابور 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1395  18:13 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 18 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18500

هوبارد 17500 - 18500 

پلاس 17000 - 18000

کاب17000 - 17500

تخم مرغ:

تهران 32000-37000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 53000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  8000

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 8050

روس بندر فریدونکنار 8050

روس بندر نوشهر 8050

داخلی کرمانشاه 8700

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11350

روس بندر نوشهر 11300

داخلی گنبد 10850

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7700

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14600

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14800

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11300

کندوج گیلان 11350

بهپاک بهشهر 11450

روس گرگان 11350

نیشابور 11350

دانه سویا :

بندر امام 15300

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9150

بین گرگان 7950

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 133000

لیزین :

اندونزی تهران 56000

کولین :

چینی تهران  29000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6500

کرج 6500

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6200

جوین 6800

نقده 5800

نیشابور 7050

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12600

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1395  17:34 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 17 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 32000-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 55000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7800

اوکراین بندر امام 7350

روس بندر امیرآباد 8050

روس بندر فریدونکنار 8050

روس بندر نوشهر 8050

گندم :

آلمانی بندر امام 11400

روس بندر امیرآباد 11400

روس بندر انزلی 11500

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13850

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14800

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 137000

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6500

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7000

لرستان 6950

نقده 6300

اسلام آباد 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12700

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1395  20:28 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 16 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

هوبارد 18500 - 19000 

پلاس 18000 - 18500

کاب 17000 - 18000

تخم مرغ:

تهران 32000-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 55000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7850

اوکراین بندر امام 7350

روس بندر امیرآباد 8100

داخلی کرمانشاه 8250

گندم :

آلمانی بندر امام 11550

روس بندر امیرآباد 00000

روس بندر انزلی 11900

داخلی کرمانشاه 11700

داخلی گنبد 11200

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13850

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14750

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

نیشابور 11350

روس گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 137000

لیزین :

اندونزی تهران 69000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6500

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7000

لرستان 6950

نقده 6300

اسلام آباد 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12700

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 16 آبان 1395  18:45 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 15 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

هوبارد 18500 - 19000 

پلاس 18000 - 18500

کاب 17000 - 18000

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 56000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7850

اوکراین بندر امام 7400

روس بندر امیرآباد 8100

داخلی کرمانشاه 8300

داخلی دزفول 8600

گندم :

آلمانی بندر امام 11350

روس بندر امیرآباد 11600

روس بندر انزلی 11650

داخلی کرمانشاه 11200

داخلی گنبد 11200

جو:

آلمانی بندر امام 8000

روس بندر امیرآباد 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14350

برزیل بندر امام 14150

کلهر کرمانشاه 13850

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14750

گلبهار اصفهان 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11200

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

نیشابور 11350

روس گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 138000

لیزین :

اندونزی تهران 54000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6450

کرج 6500

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7000

لرستان 6950

نقده 6300

اسلام آباد 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12700

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 15 آبان 1395  17:49 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 13 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 55000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  7950

اوکراین بندر امام 7600

روس بندرانزلی 8050

روس بندر امیرآباد 8100

روس بندر نوشهر 8100

گندم :

آلمانی بندر امام 11000

روس نوشهر 11400

جو:

آلمانی بندر امام 7900

اوکراین بندر امام 7700

روس بندر امیرآباد 7800

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14300

برزیل بندر امام 14150

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13400

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان  14750

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

نیشابور 11350

روس گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 140500

لیزین :

اندونزی تهران 55000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6550

کرج 6600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7000

لرستان 6950

نقده 6300

اسلام آباد 6700

تفاله گندم :

مشهد 12350

بندر امیر آباد 12700

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1395  19:17 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 12 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

هوبارد 18500 - 19000 

پلاس 18000 - 18500

کاب 17000 - 18000

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 57000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  8100

اوکراین بندر امام 7600

روس بندرامیر آباد 8050

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس امیرآباد 11550

روس انزلی 11750

داخلی کرمانشاه 0000

داخلی دزفول 0000

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر انزلی 7650

روس بندر امیرآباد 7650

روس بندر نوشهر 7650

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14150

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13400

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

نیشابور 11350

روس گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 140500

لیزین :

اندونزی تهران 55000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6800

کرج 6850

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

خوزستان 8100

سمنان 6600

فارس  8000

مشهد 9600

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بیستون 7000

لرستان 6950

نقده 6300

اسلام آباد 6700

تفاله گندم :

مشهد 00000

بندر امیر آباد 00000

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 00000 فله

تهران 00000 فله

تهران 00000 حلب

پودر چربی :

خالص تهران 45000

خالص بندر عباس 43000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 38000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 650

کربنات کلسیم:

قزوین 650

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

تهران 900

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1395  20:54 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 11 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 17000 - 17500

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-44000

کشتار تهران 55000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام  8000

اوکراین بندر امام 7600

روس بندرامیر آباد 8150

روس بندر انزلی 8150

گندم :

آلمانی بندر امام 11250

روس امیرآباد 11550

روس انزلی 11750

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر انزلی 7750

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7750

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14150

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14350

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13450

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

نیشابور 11350

روس گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9200

بین گرگان 8000

طلا سفید 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 59000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 6550

کرج 6600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1395  18:14 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 10 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-44000

کشتار تهران 60000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام  8150

اوکراین بندر امام 7600

روس بندرامیر آباد 8150

روس بندر انزلی 8150

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر انزلی 7700

روس بندر امیرآباد 7700

روس بندر نوشهر 7750

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14350

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11250

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کندوج گیلان 11400

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 144500

لیزین :

اندونزی تهران 60500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6550

کرج 6600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1395  17:57 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 9 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 31000-36000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 57000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام  8200

اوکراین بندر امام 7570

روس بندرامیر آباد 8200

روس بندر انزلی 8250

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر انزلی 7700

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14250

کلهر کرمانشاه 14130

کلهر بندر امام 13580

نابدانه سمنان 14380

خاوردشت گرگان 14430

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11750

کندوج گیلان 11400

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 148500

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6550

کرج 6600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 9 آبان 1395  17:27 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 8 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 31000-36000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 57000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام  8170

روس بندرامیر آباد 8250

روس بندر انزلی 8350

گندم :

آلمانی بندر امام 11450

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس بندر انزلی 7750

روس بندر امیرآباد 7750

روس بندر نوشهر 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 14130

کلهر بندر امام 13580

نابدانه سمنان 14380

خاوردشت گرگان 14430

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11750

کندوج گیلان 11400

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 148500

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  29500

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6650

کرج 6700

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 8 آبان 1395  19:5 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 6 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 32500-38500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 55000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام  8150

روس بندرامیر آباد 8250

روس بندر انزلی 8400

گندم :

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

آلمان بندر امام 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7950

روس بندر انزلی 7750

روس بندر امیرآباد 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14130

کلهر بندر امام 13580

نابدانه سمنان 14380

خاوردشت گرگان 14430

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13450

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11700

بهپاک بهشهر 11450

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13600

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 146500

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6500

کرج 6550

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1395  19:35 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 5 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 32500-38500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 57000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام  8250

روس بندرامیر آباد 8350

روس بندر انزلی 8400

گندم :

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

آلمان بندر امام 11450

جو:

آلمانی بندر امام 8200

روس بندر انزلی 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 15100

اکسدانه کرج 14900

اتکا خرمشهر 13500

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11650

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13650

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 146500

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6500

کرج 6550

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6550

اصفهان 6950

ارومیه 6450

نقده 6300

اسلام آباد 6400

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1395  17:51 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 4 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16500 - 17000

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 32500-38500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 58000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام  8250

روس بندرامیر آباد 8550

گندم :

روس امیرآباد 11650

روس انزلی 11850

آلمان بندر امام 11450

جو:

روس امیرآباد 7900

روس فریدون کنار 7900

روس بندر انزلی 7950

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 14850

اتکا خرمشهر 13450

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

بهپاک بهشهر 11450

طلا سفید گنبد 11350

گلبهار اصفهان 11550

کانولا بندر امام 11650

بین گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته آذربایجان 00000

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 147000

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 69000

سبوس گندم :

تهران 6600

کرج 6650

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 850

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

جوین 7000

بیستون 6350

ارومیه 6450

نقده 6300

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1395  19:7 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 3 آبان 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-36500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-45000

کشتار تهران 60000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8600

برزیل بندر امام مدللی 8300

روس بندرامیر آباد 8600

روس بندر انزلی 8650

گندم :

روس امیرآباد 11600

روس انزلی 11800

آلمان بندر امام 11400

جو:

روس امیرآباد 7900

روس فریدون کنار 7850

روس بندر انزلی 8250

داخلی آق قلا 7200

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14200

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13650

نابدانه سمنان 14450

خاوردشت گرگان 14500

کندوج گیلان 14500

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

طلا سفید گنبد 14450

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

بهپاک بهشهر 11450

طلا سفید گنبد 11350

گلبهار اصفهان 11600

کانولا بندر امام 11700

بین گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس بندرامیر آباد 9050

بین گرگان 8000

کنجاله تخم پنبه :