دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 29 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 60000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام فجر 8550

برزیل بندر امام مدللی 8370

روس بندرامیر آباد 8950

روس بندر انزلی 8950

گندم :

روس امیرآباد 00000

روس انزلی 11800

آلمان بندر امام 11400

جو:

آلمانی بندر امام 8150

روس امیرآباد 7950

روس نوشهر 7950

روس انزلی 8150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14350

کلهر کرمانشاه 14130

کلهر بندر امام 13580

نابدانه سمنان 14380

خاوردشت گرگان 14430

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 15100

اتکا خرمشهر 13550

طلا سفید گنبد 14450

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

بهپاک بهشهر 11550

طلا سفید گنبد 11350

گلبهار اصفهان 11600

کانولا بندر امام 11700

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

متیونین :

دگوسا تهران 152000

لیزین :

اندونزی تهران 70000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6800

ارومیه 6700

نقده 6600

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1395  18:56 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 28 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15000

هوبارد 14500 - 15000 

پلاس 14000 - 14500

کاب 13500 - 14000

تخم مرغ:

تهران 31500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-41000

کشتار تهران 51000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام فجر 8550

برزیل بندر امام مدللی 8370

روس بندرامیر آباد 8950

روس بندر انزلی 8950

گندم :

روس امیرآباد 00000

روس انزلی 11600

آلمان بندر امام 11200

جو:

آلمانی بندر امام 8000

روس امیرآباد 7800

روس نوشهر 7800

روس انزلی 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14350

کلهر کرمانشاه 14130

کلهر بندر امام 13580

نابدانه سمنان 14380

خاوردشت گرگان 14430

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 15000

اکسدانه کرج 15100

اتکا خرمشهر 13550

طلا سفید گنبد 14450

بین گرگان 14800

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11280

بهپاک بهشهر 11550

طلا سفید گنبد 11350

گلبهار اصفهان 11600

کانولا بندر امام 11700

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

متیونین :

دگوسا تهران 152000

لیزین :

اندونزی تهران 70000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6150

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6800

ارومیه 6700

نقده 6600

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1395  18:6 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 26 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31000-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 54000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام فجر 8650

برزیل بندر امام مدللی 8450

روس بندرامیر آباد 9100

روس بندر انزلی 9050

گندم :

روس امیرآباد 11400

روس انزلی 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7900

روس امیرآباد 7850

روس نوشهر 7850

روس بندر انزلی 7850

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14450

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15150

اتکا خرمشهر 13600

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11500

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11600

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

متیونین :

دگوسا تهران 151000

لیزین :

اندونزی تهران 69500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 6800

ارومیه 6700

نقده 6600

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1395  17:54 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 25 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15000

هوبارد 14500 - 15000 

پلاس 13500 - 14000

کاب 13000 - 13500

تخم مرغ:

تهران 30500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 54000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8650

برزیل بندر امام مدللی 8450

روس بندرامیر آباد 9150

روس بندر انزلی 9000

گندم :

روس امیرآباد 11400

روس انزلی 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7800

روس امیرآباد 7850

روس بندر انزلی 7800

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14430

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14350

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15150

اتکا خرمشهر 13600

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11500

طلا سفید گنبد 11300

کانولا بندر امام 11600

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

متیونین :

دگوسا تهران 151500

لیزین :

اندونزی تهران 71500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6150

کرج 6150

وارداتی آستارا 5650

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 25 مهر 1395  18:50 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 24 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14000 - 14500

هوبارد 14000 - 14500 

پلاس 13000 - 13500

کاب 12000 - 12500

تخم مرغ:

تهران 30000-32500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 54000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 8700

برزیل بندر امام 8400

گندم :

روس امیرآباد 11400

روس انزلی 11450

جو:

آلمانی بندر امام 7750

روس امیرآباد 7600

روس بندر انزلی 7750

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

بین گرگان 14800

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11100

کندوج گیلان 11100

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 152000

لیزین :

اندونزی تهران 71500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 6150

کرج 6150

وارداتی آستارا 5650

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 24 مهر 1395  17:20 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 22 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 30500-33000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 54000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام ادینه   8750

برزیل بندر امام مدلل 8650

روس بندر امیر آباد 9200

روس بندر انزلی 9000

داخلی کرمانشاه 9000

گندم :

آلمانی بندر امام 00000

روس امیرآباد 11100

روس بهشهر 11000

جو:

آلمانی بندر امام 7600

روس امیرآباد 7500

روس نوشهر 7500

روس بندر انزلی 7500

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

بین گرگان 14800

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11100

کندوج گیلان 11100

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 149500

لیزین :

اندونزی تهران 65500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1395  17:1 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 19 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 30500-33000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-41000

کشتار تهران 62000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام ادینه   8750

برزیل بندر امام مدلل 8650

روس بندر امیر آباد 9200

روس بندر انزلی 9000

داخلی کرمانشاه 9000

گندم :

آلمانی بندر امام 00000

روس امیرآباد 11100

روس بهشهر 11000

جو:

آلمانی بندر امام 7650

روس امیرآباد 7500

روس نوشهر 7450

روس بندر انزلی 7450

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14150

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14400

خاوردشت گرگان 14450

کندوج گیلان 14300

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

بین گرگان 14800

طلا سفید گنبد 14400

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11100

کندوج گیلان 11100

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 149500

لیزین :

اندونزی تهران 65500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ دوشنبه 19 مهر 1395  17:53 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 18 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13000

هوبارد 12500 - 13000 

پلاس 11500 - 12000

کاب 10500 - 11000

تخم مرغ:

تهران 31000-33000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-41000

کشتار تهران 62000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام ادینه   8750

برزیل بندر امام مدلل 8650

روس بندر امیر آباد 9250

روس بندر انزلی 9100

داخلی کرمانشاه 9000

گندم :

آلمانی بندر امام 00000

روس امیرآباد 11100

روس بهشهر 11000

جو:

آلمانی بندر امام 7600

روس امیرآباد 7500

روس نوشهر 7450

روس بندر انزلی 7450

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14300

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بین گرگان 11100

کندوج گیلان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8000

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 148500

لیزین :

اندونزی تهران 67500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 69500

سبوس گندم :

تهران 6100

کرج 6100

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 18 مهر 1395  19:15 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 17 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12000 - 13000

هوبارد 12000 - 13000 

پلاس 11000 - 12000

کاب 10000 - 11000

تخم مرغ:

تهران 31000-32500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 60000-66000

ذرت:

برزیل بندر امام ادینه   8700

برزیل بندر امام مدلل 8600

روس بندر امیر آباد 9350

روس بندر انزلی 9100

داخلی کرمانشاه 9000

گندم :

آلمانی بندر امام 00000

روس امیرآباد 11100

جو:

آلمانی بندر امام 7600

روس امیرآباد 7500

روس بندر انزلی 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14550

برزیل بندر امام 14450

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13600

نابدانه سمنان 14300

خاوردشت گرگان 14400

کندوج گیلان 14400

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15000

اتکا خرمشهر 13600

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 149000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 5800

کرج 5800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 17 مهر 1395  17:52 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 15 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 0000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-33000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-39000

کشتار تهران 50000-61000

ذرت:

برزیل بندر امام ادینه   8700

برزیل بندر امام مدلل 8550

روس بندر امیر آباد 9300

روس بندر انزلی 9100

داخلی کرمانشاه 8900

گندم :

آلمانی بندر امام 10800

روس امیرآباد 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7600

روس امیرآباد 7500

روس بندر انزلی 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

برزیل بندر امام 14500

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14250

کندوج گیلان 14300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 149000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 5800

کرج 5800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1395  19:6 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 14 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 11000 - 12000

هوبارد 11000 - 12000 

پلاس 10000 - 11000

کاب 9000 - 10000

تخم مرغ:

تهران 32000-33500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-40000

کشتار تهران 50000-61000

ذرت:

برزیل بندر امام   8500

روس بندر امیر آباد 9250

گندم :

آلمانی بندر امام 10800

روس امیرآباد 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7600

روس امیرآباد 7450

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

برزیل بندر امام 14500

کلهر کرمانشاه 14100

کلهر بندر امام 13550

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14250

کندوج گیلان 14300

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

گلستان 17900

متیونین :

دگوسا تهران 149000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70000

سبوس گندم :

تهران 5800

کرج 5800

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1395  16:53 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 13 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13000 - 13500

هوبارد 13000 - 13500 

پلاس 12000 - 12500

کاب 11000 - 11500

تخم مرغ:

تهران 32500-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-40000

کشتار تهران 52000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه  8500

برزیل بندر امام مدلل 8300

روس بندر امیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9000

گندم :

آلمانی بندر امام 10800

روس امیرآباد 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7450

روس امیرآباد 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

برزیل بندر امام 14300

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 14950

گلبهار اصفهان 00000

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14450

نیشابور 14250

دانه سویا :

بندر امام00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 00000

روس مشهد 00000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

نهاوند 11350

طلا سفید گنبد 11150

بهپاک بهشهر 12350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

متیونین :

دگوسا تهران 149500

فرانسه تهران 147000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5700

کرج 5700

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29500

چینی بندر عباس 28500

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ سه شنبه 13 مهر 1395  18:32 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 12 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 32500-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 53000-64000

ذرت:

برزیل بندر امام   8500

برزیل بندر امام مدلل 8250

روس بندر امیر آباد 9400

گندم :

آلمانی بندر امام 10800

روس امیرآباد 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7450

روس امیرآباد 7600

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

گلبهار اصفهان 14300

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14250

اکسدانه کرج 14950

طلا سفید گنبد 14450

نیشابور 14250

دانه سویا :

بندر امام00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

نهاوند 11350

طلا سفید گنبد 11150

بهپاک بهشهر 12350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

متیونین :

دگوسا تهران 149500

فرانسه تهران 147000

لیزین :

اندونزی تهران 68000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5700

کرج 5700

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

 

در تاریخ سه شنبه 13 مهر 1395  18:30 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 11 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14000 - 14500

هوبارد 14000 - 14500 

پلاس 13000 - 13500

کاب 12500 - 13000

تخم مرغ:

تهران 32500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 54000-67000

ذرت:

برزیل بندر امام   8400

برزیل بندر امام مدلل 8270

روس بندر امیر آباد 9550

گندم :

آلمانی بندر امام 10900

روس امیرآباد 10900

روس بندر انزلی 10900

جو:

آلمانی بندر امام 7450

روس بندر انزلی 0000

روس بندر نوشهر 0000

روس امیرآباد 7400

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

گلبهار اصفهان 14300

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14250

اکسدانه کرج 14950

طلا سفید گنبد 14450

نیشابور 14250

دانه سویا :

بندر امام00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

نهاوند 11350

طلا سفید گنبد 11150

بهپاک بهشهر 12350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

متیونین :

دگوسا تهران 148000

فرانسه تهران 146000

لیزین :

اندونزی تهران 67000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5700

کرج 5700

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  32500

برزیلی نیشابور 00000

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 17500

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ يکشنبه 11 مهر 1395  17:26 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 10 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14000 - 14500

هوبارد 14000 - 14500 

پلاس 13000 - 13500

کاب 12500 - 13000

تخم مرغ:

تهران 33000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 56000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام   8600

برزیل بندر امام مدلل 8200

روس بندر امیر آباد 9650

گندم :

آلمانی بندر امام 10900

روس امیرآباد 10900

روس بندر انزلی 10900

جو:

آلمانی بندر امام 7450

روس بندر انزلی 7750

روس بندر نوشهر 7650

روس امیرآباد 7500

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14450

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

گلبهار اصفهان 14300

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14250

اکسدانه کرج 14950

طلا سفید گنبد 14450

نیشابور 14250

دانه سویا :

بندر امام00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کانولا بندر امام 11450

نهاوند 11350

طلا سفید گنبد 11150

بهپاک بهشهر 12350

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6250

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13950

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14950

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

خراسان 22500

متیونین :

دگوسا تهران 148000

لیزین :

اندونزی تهران 67000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5500

کرج 5550

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

نقده 6700

جوین 7700

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیر آباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1850

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 0000

تهران 0000

کرمانشاه 0000

کرج 0000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 00000

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 600

کربنات کلسیم:

قزوین 500

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 98000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

 

آرشیو قیمتها از تاریخ 1393/3/29

 

در تاریخ شنبه 10 مهر 1395  23:23 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

  برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 8 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 34500-36000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 58000-68000

ذرت:

برزیل بندر امام  8450

داخلی کرمانشاه 8900

گندم :

آلمانی بندر امام 10500

روس امیرآباد 10800

روس بندر انزلی 10800

روس نوشهر 10800

جو:

آلمانی بندر امام 7650

روس بندر انزلی 7650

روس بندر نوشهر 7650

روس امیرآباد 7650

هندی دزفول 6300

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

پلت برزیل بندر امام  14350

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

گلبهار اصفهان 14300

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کانولا بندر امام 11500

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14000

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 148000

لیزین :

اندونزی تهران 66500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

کرمانشاه 7250

تفاله گندم :

مشهد 12350

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 100000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت

در تاریخ جمعه 9 مهر 1395  11:8 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 7 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14000 - 14500

هوبارد 14000 - 14500 

پلاس 13000 - 13500

کاب 12000 - 12500

تخم مرغ:

تهران 35000-37000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 57000-69000

ذرت:

برزیل بندر امام  8500

برزیل بندر امام 9450

داخلی خوزستان 9200

روس بندر انزلی 9250

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10600

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7450

روس بندر انزلی 7450

روس بندر نوشهر 7450

روس امیرآباد 7450

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14400

پلت برزیل بندر امام  14350

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

گلبهار اصفهان 14300

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کانولا بندر امام 11500

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14000

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

تخته آذربایجان 14300

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 148000

لیزین :

اندونزی تهران 66500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

کرمانشاه 7250

تفاله گندم :

مشهد 12350

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 100000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت


در تاریخ چهارشنبه 7 مهر 1395  21:38 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 6 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13000 - 13500

هوبارد 13000 - 13500 

پلاس 12000 - 12500

کاب 11000 - 11500

تخم مرغ:

تهران 35000-37000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 58000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام  8700

برزیل دزفول 9550

داخلی خوزستان 9250

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10600

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7100

آلمانی دزفول 7700

هندی دزفول 6150

روس بندر انزلی 7150

روس بندر نوشهر 7150

روس امیرآباد 7150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14500

پلت برزیل بندر امام  14400

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 14950

اتکا خرمشهر 13750

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14100

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 144500

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

کرمانشاه 7250

تفاله گندم :

مشهد 12350

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13000

چینی بندر عباس 12000

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 100000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت


در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1395  16:44 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 5 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 59000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام  9000

برزیل بندر امام  8800

برزیل دزفول 9800

داخلی خوزستان 9300

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10600

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر انزلی 7150

روس بندر نوشهر 7150

روس امیرآباد 7250

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت برزیل بندر امام  14500

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 14950

اتکا خرمشهر 13750

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14100

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 142500

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کولین :

چینی تهران  31500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

کرمانشاه 7250

تفاله گندم :

مشهد 12350

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت


در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1395  19:49 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 4 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13000

هوبارد 12500 - 13000 

پلاس 11500 - 12000

کاب 10500 - 11000

تخم مرغ:

تهران 32000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 58000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 9000

برزیل بندر امام مدلل 8700

برزیل دزفول 9800

داخلی خوزستان 9300

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10600

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر انزلی 7150

روس بندر نوشهر 7150

روس امیرآباد 7250

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت برزیل بندر امام  14500

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 14950

اتکا خرمشهر 13750

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14100

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15100

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 61000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

پیرانشهر 7000

ارومیه 6850

کرمانشاه 7250

تفاله گندم :

مشهد 12350

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت


س
در تاریخ يکشنبه 4 مهر 1395  19:37 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 3 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13000

هوبارد 12500 - 13000 

پلاس 11500 - 12000

کاب 10500 - 11000

تخم مرغ:

تهران 31500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 60000-70000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 9350

برزیل بندر امام مدلل 8700

برزیل دزفول 9800

داخلی خوزستان 9300

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10600

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر انزلی 7200

روس بندر نوشهر 7150

روس امیرآباد 7200

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14550

کم پلت برزیل بندر امام  14500

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14050

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 14950

اتکا خرمشهر 13750

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12500

روس مشهد 13500

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس بندرامیر آباد 9000

روس بندر انزلی 9750

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 14150

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15150

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

گرگان 19750

متیونین :

دگوسا تهران 140500

لیزین :

اندونزی تهران 59500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

خوی 7550

پیرانشهر 7500

ارومیه 7250

نقده 6750

تفاله گندم :

مشهد 11900

بندر امیرآباد 11100

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت


در تاریخ شنبه 3 مهر 1395  19:37 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 1 مهر 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 61000-71000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 9400

برزیل بندر امام مدلل 8700

داخلی خوزستان 9350

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10700

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر انزلی 7300

روس بندر نوشهر 7350

روس امیرآباد 7350

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14600

پلت برزیل بندر امام مدلل 14450

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

گرگان 19800

متیونین :

دگوسا تهران 139000

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

خوی 7550

پیرانشهر 7500

ارومیه 7250

نقده 6750

تفاله گندم :

مشهد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700