دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آرشيو پست ها بر اساس ماه
 
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

جهارشنبه مورخه 31 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13500 - 14500

هوبارد 13500 - 14500 

پلاس 12500 - 13500

کاب 11500 - 12500

تخم مرغ:

تهران 31500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 61000-72000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 9400

برزیل بندر امام مدلل 8750

داخلی خوزستان 9350

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10700

روس بندر انزلی 10600

روس نوشهر 10600

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر انزلی 7300

روس بندر نوشهر 7350

روس امیرآباد 7350

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14600

پلت برزیل بندر امام مدلل 14450

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13450

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

گرگان 19800

متیونین :

دگوسا تهران 139000

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

خوی 7550

پیرانشهر 7500

ارومیه 7250

نقده 6750

تفاله گندم :

مشهد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ چهارشنبه 31 شهريور 1395  18:1 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 29 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 31000-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 48000-50000

کشتار تهران 62000-73000

ذرت:

برزیل بندر امام  8850

برزیل بندر امام  9400

برزیل بندر امام مدلل 8650

داخلی خوزستان 9300

گندم :

آلمانی بندر امام 10300

روس امیرآباد 10700

روس بندر انزلی 00000

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر انزلی 7300

روس بندر نوشهر 7350

روس امیرآباد 7350

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14650

کم پلت برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13960

کلهر بندر امام 13410

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14010

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

طلا سفید گنبد 14400

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

گرگان 19800

متیونین :

دگوسا تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 61500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5450

کرج 5550

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

خوی 7550

پیرانشهر 7500

ارومیه 7250

نقده 6750

تفاله گندم :

مشهد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ دوشنبه 29 شهريور 1395  17:50 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 28 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 16500

هوبارد 16000 - 16500 

پلاس 15000 - 15500

کاب 14000 - 14500

تخم مرغ:

تهران 31000-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-51000

کشتار تهران 63000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام  8850

برزیل بندر امام  9300

برزیل بندر امام مدلل 8650

داخلی خوزستان 9200

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر انزلی 7350

روس بندر نوشهر 7150

روس امیرآباد 7200

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14650

کم پلت برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13960

کلهر بندر امام 13410

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14010

یگانه خزر گرگان  14250

بهپاک بهشهر 15000

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

طلا سفید گنبد 14400

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6350

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

گرگان 19800

متیونین :

دگوسا تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 63500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5450

کرج 5550

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 900

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

خوی 7550

پیرانشهر 7500

ارومیه 7250

نقده 6750

تفاله گندم :

مشهد 12400

نفاله میوه :

شمال 3500

باگاس :

شوشتر 1900

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ يکشنبه 28 شهريور 1395  18:29 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 27 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17000

هوبارد 16500 - 17000 

پلاس 15500 - 16000

کاب 14500 - 15000

تخم مرغ:

تهران 31500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-51000

کشتار تهران 65000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه  9050

برزیل بندر امام مدلل 8750

داخلی خوزستان 9200

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

لیتوانی بندر امام 0000

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر انزلی 7100

روس بندر نوشهر 7100

روس امیرآباد 7050

هندی بندر امام 6000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14650

کم پلت برزیل بندر امام 14700

کلهر کرمانشاه 14000

کلهر بندر امام 13500

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14400

بهپاک بهشهر 14950

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

طلا سفید گنبد 14400

اکسدانه کرج 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11100

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 63500

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5500

کرج 5600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

تفاله گندم :

مشهد 12400

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ شنبه 27 شهريور 1395  22:41 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 25 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 32500-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 62000-74000

ذرت:

برزیل بندر امام  9050

برزیل بندر امام مدلل 8650

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

لیتوانی بندر امام 0000

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر انزلی 7100

روس بندر نوشهر 7050

هندی بندر امام 6000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

کم پلت برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13920

کلهر بندر امام 13370

نابدانه سمنان 14050

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14400

بهپاک بهشهر 14900

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

طلا سفید گنبد 14350

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11150

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 143000

لیزین :

اندونزی تهران 65000

کولین :

چینی تهران  30700

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5500

کرج 5600

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

تفاله گندم :

مشهد 12400

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ پنجشنبه 25 شهريور 1395  19:31 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 24 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

هوبارد 17000 - 17500 

پلاس 16000 - 16500

کاب 15500 - 16000

تخم مرغ:

تهران 32000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-51000

کشتار تهران 63000-75000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 9000

برزیل بندر امام مدلل 8570

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

لیتوانی بندر امام 0000

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد 7000

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

کم پلت برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13200

نابدانه سمنان 14100

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14400

بهپاک بهشهر 14900

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

طلا سفید گنبد 14350

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11150

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 141000

لیزین :

اندونزی تهران 64000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5400

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ چهارشنبه 24 شهريور 1395  18:8 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 23 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

هوبارد 17500 - 18000 

پلاس 17000 - 17500

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 31000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-52000

کشتار تهران 67000-77000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8900

برزیل بندر امام مدلل 8570

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

لیتوانی بندر امام 0000

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 6950

روس بندر امیرآباد 6900

روس بندر نوشهر 6900

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14800

کم پلت برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13850

کلهر بندر امام 13250

نابدانه سمنان 13950

خاوردشت گرگان 13950

یگانه خزر گرگان  14400

بهپاک بهشهر 14900

اتکا خرمشهر 13500

کندوج گیلان 14400

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11150

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

بین گرگان 8050

روس امیر آباد 9000

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

داخلی نیشابور 13500

متیونین :

دگوسا تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 66000

کولین :

چینی تهران  30000

ترئونین :

چینی تهران 70500

سبوس گندم :

تهران 5400

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ سه شنبه 23 شهريور 1395  18:34 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 21 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 30500-33500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-52000

کشتار تهران 65000-77000

ذرت:

برزیل بندر امام  9100

برزیل بندر امام آدینه 8800

برزیل بندر امام مدلل 8450

روس بندر امیر آباد 0000

گندم :

آلمانی بندر امام 9300

لیتوانی بندر امام 0000

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9500

روس بندر انزلی 9550

جو:

آلمانی بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد 7000

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14800

کم پلت برزیل بندر امام 14750

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13200

نابدانه سمنان 13900

خاوردشت گرگان 14000

یگانه خزر گرگان  14200

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14450

بین گرگان 14500

بهپاک بهشهر 15000

اتکا خرمشهر 13550

کندوج گیلان 14250

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11350

کندوج گیلان 11100

طلا سفید گنبد 11100

نهاوند 00000

اکسدانه کرج 11150

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8150

روس امیر آباد 9050

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13600

تخته بیله سوار 14350

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 141000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 67500

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5400

کرج 5450

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1150

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ يکشنبه 21 شهريور 1395  19:11 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 20 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 31000-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-52000

کشتار تهران 63000-77000

ذرت:

برزیل بندر امام  9150

برزیل بندر امام آدینه 8800

برزیل بندر امام مدلل 8450

روس بندر امیر آباد 9550

گندم :

آلمانی بندر امام 9200

لیتوانی بندر امام 9100

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9400

جو:

آلمانی بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد 7000

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14800

کم پلت برزیل بندر امام 14600

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

بهپاک بهشهر 15000

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 17500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11150

طلا سفید گنبد 11100

نهاوند 11100

اکسدانه کرج 11150

بین گرگان 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8150

روس امیر آباد 9050

کنجاله گلرنگ :

گرگان 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 15000

داخلی نیشابور 13600

تخته بیله سوار 14350

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 140000

فرانسه تهران 000000

لیزین :

اندونزی تهران 70000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 5900

تهران 5800

کرمانشاه 5650

کرج 5600

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12500

چینی بندر عباس 11500

شیراز تهران 18600

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ شنبه 20 شهريور 1395  20:0 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 18 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

هوبارد 00000 - 00000 

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 32000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-52000

کشتار تهران 64000-77000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8700

برزیل بندر امام مدلل 8300

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9200

لیتوانی بندر امام 9100

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9400

جو:

آلمانی بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد 7050

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  15050

کم پلت برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

کندوج گیلان 14300

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11150

طلا سفید گنبد 11100

نهاوند 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8150

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 141000

فرانسه تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 71000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12800

چینی بندر عباس 11800

شیراز تهران 18800

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

در تاریخ پنجشنبه 18 شهريور 1395  18:44 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 17 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

هوبارد 18000 - 18500 

پلاس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000

تخم مرغ:

تهران 32000-34500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 51000-52000

کشتار تهران 65000-78000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8700

برزیل بندر امام مدلل 8300

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9200

لیتوانی بندر امام 9100

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9400

جو:

آلمانی بندر امام 7000

روس بندر امیرآباد 7050

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  15050

کم پلت برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14300

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

کندوج گیلان 14300

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11150

طلا سفید گنبد 11100

نهاوند 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8150

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 141000

فرانسه تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 71000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12800

چینی بندر عباس 11800

شیراز تهران 18800

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

به استثناء مرغ زنده که به صورت مدت و عرف میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ چهارشنبه 17 شهريور 1395  18:41 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 16 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19000 - 19500

هوبارد 19000 - 19500 

پلاس 18500 - 19000

کاب 17500 - 18000

تخم مرغ:

تهران 33500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 51000-52000

کشتار تهران 68000-78000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8600

برزیل بندر امام مدلل 8250

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9200

لیتوانی بندر امام 9100

روس بندر امام 0000

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9400

جو:

آلمانی بندر امام 7050

روس بندر امیرآباد 7050

روس بندر نوشهر 7000

روس بندر انزلی 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  15100

کم پلت برزیل بندر امام 14650

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14400

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11200

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 144000

فرانسه تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12800

چینی بندر عباس 11800

شیراز تهران 18800

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ چهارشنبه 17 شهريور 1395  8:37 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 15 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000  

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 70000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8700

برزیل بندر امام مدلل 8300

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9400

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد 7100

روس بندر نوشهر 7000

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  15150

کم پلت برزیل بندر امام 14450

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14400

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11200

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 144000

فرانسه تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12800

چینی بندر عباس 11800

شیراز تهران 18800

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

 

در تاریخ سه شنبه 16 شهريور 1395  21:43 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 14 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 19000 - 19500  

پلاس 18500 - 19000

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 33500-35500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 64000-74500

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8700

برزیل بندر امام مدلل 8300

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس امیرآباد 9450

روس بندر انزلی 9300

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد 7100

روس بندر نوشهر 7050

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  15150

کم پلت برزیل بندر امام 14450

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

کندوج گیلان 14400

اکسدانه کرج 15000

طلا سفید گنبد 14400

بین گرگان 14500

دانه سویا :

بندر امام 15200

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

روس مشهد 13000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

کندوج گیلان 11200

طلا سفید گنبد 11100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 144000

فرانسه تهران 142000

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 12800

چینی بندر عباس 11800

شیراز تهران 18800

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11850

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ يکشنبه 14 شهريور 1395  17:57 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 13 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500  

پلاس 17000 - 17500

کاب 16000 - 16500

تخم مرغ:

تهران 33000-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-51000

کشتار تهران 65000-75000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8700

برزیل بندر امام مدلل 8270

روس بندر امیر آباد 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس امیرآباد 9450

جو:

آلمانی بندر امام 7100

روس بندر امیرآباد 7100

روس بندر نوشهر 7050

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14750

کم پلت برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 13900

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

طلا سفید گنبد 14400

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

اکسدانه کرج 11300

بین گرگان 11150

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13900

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14900

داخلی نیشابور 13600

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 143000

لیزین :

اندونزی تهران 62000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

پرمنگنات :

تهران 11800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ شنبه 13 شهريور 1395  18:36 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 11 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000  

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33000-35500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 51000-52000

کشتار تهران 66000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8670

روس بندر امیر آباد 9450

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس امیرآباد 9450

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد 7150

روس بندر نوشهر 7150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

کم پلت برزیل بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

یگانه خزر گرگان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14400 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11250

بین گرگان 11200

کندوج گیلان 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 145000

لیزین :

اندونزی تهران 62500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 72500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ پنجشنبه 11 شهريور 1395  14:53 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

چهار شنبه مورخه 10 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000  

پلاس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000

تخم مرغ:

تهران 33000-35500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 51000-52000

کشتار تهران 68000-78000

ذرت:

برزیل بندر امام آدینه 8750

روس بندر امیر آباد 9450

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس امیرآباد 9450

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد 7150

روس بندر نوشهر 7150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14800

برزیل  پلت بندر امام 14400

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

یگانه خزر گرگان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14400 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11250

بین گرگان 11200

کندوج گیلان 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 145000

لیزین :

اندونزی تهران 62500

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 72500

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ پنجشنبه 11 شهريور 1395  8:33 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

سه شنبه مورخه 9 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500  

پلاس 17000 - 17500

کاب 15500 - 16500

تخم مرغ:

تهران 33000-35500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-51000

کشتار تهران 67000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام مدلل 0000 بارگیری نامشخص

برزیل بندر امام مدلل 0000 بارگیری سریع

برزیل بندر امام آدینه 8750

روس بندر امیر آباد 9450

روس بندر انزلی 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس بندر انزلی 9300

روس امیرآباد 9300

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد 7150

روس بندر نوشهر 7150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

برزیل کم پلت بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

یگانه خزر گرگان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14400 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11250

بین گرگان 11200

کندوج گیلان 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 145000

لیزین :

اندونزی تهران 63000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 

 

در تاریخ پنجشنبه 11 شهريور 1395  8:20 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

دوشنبه مورخه 8 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000  

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33000-35500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام مدلل 8120 بارگیری نامشخص

برزیل بندر امام مدلل 8450 بارگیری سریع

برزیل بندر امام آدینه 8750

روس بندر امیر آباد 9450

روس بندر انزلی 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس بندر انزلی 9300

روس امیرآباد 9300

جو:

آلمانی بندر امام 7150

روس بندر امیرآباد 7150

روس بندر نوشهر 7150

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14700

برزیل کم پلت بندر امام 14100

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

یگانه خزر گرگان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اتکا خرمشهر 13700

کندوج گیلان 14400 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11250

بین گرگان 11200

کندوج گیلان 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 143000

لیزین :

اندونزی تهران 64000

کولین :

چینی تهران  31000

ترئونین :

چینی تهران 73000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ دوشنبه 8 شهريور 1395  19:38 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

یکشنبه مورخه 7 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500  

پلاس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000

تخم مرغ:

تهران 32500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-76000

ذرت:

برزیل بندر امام مدلل 8120

برزیل بندر امام 8750

روس بندر امیر آباد 9450

روس بندر انزلی 9500

گندم :

آلمانی بندر امام 9100

لیتوانی بندر امام 9000

روس بندر امام 8700

روس بندر انزلی 9300

روس امیرآباد 9300

جو:

آلمانی بندر امام 7350

روس بندر امیرآباد 7250

روس بندر نوشهر 7250

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14200

پرک برزیل بندر امام 13900

برزیل کم پلت بندر امام 14050

کلهر کرمانشاه 13700

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200

بهپاک بهشهر 14950

اکسدانه کرج 15050

یگانه خزر گرگان 14300

طلا سفید گنبد 14400

اتکا خرمشهر 13550 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11250

بین گرگان 11300

کندوج گیلان 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9600

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6650

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13850

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14850

تخته ترکمن مشهد 15300

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 140000

لیزین :

اندونزی تهران 65000

کولین :

چینی تهران  31500

ترئونین :

چینی تهران 72000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ يکشنبه 7 شهريور 1395  19:51 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 6 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500  

هوبارد 18000 - 18500

پلاس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000

تخم مرغ:

تهران 32500-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 67000-76000

ذرت:

روس امیر آباد 10050

برزیل بندر امام مدلل 8750

گندم :

آلمانی بندر امام 8900

لیتوانی بندر امام 8900

روس بندر امام 8900

روس بندر انزلی 9250

روس امیرآباد 9250

جو:

آلمانی بندر امام 7300

روس بندر امیرآباد 7250

روس بندر نوشهر 7250

کنجاله سویا:

پلت آرژانتین بندر امام  14150

پرک برزیل بندر امام 13900

کلهر کرمانشاه 13800

کلهر بندر امام 13100

نابدانه سمنان 13800

خاوردشت گرگان 14200 

دانه سویا :

مشهد 00000

دانه کتان :

مشهد 19500

ارزن :

روس امیرآباد 12000

کنجاله کلزا :

کلهر کرمانشاه 11300

بهپاک بهشهر 11150

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 9550

بین گرگان 8350

کنجاله گلرنگ :

مشهد 6500

کنجاله تخم پنبه :

پودر ترکمن  مشهد 13800

پودر و پلیت قزاق  مشهد 14800

تخته ترکمن مشهد 15150

داخلی نیشابور 13500

تخم پنبه :

بیله سوار 00000

متیونین :

دگوسا تهران 139500

لیزین :

اندونزی تهران 65000

کولین :

چینی تهران  30500

ترئونین :

چینی تهران 71000

سبوس گندم :

تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

کامپیوتری مدرن 1100

گلوتن ذرت :

چینی تهران 29000

چینی بندر عباس 28000

گلوتن گندم :

تهران 48500

یونجه :

دزفول 6000

مغان 6000

همدان 6500

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6650

تفاله چغندر قند :

بروجرد 0000

اصفهان 7050

کنسانتره میوه :

شمال 7000

باگاس :

شوشتر 2150

روغن خام سویا :

وارداتی بندر امام  30500

برزیلی نیشابور 30500

اسید چرب :

وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله

تهران 23500 حلب

پودر چربی :

کلسیمی دامی تهران 23000

کلسیمی طیور تهران 23000

خالص تهران 37000

خالص بندر عباس 36000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 69000

ترکیبی گیلان 29000

جنوب گیلان 39000

جنوب سیستان و بلوچستان 37000

پودر گوشت  :

مشهد 4100

شیراز 0000

کرمانشاه 4100

تهران 4000

پودر جوجه :

آمل 3500

جوش شیرین :

چینی تهران 13300

چینی بندر عباس 00000

شیراز تهران 19700

مشهد 14900

دی کلسیم فسفات:

یزد 21000

سمنان 22000

تهران 21500

صدف معدنی:

گنبد 700

کربنات کلسیم:

قزوین 700

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650

زئولیت :

قم 800

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

کنسانتره طیور گوشتی :

5%  هشتگرد 32000

توضیح:

قیمت کالاهای فوق به استثنای مرغ زنده به ریال و بصورت واریز میباشد

با ارائه ضمانت نامه بانکی خرید مدت دار امکان پذیر است

لینکهای مرتبط

شرکت بورس کالای ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها تا تاریخ 1393/3/28      

جهت استفاده از آرشیو از تاریخ 1393/3/29 در پایین همین پست مراجعه شود

لینک دانلود آهنگ سایت
 


در تاریخ شنبه 6 شهريور 1395  18:56 | 0 نظر
 فروش جوجه یکروزه گوشتی

                                                                                                                                                                                                          برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

پنجشنبه مورخه 4 شهریور 1395

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000  

هوبارد 00000 - 00000

پلاس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 33000-35000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50000-52000

کشتار تهران 72000-78000

ذرت: