کارخانجات مکمل سازی


آذربايجان شرقى
پودرسپه آذر
توليدى پويا
خسرو نگين
سهند پرور بهينه تبريز
مجتمع توليدى پويا

آذربايجان غربى
ميلاد مهاباد

اصفهان
اصفهان مکمل
ايران مگالاک (بهپروران)
تعاونى توليدى شيمى رازى دليجان
شيميايى نفيس اصفهان

تهران
تک فرآورده هاى آريا(نماينده انحصارى شرکت بيو پروتون در ايران)
مرغ نوچان
آريادالمن
آرين رشد افزا
آژمناب تهران
آژه ناب
آژه ناب تهران
آمينه گستر
آنزيمهاى صنعتى ايران
آنزيمهاى وتاک ( شرکت دا روسازى )
آويژه دارو
اصيل
افرازند
افرند توسکا
ايران تورنگ
ايران تيهو
ايران طيطو
ايران فسفات
ايران کانولا
بازرگانى لوترا
به پودر ( پودر و دانه کلسيم )
به دان رشد
به رشد
به ساز
بهارسازان
بهپرور
بهسا
پائيزان(نماينده انحصارى محصولات Kemin اروپا
پارس رازى
پارس فاطم
پرتوبشاش
پشتيبانى امور دام جهاد کشاورزى
پودراستخوان وگوشت يکدانه
پودرهاى ميکرونيزه
پويا خجسته
تابان شيمى کيان
تعاونى سراسرى مکمل سازان دام وطيوروآبزيان
تلاونگ
توليد دارو
توليد کبالت جوهر سرام
توليدى صنعتى فسفرايران
توليدى گيوان شيمى
ثمردان
جرس(جى .آر.سى)
جوان دارو
جوجه ماهى آسيا
چنيود
داروسازان ايران
دام پودر


تهران
دام رازى کيميا
دان آفرين
دان آور
دانه داران
دايفوس ايران
رازک
رشد دانه کرج
ريتکو شيمى
زوبين زرين
سامان گستر
سپاهان آران
سرشاردانه
سروش رشد
سهند ميخک
شميم گستر جهان
شيدارشيا سپهر
شيمى نمک
طيورکالا
فدک
فرآورسازان
فرساد سپهر
فريد شيمى
کانى دام
کرمانشاه دانه
کشت افزون
کيلکا صدف سارى
کيميا فام
کيميا گرفجرتاکستان
گردا
گروه صنعتى پروتئين دام و طيور يزد
گروه علمى و تحقيقى بيوشم
گلبار شيمى
گلبار شيمى دانه
گلپار
گلدازه معدنى
لابراتوارهاى داروسازى ارس بازار
لابراتوارهاى سيانس
ماکيان دارو
مرتع
مکمل سازى هشتگرد
مکمل طوس
ميهن فسفات
هزارطب تهران
هضم دانه تهران

چهار محال وبختيارى
کارخانه مکمل سازى چهارمحال بختيارى

خراسان
جوانه خراسان
بهدام رشد خراسان
پودر استخوان طاقدانه
جوانه خراسان
جواهر پروتئين
ماکيان به پرور توس
ماکيان فسفات
مجتمع کشاورزى و طيور خراسان
نرمش پودرگنبد
نيرو مالت(سنم)


خوزستان
درين خوزستان
کانساردانه اهواز

سمنان
شهاب شيمى سمنان

فارس
دانه ريزان شيراز
زرين پودر

کردستان
مکمل سارال

کرمان
پودرماهى کرمان

کرمانشاه
بهره ور
دام بارز غرب

گرگان
رشد دانه گرگان
رشد کار گرگان
کيميارشدگرگان

گيلان
شرکت کيلکا پودر صدف

پودر روغن ماهى کليکا
راه ابريشم
مهرافروز


لرستان
شيميايى‌معدنى‌لرستان

مازندران
البرزماکيان
تعاونى بهار احرار گلستان
تعاونى توليد داروهاى دامى و مکملهاى غذايى سوادکوه
چينه رشد
خوراک دام وطيور و آبزيان شمال
فرآورى طبرستان
کيما رشد
معدن رشد گرگان

مرکزى
آلتون شيمى

همدان
ميکرونيزه الوند همدان

يزد
تعاونى شايان سريشم
بهاور سازان يزد
دام گلشاد يزد
ماکيان رشد
نوردانه
يزد مکمل