دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/7/1 الی 1393/9/30
 
استان   - آمیخته    
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1393 آبان1393 آذر1393
          جمع کل مرغ: 26,755,762   جمع تولیدات:  102,595,593  105,793,923  107,095,784
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 298,039 590,318 632,072
        آذرطیور(موسوی) 1392/06/05 32,720 4,660 254,867 194,663 110,375
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 537,671 951,605 970,755
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620   178,061 352,682
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 397,595 439,359 432,677
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260   123,923 393,736
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1392/07/27 30,740 3,795 388,861 304,018 226,246
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/04/03 2,000 1,000 5,520    
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/03/25 20,500 2,400 28,290    
        کیمیا پرور ارس باران 1392/03/28 18,000 3,400 33,120    
        کیمیا پرور ارس باران 1392/04/01 10,000 1 24,533    
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 474,319 758,912 769,452
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500   26,803 224,326
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730     10,580
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200     17,944
        میشاب مرند 1392/03/19 37,900 5,110 17,434    
        میشو 1392/05/28 22,910 3,380 167,212 125,058 49,180
        میشو 1392/06/12 9,500 1,700 78,077 60,598 42,243
        نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 363,903 301,950 228,835
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 304,460 235,999 169,206
        واحد قاسم زاده 1392/05/05 25,460 3,510 149,908 81,981  
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000   384,562 778,126
          جمع مرغ: 1,268,675     3,523,809 4,757,810 5,408,435
    آمیخته: کاب
        مادان 1392/03/18 23,460 3,162 7,194    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 320,422 610,099 633,639
          جمع مرغ: 117,450     327,616 610,099 633,639
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 55,418 463,824 779,466
        آیدین صبا 1392/04/02 21,480 2,640 55,991    
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 151,570 112,240 84,640
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   78,200 57,500 43,700
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 345,552 281,520 206,448
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 150,628 327,452 373,864
        اروم گهر دانه 1393/01/14 30,680 4,000   313,774 597,441
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350     179,170
        الماس جوجه ارومیه 1392/04/08 14,220 2,000 50,149    
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800     78,539
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 237,132 176,920 132,319
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 364,934 403,266 397,134
        بهپرورارومیه انفاق 1392/05/30 16,240 2,400 120,523 90,641 39,842
        بهپرورارومیه انفاق 1392/06/04 9,800 500 75,735 57,702 31,556
        بهپرورارومیه دیدان 1392/04/30 22,000 2,730 121,440 50,600  
        بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 409,890 340,109 257,753
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 472,738 514,152 505,557
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1392/07/21 26,950 3,870 328,520 249,179 188,435
        تعاونی 175 پلیکان 1392/06/06 29,200 3,600 229,240 175,511 102,979
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 627,470 637,162 593,553
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 322,914 235,387 181,851
        تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 293,011 273,303 250,071
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 229,691 229,339 190,295
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 349,700 351,850 308,306
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500     69,370
        چی چست 1392/08/08 40,975 4,850 552,889 453,620 329,221
        سارنگ باختر 1392/04/30 14,340 1,200 79,157 32,982  
        سارنگ باختر 1392/05/02 5,500 1,200 31,372 15,180  
        سپیدبالان 1392/05/28 21,000 2,600 153,272 114,632 45,080
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 581,156 642,202 632,435
        کشت وصنعت مهاباد 1392/03/26 34,240 5,785 52,501    
        کشت وصنعت مهاباد 1392/04/01 45,760 4,000 112,265    
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700     288,041
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 378,151 281,673 222,303
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/04/24 16,800 2,100 86,554 23,184  
        مرغ تپه 1392/04/08 39,690 5,200 139,973    
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700 562,742 561,019 460,269
        یاشارسیمرغ 1392/04/11 13,500 1,800 53,820    
          جمع مرغ: 2,103,485     7,854,298 7,465,923 7,569,638
    آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1392/08/15 36,150 4,800 520,488 424,040 310,963
          جمع مرغ: 108,450     520,488 424,040 310,963
    آمیخته: هوبارد
        اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496 455,293 460,204 416,008
          جمع مرغ: 68,628     455,293 460,204 416,008
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 333,186 706,209 793,126
        آرتا جوجه سبلان 1392/03/22 115,510 20,680 106,269    
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 2,367,414 2,118,212 1,543,965
        آرتا جوجه سبلان 1392/11/27 68,970 12,835 1,046,966 1,380,091 1,380,091
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 333,903 477,371 480,306
        آرتا جوجه سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 193,813 146,219 110,891
        آرتا جوجه سبلان 1392/04/05 4,000 1 12,267    
        آرتا جوجه سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 544,363 414,049 303,143
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265   38,257 607,126
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 191,890 578,053 777,093
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000     216,467
        کیمیا جوجه 1392/05/02 32,355 4,515 184,553 89,300  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 753,970 766,790 721,341
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600 636,594 610,512 429,870
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800   88,999 299,887
        همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000 484,733 626,793 625,833
          جمع مرغ: 1,763,375     7,189,921 8,040,855 8,289,139
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1392/07/28 36,400 5,618 463,251 363,903 270,136
          جمع مرغ: 109,200     463,251 363,903 270,136
    آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500 342,460 606,107 618,305
        صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860 771,141 766,429 614,439
        مرغ مادر پاک نطنز 1392/07/06 47,000 7,030 510,232 371,864 285,384
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420     304,704
        مرغ مادر درخشان 1392/05/21 37,690 3,975 258,905 189,556 40,454
        مرغ مادر درخشان 1392/10/17 40,000 5,050 806,534 794,266 591,867
          جمع مرغ: 617,115     2,689,272 2,728,222 2,455,153
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 299,000 515,476 525,044
          جمع مرغ: 78,000     299,000 515,476 525,044
    آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 304,851 222,221 171,680
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 26,514 288,191 496,839
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900     64,750
        تعاونی 566 ولیمه 1392/06/03 44,500 6,160 341,167 259,286 136,467
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 834,869 637,899 505,300
        جوجه سار 1392/03/29 18,000 2,300 35,880    
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350   100,475 361,391
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 391,583 454,651 449,801
        کوثر دماوند 1392/08/09 52,930 7,960 718,260 591,651 428,521
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 267,110 518,458 546,663
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 399,109 313,516 232,733
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 299,996 428,897 431,533
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 192,499 248,915 248,533
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300     121,906
          جمع مرغ: 1,036,050     3,811,838 4,064,160 4,196,117
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 471,549 479,565 451,142
          جمع مرغ: 71,298     471,549 479,565 451,142
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 766,966 1,762,592 2,081,763
          جمع مرغ: 310,680     766,966 1,762,592 2,081,763
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820     247,219
        فریمان 1392/05/07 47,280 6,330 284,184 166,741  
        کوثر بیدخت گناباد 1392/08/07 20,500 2,300 275,042 224,748 163,453
        کوثر بیدخت گناباد 1392/07/30 12,820 1,930 165,122 130,918 96,715
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 385,793 313,956 228,815
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 338,648 267,269 197,916
        مرغداران طوس 1392/04/26 26,780 3,515 141,255 45,169  
          جمع مرغ: 442,230     1,590,044 1,148,801 934,118
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 656,489 478,515 384,491
        سیمرغ خراسان 1392/05/19 36,940 5,490 249,222 181,252 28,321
          جمع مرغ: 220,320     905,711 659,767 412,812
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 1,163,906 1,153,252 902,893
        صحرای جنوب 1392/06/16 42,250 6,980 363,434 279,864 202,124
          جمع مرغ: 300,450     1,527,340 1,433,116 1,105,017
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 188,238 159,700 119,631
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 181,056 163,668 118,680
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 1,004,401 719,872 590,824
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100     55,762
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585     62,493
          جمع مرغ: 239,394     1,373,695 1,043,240 947,390
    آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/30 42,485 6,553     179,796
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 645,121 511,488 377,856
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 560,077 422,353 312,174
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 596,236 421,661 348,689
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 700,859 672,145 473,266
        میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300 335,034 459,524 460,936
          جمع مرغ: 635,786     2,837,327 2,487,171 2,152,717
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
        مرغ مادر اجداد پارس 1392/05/16 33,040 3,865 216,831 156,038 10,132
          جمع مرغ: 99,120     216,831 156,038 10,132
    آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1392/06/06 28,500   223,744 171,304 100,510
        سپیدان ارگ 1392/05/29 32,050 7,515 235,888 176,916 73,715
          جمع مرغ: 181,650     459,632 348,220 174,225
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 469,075 389,218 294,970
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   85,699 77,470 56,175
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 596,666 717,094 711,620
          جمع مرغ: 190,260     1,151,440 1,183,782 1,062,765
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 445,630 882,648 945,079
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 344,369 258,973 191,998
          جمع مرغ: 249,600     789,999 1,141,621 1,137,077
    آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 455,007 463,452 440,227
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355     14,064
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900     199,646
        البرز 1392/09/02 2,000   35,573 26,067 20,853
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 1,035,768 789,664 611,384
        زرمرغ 1392/08/20 25,480 3,200 392,256 308,647 232,853
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 362,892 271,842 213,543
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080   156,796 397,670
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877     262,765
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505       40,574
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985     81,113
        واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 485,130 379,230 287,643
          جمع مرغ: 736,940     2,766,626 2,395,698 2,802,335
    آمیخته: کاب
        البرز 1392/03/28 70,000 10,000 128,800    
        شرکت تعاونی قاقازان 1392/06/02 20,400 3,060 155,149 117,613 59,432
          جمع مرغ: 131,200     283,949 117,613 59,432
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800   308,365 755,035
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 470,576 645,432 647,414
          جمع مرغ: 188,955     470,576 953,797 1,402,449
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
        زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 552,384 489,133 358,417
        زریبار پرور کردستان 1392/07/24 18,700 2,500 232,254 178,922 134,191
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1392/04/19 26,610 3,100 128,934 16,321  
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 68,037 350,748 548,094
        نه که روز 1392/09/20 16,500 2,000 328,394 254,012 199,870
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700   118,073 233,864
        واروک 1392/06/09 16,760 2,200 134,661 103,822 66,817
        واروک 1392/04/20 25,030 4,200 122,813 19,190  
          جمع مرغ: 449,140     1,567,477 1,530,221 1,541,253
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155   21,752 345,202
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 1,100,707 1,102,394 935,263
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 280,899 806,058 1,062,531
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 1,103,752 926,137 697,774
          جمع مرغ: 551,610     2,485,358 2,856,341 3,040,770
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1392/06/12 31,710 4,770 260,614 202,267 141,004
        تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1392/04/13 29,000 4,180 124,507    
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 699,130 501,851 408,403
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 619,850 772,156 768,614
          جمع مرغ: 352,490     1,704,101 1,476,274 1,318,021
    آمیخته: کاب
        طیور بهاران 1392/04/15 37,500 5,720 172,500    
          جمع مرغ: 37,500     172,500 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900     176,770
        پیگیر 1392/07/22 61,795 7,765 758,018 577,989 435,862
        پیگیر 1392/04/06 72,270 10,330 232,709    
        پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840 1,211,047 1,406,101 1,391,097
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050   76,564 243,263
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215   111,873 294,704
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 533,156 640,764 635,874
        سیمین جوجه گلستان 1392/04/16 32,340 4,200 150,748 4,959  
        سیمین جوجه گلستان 1392/06/28 8,377   82,849 61,655 46,241
        سیمین جوجه گلستان 1392/07/01 22,900 3,860 236,312 174,163 132,026
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 298,484 568,328 590,256
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735     244,398
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 374,160 534,924 538,214
        گلریزان 1392/05/03 29,450 3,580 169,789 85,798  
        لاله های گلستان 1392/04/29 7,000 1,160 38,210 15,027  
        لاله های گلستان 1392/05/01 26,700 3,300 150,659 69,598  
        ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 855,457 781,183 563,572
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125     281,428
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 273,495 427,379 432,651
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 311,466 234,876 173,604
        مرغ سپید گرگان 1392/05/26 23,000 3,000 165,048 122,728 42,320
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535   336,533 751,545
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 616,348 499,491 364,821
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300     188,853
          جمع مرغ: 1,820,879     6,457,955 6,729,933 7,527,499
    آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000   234,242 496,491
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080   13,913 53,836
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060   181,299 384,275
        مرغ مادر عرفان 1392/04/29 22,880 2,550 124,894 49,116  
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 511,428 509,082 412,896
          جمع مرغ: 228,340     636,322 987,652 1,347,498
    آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300     390,402
        مزرعه نمونه ارتش 1392/06/07 28,000 3,500 221,536 170,016 103,040
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 299,766 244,219 179,094
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620   160,280 348,435
          جمع مرغ: 226,980     521,302 574,515 1,020,971
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
        همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 561,163 409,032 328,661
          جمع مرغ: 93,600     561,163 409,032 328,661
    آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 924,075 921,247 755,804
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 1,072,398 1,113,773 1,090,130
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 1,349,378 1,322,759 948,046
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 84,523 918,734 1,583,900
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 606,451 446,167 360,872
        پرناز صومعه سرا 1392/05/14 27,790 3,400 178,968 127,834  
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 340,692 339,648 278,653
        تابان طیور گیلان 1392/05/19 24,870 3,530 167,790 122,029 19,067
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 505,379 352,590 293,825
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 1,370,929 1,111,905 852,881
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085 400,187 407,616 387,188
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/04/09 41,085 8,095 151,193    
        خزر مرغ تالش 1392/03/28 11,455   21,077    
        خزر مرغ تالش 1392/04/04 18,500 4,000 53,897    
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1392/04/15 38,940 5,100 179,124    
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1392/04/23 17,400 2,400 88,578 21,344  
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 679,236 775,511 766,060
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   161,983 222,171 222,853
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 496,586 814,024 826,596
        شاهدآبکنار 1392/05/03 16,720 2,300 96,397 48,711  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600     128,318
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100   22,571 188,906
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200     82,524
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 299,851 822,961 1,064,146
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225   287,776 609,960
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 262,913 604,210 713,621
        گیل مرغ 1392/04/12 34,260 6,570 141,836    
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 844,958 856,694 790,192
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1392/04/18 49,800 8,060 238,243 22,908  
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 322,056 253,411 191,182
        معاف جوجه فومن 1392/07/14 22,870 2,700 266,511 194,274 150,089
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 381,186 442,582 437,858
        نوید جوجه 1392/06/12 13,930 1,000 114,485 88,855 61,942
        نوید جوجه 1392/05/29 39,070 9,000 287,556 215,667 89,861
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 752,583 873,796 864,472
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 545,823 1,059,439 1,117,072
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 920,612 664,160 538,239
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 378,592 277,744 211,615
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 614,660 504,473 367,734
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570   114,983 365,332
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580   99,452 384,836
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 73,143 173,318 208,299
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270   91,411 308,016
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160   55,765 383,084
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 119,438 88,446 66,696
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 283,923 516,262 527,459
          جمع مرغ: 3,870,070     15,777,210 17,397,221 18,237,328
    آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1392/05/19 76,655 12,109 517,165 376,120 58,769
          جمع مرغ: 229,965     517,165 376,120 58,769
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 62,210 320,712 501,161
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 337,333 276,767 200,867
          جمع مرغ: 150,600     399,543 597,479 702,028
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 434,004 321,485 254,892
        تاج به سر آمل 1392/09/01 18,720 2,808 329,235 242,549 193,178
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652   93,527 268,382
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886     20,356
          جمع مرغ: 185,640     763,239 657,561 736,808
    آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1392/08/22 35,530 5,000 561,137 435,835 332,323
        آمل جوجه 1392/08/29 16,130 4,000 277,252 206,518 162,988
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200     233,289
        آمل جوجه 1392/09/02 16,000   284,587 208,533 166,827
        البرز مرغ خزر 1392/06/07 16,650 2,620 131,735 101,099 61,272
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 22,853 96,048 143,409
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 61,470 185,173 248,933
        به جوجه آمل 1392/06/13 30,240 4,290 250,387 194,746 139,104
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875   348,219 756,998
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 349,157 270,328 202,212
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040   177,603 420,841
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 351,900 293,250 211,140
        پیمان جوجه نور 1392/04/09 18,000 2,200 66,240    
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 11,107 342,876 623,454
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 206,172 322,175 326,149
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 354,200 441,232 439,208
        تعاونی 219 محمدنژاد شهبال 1392/05/12 46,140 6,820 291,483 198,094  
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 122,789 175,549 176,627
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   178,480 239,936 240,304
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 401,120 399,280 323,840
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 667,084 671,186 588,120
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 421,266 329,813 257,818
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 280,811 200,579 163,902
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/08/30 5,870 500 102,068 75,606 59,945
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 285,660 534,060 546,480
        تعاونی 317قائم شهر 1392/06/02 15,000 1,870 114,080 86,480 43,700
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600     83,540
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 288,475 215,247 164,209
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 457,526 375,362 286,174
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/04/27 18,450 3,090 98,449 33,948  
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/05/01 10,000 500 56,426 26,067  
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   125,580 179,538 180,642
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 379,270 509,864 510,646
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 89,977 70,682 52,470
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   128,659 102,470 75,521
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1392/06/09 25,920 3,300 208,259 160,566 103,334
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 816,978 647,152 485,570
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 358,869 258,888 200,928
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 738,123 522,174 430,129
        خنارجوجه 1392/05/23 37,525 4,900 262,375 193,329 51,785
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 669,210 480,373 390,925
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 35,972 26,220 21,068
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 672,859 506,948 396,342
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1392/07/24 20,600 2,850 255,852 197,101 147,825
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 1,101,877 955,297 707,627
        زربال گستر کوثر 1392/04/03 4,500 1 12,420    
        زربال گستر کوثر 1392/03/25 49,990 7,470 68,986    
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110   19,011 586,846
        زرپا 1392/06/19 18,305 2,300 163,354 124,620 90,939
        زرپر 1392/05/19 27,930 3,360 188,434 137,043 21,413
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 483,322 792,281 804,517
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 494,414 604,849 601,152
        صدف کریم محمدیان 1392/05/24 29,580 3,650 208,637 154,210 45,356
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 1,107,128 1,081,966 754,860
        قطره طلا 1392/06/25 54,070 6,550 517,342 388,007 288,518
        کیمیاجوحه آمل 1392/03/20 29,600 4,000 18,155    
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 20,173 320,129 566,585
        گوهربال 1392/04/10 16,000 2,100 61,333    
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425   175,824 348,250
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 284,998 589,822 651,779
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/05/14 33,000 4,200 212,520 151,800  
        مرغ امین مازندران 1392/04/22 34,860 3,975 175,323 37,416  
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1392/04/29 32,360 3,975 176,642 69,466  
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 18,339 291,026 515,078
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1392/07/07 56,370 6,710 618,004 449,457 345,736
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 32,121 349,140 601,917
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1392/06/07 31,900 3,800 252,393 193,697 117,392
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1392/05/26 18,480 2,600 132,612 98,609 34,003
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1392/04/25 34,950 3,975 182,206 53,590  
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 502,254 363,885 282,060
        مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 678,900 505,898 406,291
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105   12,028 371,290
        مهتاب نور 1392/06/28 17,500 2,200 173,075 128,800 96,600
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 403,451 331,013 240,236
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000   68,347 401,166
        ناوک هامون شمال 1392/05/09 41,360 4,390 253,674 158,547  
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 266,363 314,596 311,717
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 463,404 457,056 344,908
        نوشهر ماکیان 1392/05/30 27,490 3,700 204,013 153,431 67,442
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 411,837 513,032 510,678
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 422,621 310,923 251,482
        نیما مرغ 1392/06/26 33,880 4,100 327,800 245,200 182,862
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 792,620 786,569 623,205
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 464,183 350,194 265,584
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1392/06/19 16,000 2,150 142,784 108,928 79,488
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 211,344 211,669 179,578
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   334,107 338,229 308,862
          جمع مرغ: 6,257,160     24,019,060 23,435,752 22,455,408
    آمیخته: کاب
        تعاونی 256 بهبال شمال 1392/04/08 15,300 2,040 53,958    
          جمع مرغ: 15,300     53,958 0 0
    آمیخته: هوبارد
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964 559,151 617,886 608,488
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1392/04/23 42,500 7,500 216,354 52,133  
          جمع مرغ: 176,932     775,505 670,019 608,488
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
        سپید مرغ زرند 1392/05/26 26,040 3,700 186,863 138,949 47,914
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400     88,946
        مرغ مادر کاشانک 1392/05/08 34,030 4,520 206,630 125,230  
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 852,915 868,747 825,210
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 374,679 297,067 219,455
          جمع مرغ: 398,540     1,621,087 1,429,993 1,181,525
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 647,328 482,371 387,397
          جمع مرغ: 97,800     647,328 482,371 387,397
    آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 376,050 293,961 222,966
        کشت و صنعت سهیل 1392/07/23 18,870 2,300 232,918 178,523 134,255
        مرغ مادر الوند سردرود 1392/11/08 17,340 2,275 344,049 349,898 329,160
          جمع مرغ: 180,975     953,017 822,382 686,381
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410     292,925
          جمع مرغ: 41,530     0 0 292,925
    آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 215,832 619,344 816,408
          جمع مرغ: 122,400     215,832 619,344 816,408
          جمع مرغ: