دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پنج نکته مهم مدیریتی برای افزایش بازدهی درجوجه کشی
 

پنج نکته مهم مدیریتی برای افزایش بازدهی درجوجه کشی

 

 سالها تجربه در مراکز جوجه کشی نشان داده است که اغلب مدیران موفق پنج اقدام ذیل را که نتایج بسیار خوبی در پی داشته به کار می بندند به کار بستن این اقدامات موجب افزایش قابلیت جوجه درآوری افزایش جوجه های درجه یک و درنهایت سوددهی بیشتر می گردد این مواردعبارتند از :

 

1- حفظ کیفیت تخم مرغ

برای رسیدن به قابلیت جوجه درآوری معادل 85 درصد در مدت پرورش مرغ مادر ، فقط باید تخم مرغ هایی با کیفیت بالا را در ماشین خوابانید بنابراین مزارع پرورش مرغ مادر یا تهیه کنندگان تخم مرغ نطفه دار باید به عوامل زیر توجه داشته باشند :

 

·        تمیزی تخم مرغها : تخم مرغها باید به طور مداوم جمع اوری شوند این تخم مرغها باید عاری از آلودگی و گرد و غبار خارجی ، پر و مدفوع پرنده باشند این امر میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ را کاهش می دهد و به پاکیزگی محیط جوجه کشی کمک می کند و درنهایت قابلیت جوجه درآوری افزایش می یابد .

·        روش های مناسب نگهداری : به کارکنان مزرعه و جوجه کشی باید آموزش های خاصی داده شود بدین مضمون که تخم مرغ ها باید در درجه حرارت 18 تا 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 درصد نگهداری شوند تخم مرغ ها به محض جمع آوری باید ضد عفونی شده جمع آوری ودر اتاقی تمیز و مجزا نگهداری شوند .

·        کیفیت یکدست : تنها تخم مرغهای درجه یک را که از لانه های تخم گذاری جمع آوری شده اند باید به ماشین جوجه کشی منتقل کرد توجه به معیارهایی نظیر اندازه ، کیفیت پوسته و شکل ، در هنگام انتقال تخم مرغ به جوجه کشی یا خرید تخم مرغ نطفه دار ، بسیار مهم است .

 

2- توزین تخم مرغ

وزن تخم مرغ عامل موثری در پیشگویی قابلیت جوجه درآوری می باشد توزین مرتب تخم مرغها ، میزان آب از دست رفته را در زمان نگهداری مشخص کرده کفایت و درستی درجه حرارت و رطوبت نسبی دستگاه را نشان می دهد با کنترل وزن می توان تغییرات دستگاه را قبل ار نقل تخم مرغها به هچر تنظیم کرد کاهش وزن نهایی در هنگام انتقال باید به 12 تا 14 درصد برسد تعدادی تخم مرغ را به عنوان نمونه قبل از چیدن در ستر ، در 10 روزگی ودر 18 روزگی قبل از انتقال به هچر وزن می کنند کاهش وزن در 10 روزگی 6 تا 7 درصد زمان چیدن است در زمان انتقال تخم مرغها باید 12 تا 14 درصد کاهش وزن نشان دهند دست یافتن به این معیار نشان دهنده این است که اتاقک هوایی به اندازه کافی بزرگ شده جنین و محتویات تخم مرغ به اندازه کافی رطوبت از دست داده اند . نوسانات رطوبت با دماسنج مرطوب اندازه گیری می شود و رطوبت سترها با آن تنظیم میگردد پایین آمدن درجه دماسنج مرطوب نشان دهنده کاهش رطوبت دستگاه می باشد که در نتیجه مقدار زیادی از رطوبت و وزن کاسته می شود به ازای هر 5/0 درجه سانتی گراد کاهش دما در دماسنج مرطوب ، 1 درصد از وزن کاسته می شود اگر دماسنج مرطوب عدد بالایی را نشان دهد به معنای آن است که میزان رطوبت بالاتر از استاندارد بوده تخم مرغ ها به اندازه کافی کاهش وزن نخواهد داشت جنین به علت احتباس آب بزرگتر است وچرخش آن قبل از نوک زدن داخلی مشکل می شود در نتیجه به دلیل بد قرار گرفتن و کاهش توانایی جوجه میزان جوجه درآوری کاهش می یابد .

وزن کردن تخم مرغها

 

1- با استفاده از یک ترازوی عددی با حساسیت 5گرم و میانگین توزین 5 کیلوگرم ده سینی خالی ستر را وزن نمایید تا وزن هر یک به دست آید .

 

مثال : وزن متوسط سینی خالی = 460 گرم

 

2- سینی را توسط تخم مرغهایی با وزن متوسط پر کرده دوباره وزن کشی راانجام دهید .

 

مثال : وزن تخم مرغ و سینی = 3975 گرم ( درروز صفر)

 

3- وزن تخم مرغ ها را حساب کنید :

 

مثال :                                                     وزن تخم مرغ = وزن سینی خالی – وزن سینی پر

وزن تخم مرغ در روزانتقال به ستر ( روز صفر)       گرم 3515 =             460        -        3975

وزن تخم مرغ در هنگام انتقال به هچری             گرم 3029 =             460        -        3489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تهویه مناسب دستگاه جوجه کشی

تهویه مناسب برای برقراری تعادل دما و رطوبت داخل ماشین ها بسیار ضروری است به منظور دستیابی به دمای پایدار در تمام اتاق های استقرار ستر و هچر و نیزداخل آنها هوا باید به طور مداوم و بی وقفه در جریان باشد با استفاده از تهویه حرارتی وتاسیسات تهویه هوا درجه حرارت اتاق ستر و هچر بین 5/25 تا 5/26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی انها 60 تا 65 درصد نگه داشته می شود برقراری پایدار درجه حرارت و رطوبت درحد مطلوب به عمل مناسب هواکش ها ، کولر آبی و سایر لوازم کنترلی بستگی دارد .

 

4- جوجه کشی در شرایط ثابت

هنگامی که ماشین ها به طور مداوم تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار گیرند هزینه آنها بالا رفته نتیجه کار نیز رضایت بخش نخواهد بود اگر دستگاه جوجه کشی فاقد خنک کننده آبی باشد کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار می شود می بایست درجه حرارت دستگاه ها را به نحوی تنظیم کرد که دمای ستر نزدیک به C 6/37 درجه تنظیم شود این عمل از هزینه ها کاسته بر ثبات جوجه درآوری می افزاید با استفاده از روش چیدن و انتقال درفضای سربسته درجه حرارت و رطوبت د رتمام دوره در حد مطلوب حفظ خواهد شد .

 

5- برنامه های نگهداری پیشگیرانه

نگهداری پیشگیرانه دستگاه های جوجه کشی و تجهیزات هچری با توجه به بهبود کارایی و پرهیز از هزینه های مربوط به خرابی های ناگهانی توجیه می شود حتی اگر هزینه خرابی های ناگهانی به همان اندازه باشد باز هم به علت عدم کنترل درجه حرارت درحد مطلوب و کاهش قابلیت جوجه درآوری و کیفیت جوجه ها هزینه های اضافی دیگری به جوجه کشی تحمیل می شود .

 

فصلنامه چکاوک – شماره 42- دکتر موسی ملکی