دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس

طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت :پنجاه راس

محل اجراى طرح : قابل اجرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال

سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال

سهم تسهيلات : ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه : ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى :۱۴ نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد

مقدمه :

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين  زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربی بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت  می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

 

توجيه اقتصادى طرح :

الف )سرمايه گذارى ثابت :

الف -۱) زمين

زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هکتار مى باشد که از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى يابد . باتوجه به اينکه زمين مورد نياز از محل اراضى ملى و منابع طبيعى تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذارى ثابت منظور نگرديده است.

الف-۲ )محوطه سازى

رديف

شرح

مقدار

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل (ميليون ريال)

جمع

۴۹

الف-۳ )ساختمانها

رديف

شرح

زيربنا(مترمربع)

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۱۳۵

الف-۴)ماشين آلات

رديف

شرح

تعداد

هرينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

الف-۵)تاسيسات:

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۴۸

 

الف-۶)وسايل نقليه:                          

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

وانت نيسان با تانک استيل

۱

۸۵

۸۵

جمع

۸۵

الف-۷)تاسيسات ادارى:

رديف

شرح

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

تلفن

ميزوصندلى ادارى

وسايل آشپزخانه

وسايل ادارى کارکنان

۳

۱

۱

۲

جمع

۷

 

الف-۸)هزينه هاى قبل از بهره بردارى:

رديف

شرح

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

۲

هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهيلات

آموزش

۵/۲

۵/۱

جمع

۴

 

الف-۹)خريد دام:

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل(ميليون ريال)

تليسه

۵۰ راس

۱۰

۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل سرمايه گذارى ثابت:

شرح

هزينه(ميليون ریال)

محوطه سازى و ساختمانها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات ادارى

خريد دام

هزينه هاى قبل از بهره بردارى

۶/۱۷۹

۵/۲۳۸

۸۵

۴۸

۷

۵۰۰

۴

 

جمع

۱/۱۱۰۷

پيش بينى نشده(معدل۵%اقلام فوق)

۴/۵۵

جمع کل

۵/۱۱۶۲

 

ب-هزينه هاى جارى:

ب-۱)مواد اوليه و نهاده هاى توليد :

رديف

شرح

مصرف سالانه

هزينه واحد

 (هزينه ريال)

هزينه کل

(ميليون ريال)

·          ساير علوفه مورد نياز دامها از محل کشت علوفه استحصال ميگردد .

ب-۲)حقوق دستمزد:               ارقام بر حسب میلیون ریال

رديف

شرح

تعداد- نفر

حقوق ماهانه

حقوق کل

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچى

کارگر شيردوش

کارگر مزرعه

کارگرساده

دامپزشک

۱

۱-پاره وقت

۲

۱

۱

۴

۳

۱-پاره وقت

۱/۱

۴/۰

۸/۰

۸/۰

۹/۰

۸۵/۰

۸/۰

۵/۰

۴/۱۵

۶/۵

۴/۲۲

۲/۱۱

۶/۱۲

۶/۴۷

۶/۳۳

۷

۳۳%سهم حق بيمه کارفرما

۱/۲۸

جمع کل

۱۴

-

۵/۱۸۳

 

 

 

قسمت پايانى

خلاصه طرح:

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت:پنجاه راس

محل اجراى طرح: قابل احرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ ميليون ريال

سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵ميليون ريال

سهم تسهيلات: ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى:۱۴نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .

مقدمه:

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربس بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

ب-۳)هزينه نگهدارى و تعميرات:

رديف

شرح

ارزش دارايى

نرخ

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۲۶

 

ب-۴)هزينه استهلاک:

رديف

شرح

ارزش دارايى

نرخ

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۷۷/۶۹

 

ب-۵)سوخت و انرژى:

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد(ريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۸

 

جمع هزينه هاى جارى طرح:

شرح

هزينه(ميليون ريال)

جمع

۱۷/۳۴۰

پيش بينى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)

۱۷

جمع کل

۱۷/۳۵۷

 

سرمايه در گردش:

 

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع کل

۲۴/۴۳

 

جمع کل سرمايه گذارى طرح:

 

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع کل

۷۴/۱۲۰۵

 

ج-فروش:

رديف

شرح

ارزش واحد

(هزار ريال)

ميازن توليد

ارزش کل

(ميليون ريال)

۱

شير

۱۶۰۰

۳۷۵ تن

۶۰۰

۲

گوساله نر

۲۵۰۰

۲۵راس

۵/۶۲

۳

کود حيوانى

۱۰۰

۳۵۰تن

۳۵

۴

علوفه مازاد بر نياز

-

-

۳۵

جمع

۵/۷۳۲

 

برآورد هزينه هاى عملياتى و غير عملياتى:

 

رديف

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع

۶/۱۵

 

پيش بينى مالى طرح:

شرح

ميليون ريال

درآمد(فروش)

۵/۷۳۲

کسر مى شود:قيمت تمام شده

۱۷/۳۵۷

سود ناويژه

۳۳/۳۷۵

کسر ميشود:هزينه هاى ادارى فروش

۶/۱۴

سود عملياتى

۷۳/۳۶۰

کسر ميشود:استهلاک هزينه هاى قبل از بهره بردارى

۱

سودويژه قبل از کسر ماليات

۷۳/۳۵۹

دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

 

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

 

محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%توليد)

 

شرح

هزينه متغيير

هزينه ثابت

هزينه کل (ميليون ريال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد اوليه

۴/۵۲

۱۰۰

۰

-

۴/۵۲

حقوق ودستمزد

۲/۶۲

۳۵

۳/۱۱۹

۶۵

۵/۱۸۳

سوخت و انرژى

۸/۶

۸۰

۷/۱

۲۰

۵/۸

تعمير و نگهدارى

۸/۲۰

۸۰

۲/۵

۲۰

۲۶

استهلاک

۰

-

۷۷/۶۹

۱۰۰

۷۷/۶۹

توزيع و فروش

۶/۱۴

۱۰۰

۰

-

۶/۱۴

استهلاک قبل از بهره بدارى

۰

-

۱

۱۰۰

۱

پيش بينى نشده

۵/۱۴

۸۵

۵/۲

۱۵

۱۷

جمع

۳/۱۷۳

-

۴۷/۱۹۹

-

۷۷/۳۷۲

بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر توليد معادل ۶۷/۳۵%ميباشد.

 

محاسبه کارمزد وام:

۱- عقد مشارکت مدنى:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد

کارمزد عقد مشارکت مدنى:

 

۱۰۸۰ميليون ريال

نه ماه

۱۳%

۳/۱۰۵ ميليون ريال

 

 

۳۶۸/هفتاد طرح تيپ سرمايه گذارى:

۲- عقد فروش اقساطى

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد و تسهيلات

کارمزد عقدفروش اقساطى

کل کارمزدتسهيلات

کارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

 

۳/۱۱۸۵ميليون ريال

۵۱ماه

۱۳%

۴/۳۲۷ميليون ريال

۷/۴۳۲ميليون ريال

۸/۱۰۱ميليون ريال

۱۲/۲۵۴ميليون ريال

 

جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :

 

شرح

سال۱

سال۲

سال۳

سال۴

سال۵

اصل بازپرداخت تسهيلات

۵۳/۶۳

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

کارمزد تسهيلات

۴۵/۲۵

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

جمع

۹۸/۸۸

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

 

منبع :کشاورزی و غذا شماره