دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 گلوتن ذرت
گلوتن ذرت

کنجاله گلوتن ذرت یک فراورده فرعی حاصل از تولید نشاسته ذرت یا عصاره (شربت )ذرت است .این ماده غنی از پروتئین بوده و به عنوان مکمل پروتئینی در خوراک دام ٬طیور و حیوانات خانگی بکار برده میشود . این ماده خوراکی حدود ۶۰ درصد پروتئین ٬حدود ۲ درصد فیبر خام ٬ ۶/۱۲ درصد NDF و ۵/۴ درصد ADF داشته و کمی بیش از ذرت TDN دارد . پروتئین کنجاله گلوتن ذرت نسبتاً به آهستگی در شکمبه تجزیه میشود . برخی از انواع این محصول در مناطق جهان وجود دارد که ۴۱ درصد پروتئین داشته و فیبر خام آن به ۵ درصد میرسد که ضمناً دارای TDN کمتری در حدود ۷۸درصد میباشد و در مقایسه با انواع دارای ۶۰ درصد پروتئین ارزش غذایی کمتری دارند .

کنجاله گلوتن ذرت را اصولاًبیش از پانزده درصد کنسانتره یا ۲۵/۲ کیلو گرم بازاء هر گاو در روز بکار نمی برند زیرا در مقادیر بالاتر از این سطوح خوشخوراکی کمی دارد .

                                                                مآخذ :مجله بر آیند شماره ۲