دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مواد معدنی مورد نیاز گاوهای انتظار زایمان را مورد
مواد معدنی مورد نیاز گاوهای انتظار زایمان را مورد  گاو   مواد معدنی مورد نیاز گاوهای انتظار زایمان را مورد نظارت قرار دهید
    مهندس حمید رضا کامیارنژاد کارشناس تغذیه ای بخش دام شرکت سپاهان دانه   مواد معدنی جزء کوچکی از جیره  گاوهای انتظار زایمان هستند  ولی نقش بزرگی در جلوگیری از بیماریها ی متابولیکی و سایر مشکلات  بازی می کنند . هم کمبود و هم اضافی آنها می تواند باعث مشکلات شود. هنگام افزودن مواد معدنی به جیره انتظار زایش  ما باید درباره سه حوزه  نگرانی داشته باشیم : مقداری که مورد نیاز می باشد تا احتیاجات پایه گاوها تامین شود، مقادیری که نیاز است تا احتیاجات رشد جنین مرتفع گردد و چه مقادیر معینی  افزودن یا کاستن از مواد معدنی مورد لزوم می باشد تا از مشکلات  متابولیکی  پیشگیری شود و باعث افزایش سلامتی گاو گردد. مواد معدنی مورد نیاز برای نگهداری و رشد جنین در گاوهای خشک نسبتا کم بوده و براحتی  تامین می گردند. بنابراین با نزدیک شدن زمان زایمان ، موازنه مواد معدنی باید تغییر کرده  تا از مشکلات متابولیکی پیشگیری شود. شما شاید بتوانید با افزودن و یا حذف مواد معدنی از جیره گاوها دو یا سه هفته قبل از زایمان  مشکلات متابولیکی را به حد اقل برسانید . جدول زیر راهنمایی هایی را ارائه کرده و تغییرات مواد معدنی را که برای دوره خشکی و انتظار زایش نیاز میباشد را نشان می دهد. نیاز است که مجددا گفته شود که گاوها به مقادیری از مواد و نه حجم زیادی از آنها در جیره ( درصد یا قسمت در میلیون) نیاز دارند . همانطوریکه یک گاو به زمان زایمان نزدیک میشود ، مقدار مصرف مواد غذایی آن کاهش می یابد . پس غلظت مواد معدنی جیره باید به صورتی که گاوها مقادیر کافی از مواد معدنی را مصرف نمایند افزایش یابد.                                                                                                         مصرف بالای مواد غذایی در طی دوران انتظار زایش خوب میباشد ولی به هنگام تنظیم جیره بهتر است که محافظه کار بوده و برای بیشتر گاوهای هولشتاین مصرف مواد معدنی را در هر روز روی مقدار ۹.۸ تا ۱۰.۸ کیلوگرم ماده خشک مصرفی محاسبه نماییم.  در این مقاله تعدادی از مشکلات متابولیکی و مواد معدنی و یا مواد معدنی مرتبط با مشکلات متابولیکی آورده شده است.                         کلسیم و تب شیر:                               تب شیر هنگامی به وقوع می پیوندد که کلسیم خون به زیر مقدار طبیعی آن یعنی ۹ تا ۱۰ میلی گرم به ازائ  هر ۱۰۰ میلی لیتر سرم خون کاهش یابد . مواد معدنی مرتبط با تب شیر، کلسیم ، فسفر ، سدیم ، کلراید و سولفور می باشند. از آنجاییکه سطح  پایین کلسیم خون باعث تب شیر میشود ، سطح کلسیم جیره تاثیر بسیار کمی روی تب شیر دارد . کمبود یا کافی بودن و یا فزونی کلسیم جیره به منظور پیشگیری از   تب شیر نتایج متفاوتی را به بار می آورد. جدید ترین راهکار تغذیه مقادیر کافی از کلسیم (۸۰ تا ۱۰۰ گرم در هر روز) یا مقادیر بالاتر ( ۱۳۵ تا ۱۵۰  گرم در هر روز) همراه با جیره های آنیونیک می باشد.  سطح فسفر جیره می تواند روی تب شیر تاثیر بگذارد . جیره هاییکه دارای مقادیر کمی فسفر باشند می توانند باعث کاهش فسفر خون شده و در نتیجه برخی مشکلات تب شیر را حاصل کنند. از طرف دیگر فزونی تغذیه فسفر( ۰.۷ درصد از ماده خشک جیره یا بیشتر) می تواند باعث بیشتر شدن تب شیر شود. به عنوان یک توصیه کلی شما باید ۰.۴ درصد فسفر به جیره گاوهای انتظار زایش به منظور تامین ۴۰ تا ۵۰ گرم فسفر مورد نیاز روزانه  آنها بیفزایید. مصرف پایین منیزیم هم می تواند باعث تب شیر شود. کلسیم و منیزیم  وظایف مشابهی را در بدن دارند  در ضمن منیزیم به حفظ کلسیم در بدن کمک می نماید. جیره های انتظار زایش باید حاوی حد اقل ۰.۳ درصد منیزیم در ماده خشک باشند ، غلظت تا ۰.۴ درصد نیز قابل قبول است.                                                  نظارت بر کاتیون ها: سدیم و پتاسیم  کاتیون می باشند. این دو ماده معدنی  عوامل اصلی تب شیر هستند  ولی پتاسیم از سدیم مشکل زا تر می باشد. مقادیر بالای هریک از این دو ماده معدنی باعث آلکالوزهای  متابولیکی میشود که این مسئله باعث کاهش آزاد شدن کلسیم از استخوان و کاهش جذب کلسیم از روده میشود . بیشتر مواد غذایی طبیعتا  از نظر کلسیم  فقیر بوده ، بنابر این حذف  بافرهای سدیم و نمک از جیره گاوهای خشک  باعث کم شدن سدیم جیره میشود. از طرف دیگر محدود کردن پتاسیم در جیره سخت تر میباشد . بیشتر علفها  نسبتا از نظر پتاسیم غنی میباشند . یونجه معمولا بیشترین پتاسیم را  با بیش از ۲.۵ درصد از ماده خشک  داراست ولی گراسها و حتی سیلوی ذرت  اگر روی زمینهایی با مقادیر زیاد کود رشد پیدا کنند می توانند ۱.۵ درصد و یا بیشتر از ماده خشک ، پتاسیم داشته باشند.  با جیره های انتظار زایشی که فاقد نمک یا بافرهای سدیمی  میباشند  نسبتا آسان می باشد که سطح سدیم جیره را کمتر از  ۰.۱ درصد از ماده خشک  حفظ نماییم. پتاسیم جیره های انتظار زایش باید تا حد ممکن به ۱ درصد نزدیک باشد. یعنی در جیره های انتظار زایش  باید علفهایی شبیه به سیلوی ذرت ، کاه یا سایر گراسهایی که روی خاکهایی که از نظر پتاسیم فقیر بوده اند و رشد یافته اند وجود داشته باشند. کلراید و سولفور آنیون می باشند . از آنجاییکه این دو ماده معدنی نقش مستقیمی در تب شیر ندارند  دستکاری آنها در جیره می تواند بعضی از مشکلات را که بوسیله سدیم و پتاسیم ایجاد می شود ، بوجود آورد. کلر و سولفور  اسیدی میباشند  و افزودن آنها به جیره می تواند متابولیک آلکالوز را که به علت کاتیونها بوده به اسید تبدیل کنند. این مسئله باعث بیشتر از دست رفتن کلسیم  از استخوانها و بازده کلسیم از روده ها شود.   مقدار سولفور در جیره گاوهای انتظار زایش باید کمتر از ۰.۴ درصد باشد. مقدار کلراید می تواند بالاتر از مقدار سولفور باشد  که مقدار دقیق مورد نیاز از طریق اختلاف کاتیون  آنیون جیره  تعیین  می شود. از معادله زیر برای برآورد موازنه استفاده نمایید. تمامی مقادیر مواد معدنی در سرتاسر این مقاله  براساس ماده خشک می باشند:                                                                                             DCAD= [ %Na x۴۳.۵ + %K x ۲۵.۶] – [ %Cl x ۲۸.۲ + %S x ۶۲.۵]   مقدار مناسب  اختلاف کاتیون آنیون جیره  ۱۵- تا ۲۵- میلی اکی والان در ۱۰۰ گرم ماده خشک می باشد.   سایر بیماریها:                                            کتوز مربوط به متابولیسم انرژی که نتیجه  کاهش سطح گلوکز و انسولین خون است . هر کدام از مواد معدنی نقشی جزیی در کتوز ایفا می کنند. شاید تنها استثناء کبالت باشد که برای شکل دهی به ویتامین بی ۱۲  نیاز است  که کوفاکتوریل  تبدیل اسید پروپیونیک به گلوکز می باشد. احتیاجات کبالت بسیار پایین است( در حدود ۱ میلیگرم در روز) و بنابراین به آسانی از طریق مکملها  تامین میشود. در صورت کاهش انقباضات ماهیچه ها جابجایی شیردان می تواند بوقوع پیوندد . به علت اینکه کلسیم ، ماده معدنی کلیدی در انقباضات ماهیچه هاست ، کاهش کلسیم خون بهمراه تب شیر عامل مسبب جابجایی شیردان می باشد . منیزیم ، همراه نقشی  که در تب شیر دارد ، می تواند عامل مسبب جابجایی شیردان نیز باشد. باقی ماندن غشاءهای جنینی یا جفت ماندگی ، نیامدن جفت و غشاءهای مرتبط با آن در عرض ۲۴ ساعت  بعد از زایمان می باشد . معروفترین مواد معدنی مرتبط با این مشکل کلسیم و سلنیوم  میباشد . کلسیم دارای نقشی در تب شیر می باشد که به عنوان شاخص احتمال جابجایی شیردان است ، انقباضات ماهیچه ای را کاهش می دهد و بدین علت  انقباضات رحم برای خروج غشاء های جنین محدود میشود. سلنیوم آنتی اکسیدانی میباشد که به پیش گیری از تخریب سلولها کمک کرده و باعث فعال شدن دوباره متابولیسم اکسیژن میشود. جفت ماندگی می تواند از طریق تغذیه ۰.۳ پی پی ام سلنیوم در جیره کاهش یابد . در هر حال تغذیه سلنیوم  به همراه ویتامین ایی نسبت به هنگامی که سلنیوم به تنهایی تغذیه میشود در کاهش جفت ماندگی موثر میباشد. ادم یا خیز بوسیله تجمع مایعات در پستان مشخص میشود . مواد معدنی که در این زمینه نقش دارند به دو دسته تقسیم می شوند: اسمزی و آنتی اکسیدان. مواد معدنی اسمزی  سدیم ، پتاسیم و کلراید میباشد. هم سدیم و هم پتاسیم  در تنظیم مایعات بدن نقش دارند. جیره های حاوی سطوح بالای یکی  یا هردو این مواد معدنی  باعث حفظ مایعات بدن میشود. به نظر می رسد که شدت ادم به هنگام مصرف آنها به صورت نمکهای کلرایدی  در مقایسه با سایر اشکال بیشتر باشد. بنابراین نمک کلرید سدیم  می تواند عامل اصلی ادم باشد و بنابراین نباید به صورت آزاد و یا در جیره گاوهای خشک وجود داشته باشد. چنین دستورالعملهایی که برای سدیم و پتاسیم و برای پیشگیری از تب شیر وجود دارد باید به کاهش ادم نیز کمک کند.  مواد معدنی اکسیدان در گیر در ادم، روی، مس و سلنیوم میباشند. مکانیسم دقیق چگونگی کمک این مواد معدنی آنتی اکسیدان برای کمک به پیشگیری از ادم بخوبی درک نشده است . آنها احتمالا از طریق حفظ تمامیت سلول و حمایت از سلولها در برابر تخریب پروتئین و کربوهیدرات و لیپید حاصل از متابولیسم اکسیژن عمل می کنند.     راهنمای غذایی برای گاوهایی که در ابتدای خشکی و در انتظار زایمان بسر میبرند  
انتظار زایمان ابتدای خشکی  
۲۶- ۲۰ ۲۸ - ۳۲ ماده خشک مصرفی (پوند در روز)
غلظت در ماده خشک جیره مواد معدنی
۱%>     ،    ۱.۶ تا ۱.۲ با نمکهای آنیونیک ۰.۴ % کلسیم
۰.۵- ۰.۴% ۰.۲۵% فسفر
۰.۴-۰.۳% ۰.۲% منیزیم
۱.۲%> ۱.۵%> پتاسیم
۰.۱%> ۰.۱% سدیم
۰.۳%< و حتی بمنظور منفی کردن تفاوت کاتیون آنیون جیره  می تواند به بیش از ۰.۸ % برسد ۰.۱۵% کلراید
۰.۲% و به منظور منفی کردن تفاوت کاتیون آنیون جیره  میتواند به بیش از ۰.۴% برسد ۰.۱۶% سولفور
۰.۲ppm ۰.۱ppm کبالت
۱۵ppm ۱۰ppm مس
۱ppm ۰.۶ppm ید
از مصرف زیاد پرهیز نمایید ( نیاز ۵۰ پی پی ام میباشد) آهن
۴۰ppm ۴۰ppm منگنز
۰.۳ppm ۰.۳ppm سلنیوم
۶۰ppm ۴۰ppm روی