دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کنترل بیماریهای تنفسی در دام های بزرگ
کنترل بیماریهای تنفسی در دام های بزرگ بیماری های عفونی دستگاه تنفس در حیوانات فارم به وسیله ی ترکیبی از عوامل عفونی و عوامل مستعد کننده مثل آب و هوای بسیار سرد ، استرس از شیر گرفتن حمل و نقل همچنین تهویه ی ضعیف در سالن نگه داری حیوانات به وجود می آیند چرا که این عوامل سبب تضعیف مکانیزم دفاعی حیوانات می شوند.
یک رهیافت معقول برای کنترل بیماری های تنفسی شامل موارد زیر می شود:
به دست آوردن یک تشخیص بالینی و آزمایشگاهی رخ دهنده در حیواناتی که به طور بالینی مبتلا شده اند.
تلاش برای پیشگویی وقوع یک بیماری اختصاصی بر اساس تجربهء قبلی و در نظر گرفتن تکنیک های مدیریتی که بتوانند اثرات عوامل استرس زا را به حداقل برسانند.
در نظر گرفتن بر نامه های واکسیناسیون برای بیماریهای اختصاصی در صورتی که لازم به نظر برسند.
اهمیت تشخیص
به خاطر اینکه اغلب بیماری های تنفسی به وسیله عوامل عفونی متعددی به و جود می آیند لذا به دست آوردن تشخیص قطعی اتیو لوژ ی بیماری به طور قابل توجهی مشکل به نظر می رسد و بسیاری از عوامل عفونی که موجب بیماری تنفسی می گردند در محیط و همچنین در حالت طبیعی در حفره ی بینی حیوانات سالم حضور دارند و این عوامل سبب ایجاد مشکل و تداخل در آزمایشات میکروبیولوژی به هنگام بروز بیماری تنفسی می گردند.
چون عوامل عفونی معمولا” هم از حیوانات بیمار و هم از نوع سالم آنها ایزوله می شود بنابراین ارتباط بین عامل بیماری و اثرات آن به خوبی مشخص نمی شود و به نظر می رسد که عوامل مستعد کننده اهمیت عمده ای در هر برنامه ی کنترلی می توانند
داشته باشند.
تکنیک های مدیریتی
بسیاری از بیماریهای تنفسی شایع در زمانهای مشخص و تحت شرایط معینی رخ می دهند و کنترل موفقیت آمیز آن بستگی به استفاده از تکنیکهای مدیریتی قبل از احتمال وقوع بیماری دارد.
به عنوان مثال در گاوهای گوشتی پنو مونی پاستورلایی با به کارگیری روشهای مدیریتی مشخص که استرس از شیر گرفته را به حداقل می رساند کنترل می شود. شیوع پنو مونی در گوساله های نر که برای انجام یک آزمایش انتخاب شده اند به حداقل می رسد. به شرطی که آنها به خوبی از شیر گرفته شوند.
در آمریکای شمالی بیماری تنفسی گاوان (BRD) در بین گاوهای جوانی که از چندین مرتع مختلف چرا می کنند بسیار شایع است که این حالت پس از طی مسافت های طو لانی (جهت تغذیه) رخ می دهد. بیماری تنفسی اسب در اسبهای جوانی که در مسیر مسابقه برای حرکت جمع شده اند و همچنین در اسبهایی که جهت نمایش آورده شده اند رخ می دهد.
شرایط سالن نگهداری
گاوها و خوکهایی که در فصل زمستان در محیط سرد و مرطوب و در فصل تابستان در یک محیط بسته و گرم و با ازدحام زیاد در طویله نگهداری می شوند ممکن است مستعد شیوع یک پنو مونی با واگیری بالا باشند .واگیری و تلفات بالای حاصل از پنو مونی می تواند در حضور غلظت بالای آمونیاک در محیط و یا گردو غبار زیادرخ دهد.
بروز آمفیزم ریوی و سرفه در اسبهایی که در اصطبل های حاوی گرد و غبار و با تهویهی ضعیف بسته شده اند در مقایسه با اسبهایی که در اصطبلهای در باز نگهداری می شوند بسیار بالا است. تقریبا” ۲۰۰ سال پیش مدیریت بد اصطبل ها به عنوان عامل مهم در ایجاد سرفه در اسبها توصیف شده است با این حال هنوز به طور موکد بر بکارگیری یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف همراه با اکسپکتورانت ها و سایر داروها در مدیریت بالینی اسبهایی که در اصطبل نگهداری شده و سرفه ی مزمن دارند تاکید شده است. ملاحضات و توجهات بیشتر در مورد خوب نگهداشتن اصطبل و تهویه ی آن ضروری به نظر می رسد. در خوک پنومونی آنزو ئو تیک بسیار گسترده است اما اثرات پنو مونی با مدیریت خوب سالن تهویه و تغذیه می تواند در سطوح بسیار پایینی نگهداشته شود. تاکید بسیار زیادی بر تلاش و کوششی در جهت ریشه کنی گونه های مختلف مایکو پلاسما صورت گرفته است که بی نهایت مشکل است. منبع : www.damparvaran.com