دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی اثرات تب شیر ، کتوز و لنگش بر تولید شیر در گاوها
بررسی اثرات تب شیر ، کتوز و لنگش بر تولید شیر در گاوها تغذیه و ارتباط آن با بروز بیماری های متابولیکی غیر عفونی :تب شیر و کتوز از جمله بیماری های متابولیکی هستند که به طور معمول در گاوهای شیری به ترتیب در زمان زایمان یا قبل از شیر دهی اتفاق می افتند ،‌در حالی که بیماری لنگش می تواند در هر زمانی در طی شیر دهی اتفاق افتد . در نگاهی مختصر به بروز علل وقوع بیماری های فوق ، نقش کلیدی تغذیه مشخص می شود ، به طوری که در بیماری تب شیر بیش از ۹۰ درصد موارد اختلال در ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از زایمان روی می دهد .   کاهش شدید کلسیم خون که در اکثر موارد به همراه کاهش شدید فسفات غیر عالی خون می باشد ،‌علت اصلی وقوع فوری این عارضه است . سه عامل : مصرف کلسیم و منیزیم قبل از گوساله زایی و امتیاز وضعیت بدنی به هنگام زایمان ،‌بر وقوع تب شیر موثرند که میتواند با مدیریت تغذیه در طی دوران خشک کنترل شود . کتوز نیز در گاو پس از زایمان ، به علت عدم بالانس انرژی و عدم رغبت گاو به مصرف خوراک بیشتر در پی نیاز به حداکثر انرژی به خاطر تولید شیر به وجود می آید و در نهایت بیماری لنگش که علت پیدایش آن عدم توازن در PH شکمبه ، کاهش اسیدیته ی محیط شکمبه ، بروز حالت اسیدوز در مراحل ابتدایی و در مراحل حاد آن باعث تاثیر گذاری در قشر داخلی سم و بروز لنگسش است ، با تغذیه ی صحیح قابل پیشگیری است . در نهایت با بررسی تاثیرات بیماری فوق بر تولید شیر در گاو ، نتایج ذیل می تواند تکمیل کننده تر باشد: در تحقیقی با استفاده از داده های مربوط به ۳۲۴۱۶ راس گاو ((ایر شایر )) که در سال ۱۹۹۳ اولین گوساله زایی را داشته و به تبع آن اولین دوره ی شیردهی را آغاز نموده بودند اثرات بیماریهای کتوز ، تب شیر و لنگش مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق مشخص شد که تولید شیر در گاوهایی که تحت تاثیر اثرات متقابل تب شیر و یک دوره ی ۴ تا ۶ هفته ای بعد از زایش بودند ، میانگین تولید شیر آنها از ۱/۱ تا ۹/۲ کیلوگرم در روز کاهش یافته بود که این امر به قسمتی از زمان سپری شده بعد از تشخیص تب شیر بستگی داشت . در باره گاوهای مبتلا به کتوز مشخص شد که تولید شیر در ۲ تا ۴ هفته قبل از تشخیص بیماری شروع شده و این کاهش با تغییراتی از ۳ تا ۳/۵ کیلوگرم در روز در مدت زمان بیشتراز دو هفته بعد از تشخیص بیماری ادامه پیدا کرده بود . از نظر بیماری لنگش و بروز اختلال در پا و ساق پا، مشاهده شد که این بیماری نیز باعث کاهش در تولید شیر از ۵/۱ تا ۸/۲ کیلوگرم در طی دوهفته اول بعد از تشخیص بیماری متغیر بود . تهیه و تدوین : علیرضا جلالی - کارشناس ارشد تغذیه ی دام . منبع : مجله مزرعه - شماره ۷۰