دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تنظیم اندازه تخم مرغ در هوای گرم
 

تنظیم اندازه تخم مرغ در هوای گرم

 

 

هر سال با شروع فصل گرما سناریوی همیشگی اتفاق می افتد هوای گرم ناگهان فرا می رسد مصرف غذای مرغان کاهش می یابد و در نتیجه تولید و اندازه تخم مرغ تحت تاثیر عوامل منفی قرار می گیرد با وجود قابل پیش بینی بودن شرایط فوق ندرتا مرغداران از قبل جهت مقابله با تاثیرات منفی گرما برنامه ریزی می کنند بیشترین تاثیر منفی در گله هایی به وقوع می پیوندد که همزمان با شروع فصل تابستان به تخم می آیند . البته این یک دوره موقتی در طول زندگی مرغان می باشد زیرا این گونه مرغان حتی در شرایط طبیعی به زحمت قادر به مصرف غذای کافی جهت تامین احتیاجات خود هستند که در این حالت استرس گرما نیز آن را تشدید کرده و مزید بر علت می گردد . برای آماده سازی بهتر پولتها و ادامه یک تولید خوب چه اعمالی می توان انجام داد ؟

 

وزن بدن

عامل مهمی که بر وزن تخم مرغ بیشترین تاثیر را می گذارد وزن بدن پولت در زمان بلوغ می باشد که به طور خلاصه درجدول ذیل مشخص شده است . به ازا هر 45 گرم افزایش وزن بدن در 18 هفتگی تقریبا 5/0 گرم به میانگین وزن تخم مرغ افزوده می گردد .

 

جدول - رابطه بین وزن پرنده در 18 هفتگی با وزن تخم مرغ در 19 هفتگی

 

وزن بدن در

18 هفتگی

(گرم)

وزن تخم مرغ در

25-19 هفتگی

(گرم)

1100

9/46

1200

4/48

1280

8/48

1380

7/49

 

البته وزن بدن تحت تاثیرعوامل متعدد مدیریتی نظیر بیماری ، برنامه نوری ، تراکم و نوک چینی قرار می گیرد ولی مهم ترین عامل تغذیه می باشد ثابت شده است که رشد بدن پولتها تقریبا در نیمه اول دوران پرورش به پروتئین ودر نیمه دوم دوران پرورش بیشتر به انرژی وابسته است و همچنین مشخص شده است که جذب انرژی مهمترین عامل محدود کننده در دوران رشد پولت می باشد در حال حاضر با وجود نژادهای سبک وزن و کم خوراک گاهی اوقات لازم است که به کمک اقدامات مختلف نظیر خنک نگهداشتن هوای سالن های پرورش ، بیشتر روشن کردن دانخوری ها و کاهش تراکم جوجه ها در واحد سطح ، نسبت به تحریک پولتها به خوردن خوراک بیشتر اقدام نمود .

بلوغ

راه دیگر جهت بهبود وزن بدن در شروع تولید به تاخیر انداختن بلوغ می باشد . پیشرفتهای ژنتیکی در سالهای اخیر به طور متوسط زمان بلوغ را در هر سالن یک روز جلو می آورد و چنانچه وزن بدن مورد نیاز تامین شده باشد بلوغ زود رس فرصت با ارزشی است ولی اگر حداقل استاندارد وزن در 18 هفتگی تامین نشده باشد باید نسبت به تاخیر تحریک نوری اقدام نمود تا وزن بدن مورد نیاز بدست آید جهت تاخیر بلوغ و افزایش وزن تخم مرغ می توان از برنام ه کاهش قدم به قدم نور در دوران پرورش استفاده نمود در آزمایشی که در سالهای 91-1990 در آلمان انجام گرفت دو بنامه نوری در دوره پرورش اعمال و تاثیر آن در دوران تخمگذاری مورد بررسی قرار گرفت در برنامه C به طور ثابت A ساعت روشنایی در سنین 3 تا 16 هفتگی اعمال و تحریک نوری در 17 هفتگی داده شده است در برنامه D کاهش روشنایی به تدریج صورت گرفته و تحریک نوری در 19 هفتگی داده شده است در برنامه D شروع تولید تخم مرغ 11-10 روز نسبت به برنامه C عقب افتاده و تعداد تخم مرغ تولیدی به ازا هر مرغ 7 تا 8 عدد کاهش یافته است ولی وزن تخم مرغ به طور متوسط در طول 52 هفته تولید 7/1 گرم در نژاد سفید و 5/1 گرم در نژاد قهوه ای بهبود یافته است در حالی که وزن کل تخم مرغ تولیدی به ازا هر مرغ در دو برنامه فوق تفاوت چندانی نمی کند این نشان می دهد که تولید کنندگان میتوانند با توجه به اهداف تولیدی خود برنامه نوری دلخواه را انتخاب واعمال نمایند تخم مرغ بیشتر با وزن کمتر یا تخم مرغ کمتر با وزن بیشتر که در هر دو صورت وزن کل تخم مرغ به دست آمده تقریبا یکسان خواهد بود طریقه جدید دیگری جهت به تاخیر انداختن بلوغ و بهبود وزن تخم مرغ استفاده از روش ایجاد وقفه در ابتدای تولید می باشد در این روش وقتی تولید گله به 10% می رسد به مدت 5 روز به مرغان غذا نمی دهند در ازمایشهایی که در دانشگاه جورجیا صورت گرفته با استفاده ازاین روش میانگین وزن تخم مرغ در نیمه اول دوران تولید 5/1-7/0 گرم افزایش یافته به علت تاخیر در شروع تخمگذاری و فقط 2 عدد تخم مرغ به ازا هر مرغ کاسته شده است استفاده از این روش به تازگی در آمریکا عمومیت یافته است استفاده از روشهای به تاخیر انداختن بلوغ باید در مورد پولتهای بکار برده شود که در بهار پرورش می یابند تا بدین وسیله بتوان اثرات منفی کاهش وزن تخم مرغ در تابستان را خنثی نمود .

 

تغذیه در شروع تخمگذاری

اندازه تخم مرغ در دوران اولیه تخم گذاری تحت تاثیر تغذیه نیز می باشد در ازمایشی که در کالیفرنیا صورت گرفته با افزایش 30% درمیزان متیونین و 15% در میزان متیونین + سیستین جیره مصرفی ، میانگین وزن تخم مرغ های تولیدی در 40-18 هفتگی 5/7-3/6 گرم بالاتر از استاندارد بوده است دکتر کاووس کشاورز از دانشگاه کرنل نیز گزارش نموده که با افزایش مقدار پروتئین خام جیره از 17% به 22% میانگین وزن تخم مرغ به میزان 1 گرم افزایش یافته است همچنین با استفاده از 1 گرم افزایش یافته است همچنین با استفاده از 4-3 درصد چربی در جیره به عنوان منبع تامین کننده انرژی به جای کربوهیدرات ، میانگین وزن تخم مرغ 1 گرم افزایش می یابد تاثیر پروتئین و چربی میتواند به صورت مکمل یکدیگر عمل نموده و با استفاده از این دو عامل ، حداکثر افزایش وزن تخم مرغ را بدست اورد . چربیهای گیاهی حاوی مقادیر زیادی اسید لینولئیک می باشند که این اسید چرب تاثیر زیادی در بهبود وزن تخم مرغ دارد استفاده از 1100 میلی گرم اسید لینولئیک به ازا هر مرغ در روز موجب بهبود تولید و اندازه تخم مرغ می گردد علاوه بر مقوی کردن جیره های مصرفی هر اقدامی که بتواند موجب برانگیخته شدن اشتهای مرغان گردد توصیه می شود راه اندازی دانخوریها به دفعات زیاد در طی روز موجب تحریک مرغان به خوردن غذای بیشتر و به هم خوردن غذای مانده در دانخوریها می شود در دوران ابتدایی تولید درجه حرارت محیط باید حتی المقدور در حد 24-21 درجه سانتی گراد حفظ شود در زمان استرس گرمایی باید سعی گردد که تا حد امکان سالنها را خنک کرد تا مرغان بتوانند درجه حرارت بدن خود را پایین بیاورند چنانچه قسمتی از روشنایی به وسیله نور مصنوعی تامین می شود سعی گردد این نور در صبح زود که هوا خنک تر می باشد داده شود تا مرغان بتوانند در آن زمان غذای بیشتری مصرف کنند تامین آب خنک برای مرغان می تواند هوای کافی در سالن موجب کاهش استرس گرمایی شه و دمای داخل قفسها را پایین می اورد درصد بالای کلسیم جیره در دوران شروع تولید ممکن است باعث کاهش خوش خوراکی جیره شده و مصرف غذا را پایین بیاورد پیشنهاد می شود که دراین دوران درصد کلسیم جیره از 85/3 درصد تجاوز نکند مگر اینکه بتوان به روشهای مختلف نظیر افزودن چربی و یا پودر گوشت و استخوان به جیره میزان خوش خوراکی را افزایش داد .

 

فصلنامه چکاوک – شماره 22 – مهندس عزت الله قربانی