دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تورم کبد همراه با گنجيدگى داخل سلولى در جوجه‌هاى گوشتى
 

تورم کبد همراه با گنجيدگى داخل سلولى در جوجه‌هاى گوشتى

تورم کبد همراه با گنجيدگى داخل سلولى در جوجه‌هاى گوشتى

يک همه‌گيرى تورم کبد با گنجيدگى داخل سلولى در اثر آدنوويروس‌ها در جوجه‌هاى گوشتى توسط دکتر H.L. SHIVAPRASAD از دانشگاه کاليفرنيا در تابستان سال 2001 گزارش گرديد. علايم بالينى شامل ميزان رشد غيريکنواخت در گله، بيماريهاى تنفسى و افزايش مرگ و مير در گله‌ها مى‌باشد. جوجه‌هاى گله مبتلا مورد آزمايش قرار گرفتند. يافته مشترک در اين جوجه‌ها کبد بزرگ و رنگ‌‌پريده با ساختار مشبک بود. از کبد، کليه، ناى، ريه و بورس فابرسيوس پرندگان مبتلا يک آدنوويروس جداگرديد. لازم به ذکر است که کليه جوجه‌ها از يک گله مادر مشترک بوده‌اند، گر چه تمام جوجه‌هاى اين گله مادر علايم بيمارى را نداشتند.
اين بيمارى ندرتاً در آمريکا گزارش شده ‌است. علايم ممکن است متفاوت باشد اما عموماً شامل عملکرد ضعيف گله‌ها مى‌باشد.
اين بيمارى عموماً همراه بيماريهاى قبلى سيستم ايمنى مانند گامبورو(IBD) و کم خونى جوجه‌ها (CAV)همراه مى‌باشد.

مترجم: دکتر پرويز عبدى فرکوش
منبع: Watt poultry e-digest, vol 2 no,11