دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بيمارى مايکوپلاسما گالى سپتيکوم و روش هاى پيشگيرى ازآن
 

بيمارى مايکوپلاسما گالى سپتيکوم و روش هاى پيشگيرى ازآن

عفونت :
مايکوپلاسماگلى سپتيکوم به عنوان يکى از مهم ترين عوامل تهديدکننده سلامت گله هاى طيور بشمار رفته و در حدود يک سوم جمعيت طيور تخمگذار عموم کشورها با اين عفونت درگير بوده 75% اين مرغان در سنين متفاوت و 15 درصد همسن بوده اند . در مورد نژاد هاى خانگى اين معضل تا 90% گله را درگير مى نمايد . بقيه ماکيان مانند بوقلمون ، کبک ، قرقاول صحرايى ، مرغ شاخدار ، بلدرچين ، اردک ، و پنگوئن نيز مستعد ابتلا بوده و درامان نمى باشند و گاهى اوقات ديده مى شود که علائم بيمارى را تا برخورد به شرايط خاص نظير استرس بروز نمى دهد . بروز بيمارى متعاقب درگيرى با عفونت ، تابع شرايط محيطى مى باشد و عامل بيمارى در مقابل مواد شيميايى مختلف نظير ضد عفونى کننده ها و آنتى بيوتيک هاى وسيع الطيف حساسيت زيادى نشان مى دهد . شدت و علائم ظاهرى بيمارى در صورت همزمانى با عفونت هاى ديگر يا عوامل مستعد کننده متغير است . عوامل مستعد کننده شامل کمبود مواد غذايى ، بدى شرايط تغذيه ، نحوه مديريت فارم ها و نيز ميزان آمونياک و گرد و غبار مى توانند مضر باشند . ساير عوامل بيمارى زا شامل ويروس نيوکاسل و عفونت هاى تنفسى (برونشيت ) سويه هاى مورد استفاده در واکسن و يا فرم بيمارى زاى اشرشيا کلى و هموفيلوس گالينارم نيز مطرح مى باشند .
در شرايط تجربى طول دوره کمون بيمارى ، فاصله زمان آلودگى و بروز عفونت بين 6-21 روز مى باشد . اين در حاليست که در شرايط طبيعى در فارم ها به دليل عدم کنترل جميع شرايط امکان تشخيص دقيق دوره نهفتگى بيمارى (ميزان و طول مدت تهاجم عامل بيمارى ) وجود ندارد . ظهور علايم با شروع توليد مقارن بوده (بين هفته 26-38) و احتمالاً نشان دهنده دوره نهفتگى طولانى اين بيمارى مى باشد . سرعت انتشار اين بيمارى در داخل گله بسيار زياد است . زمان انتشار بيمارى درتمامى گله در حدود يک يا دو هفته بعد از اولين آلودگى مى باشد . نحوه انتشار از طريق تماس مستقيم و نيز از طريق هوا ، گرد و غبار ، قطرات آب و ظرف و لوازم آلوده است . در اين خصوص جعبه هاى حمل و مواد غذايى و آب و حتى نژاد مرغ را نيز نبايد از نظر دور داشت . طبيعتاً مراکز جوجه کشى از اهميت زيادى برخور دارند و انتشار بيمارى از طريق هچرى ها و تخم مرغ هاى آلوده (از مادر ) مهم مى باشند. شدت و ميزان درگيرى گله با بيمارى متغيير بوده ، در فصول سرد ، دوره نهفتگى بيمارى طولانى تر و حدت بيشترى دارد ، به خصوص در طيور جوان حدت بيمارى از طيور مسن بيشتر است . طيور بهبود يافته در واقع به عنوان حامل بيمارى مطرح مى باشند . علائم اين بيمارى به تدريج در گله نمود پيدا مى کند . علائم تنفسى معمولاً تا هفته ها باقى مى ماند .اولين علامت ريزش ترشحات کف آلوده و تورم چشم ها مى باشد . طيور مبتلا برخى اوقات علايمى نظير سرفه خشک و خس خس و رال تنفسى را نشان مى دهند . ضعف وضعيت جسمانى و افت وزنى معمولاً در اين بيمارى مشهود است . در نيمچه شدت علائم بيمارى شديدتر بوده و شامل کاهش شديد رشد و کاهش جذب مواد غذايى است .
طيور تخم گذار کاهش مصرف غذايى را نشان داده و به توليد خود در سطح پايينى ادامه مى دهند . اولين ضايعات در بوقلمون در کيسه هاى هوايى و ريه ها نمايان مى شوند . در بعضى موارد تورم يک يا هر دو سينوس پيش چشمى رخ مى دهد . اغلب کيسه هاى هوايى ضخيم و تورم را نشان مى دهند ( به خصوص اگر اين مسئله با واکسيناسيون هاى برونشيت و نيوکاسل توام باشد ) حتى در برخى موارد کيسه هاى هوايى داراى ترشحات پنيرى ولزج هستند .بسته به شرايط محيطى و آب و هوايى و درگيرى با عفونت هاى ثانويه ، درصد ابتلا و مرگ و مير در فارم ها ميزان متغيرى را نشان خواهد داد.در نيمچه ها عفونت خفيف با مرگ و مير کم تا شديد با مرگ و مير بالا بروز مى کند در صورت عدم انجام اقدامات مديريتى مناسب و وجود استرس در گله يا ساير عوامل بيمارى زا ميزان مرگ و مير بالا خواهد رفت . طيور بالغ معمولاً در صد مرگ و مير پايين نشان مى دهند ، ولى اغلب آنها ظاهرى غير سالم و بيمار گونه خواهند داشت . در بوقلمون وضعيت متفاوت بوده و انتظار تلفات بالايى مى رود . تشخيص اوليه ممکن است بر اساس تاريخچه گله و گزارشات ثبت شده از دوره باشد و يک تست داخل لوله يا پليت جهت تشخيص عامل بيمارى زا (مايکوپلاسما گالى سپتيکوم ) مى تواند فرد را نسبت به تشخيص اوليه مطمئن تر سازد .تائيدات بعدى با جداسازى عامل و شناسايى آن صورت خواهد گرفت . اعتقاد عمومى بر اين است که بروز عفونت مايکوپلاسما گالى سپتيکوم يک ضايعه بزرگ براى مرغدار محسوب مى شود . به علاوه افت توليد و تلفات ، مرغدار را وادار به استفاده از دارو و ساير تمهيدات نظير پاکسازى محيط و نگهدارى مضاعف مى نمايد. سالن ها حداقل براى مدت 30 تا 90 روز بايد خالى نگه داشته شوند. کاهش توليد ، کاهش فروش را در پى داشته و وضعيت را به مراحل بدتر سوق ميدهد . اگر گله اى آلودگى به اين نوع بيمارى را نشان دهد معمولاً سود خوبى نخواهد داشت .
پيشگيرى
به عنوان اولين قدم ، امروزه قرنطيقه انفرادى در مرغدارى ها اعمال مى شود . همه فعاليت ها را بايد متوقف نمود، افرادى که به مرغدارى رفت و آمد دارند (به خصوص آنهايى که با گله تماس دارند)از مهمترين عوامل انتقال محسوب مى شوند . البته اين تماس ها تا زمانى که لاکرهاى مناسبى تعبيه نشده باشند به طور کامل قابل کنترل نخواهد بود . هر ساله بايد کليه فعاليت ها را ثبت و در گزارشات قيد نمود . اين مسئله کمک بسزايى براى افرادى خواهد بود که براى ارزيابى گله و درمان يا جلوگيرى از پيشرفت بيمارى فعاليت مى کنند . از بازديدهايى غيرضرورى ، مخصوصاً از ساير فارم ها اجتناب شود . در صورت اجبار به بازديد ، حدالامکان در روز فقط از يک سالن بازديد گردد . در اين مورد مدير اين فارم ها بيشتر مد نظر مى باشند .اين موضوع بايد براى کارگران نيز کاملاً روشن و توجيه شده باشد و بعلاوه خانواده هاى کارگران نيز نبايد در محل هايى نظير سالن هاى بسته بندى و فرآورى گوشت يا جوجه کشى و ساير محل هايى که احتمال آلودگى در آنها زياد است مشغول به کار باشند . لازم است در مورد اين اقدامات با مسئول فارم يا مدير مرغدارى هماهنگى لازم به عمل آمده باشد . در صورت اشتغال به کار ايشان در چندين سالن از يک مجموعه ، سعى جداسازى محدوده هاى کارى و مديريت سالن ها نماييد تا از چرخش افراد بين سالنهاى با آلودگى متفاوت يا با سن متفاوت جلوگيرى شود . براى بازديدکنندگان لباس و روپوش هاى مجزا و مخصوص فراهم نماييد . افراد را قبل از ورود کنترل کنيد . به هيچ وجه اجازه ورود رانندگان کاميون به سالن ها ندهيد .کارگران پاره وقت نيز بايد لباس خاص خود را داشته و به طور مرتب شستشو شوند .
برنامه پيشرفته قدم به قدم
پاک سازى سالن هاى آلوده :
ـ سالن ها را به طور کامل تخليه نماييد ( تمام طيور و لوازم و تجهيزات قابل انتقال و هر آنچه که احتمال آلودگى داشته باشد .)
ـ بستر و تمامى فضولات را از کف سالن منتقل کنيد .
ـ تمامى سطوح داخلى و خارجى ديوارها ، سقف ، ستون ها ، تهويه ها و دريچه هاى آن ، مجارى ورود هوا و ساير جاها را به طور دقيق با فشار آب شستشو دهيد . استفاده از مواد پاک کننده سرعت اين شستشو را بالا مى برد .
ـ از ترکيبات فنل دار يا اسيد کرسيليک با غلظت مناسب و يا ترکيبات کلردار 025/0% استفاده و کليه سطوح داخلى و خارجى سالن را ضدعفونى نماييد .
ـ کف سالن و تمامى ديوارها تا ارتفاع 5/1 تا 2 متر و ستون هاى آن را با اسپرى محلول 1/0% گلوتارآلدئيد در يک گالون براى 10 متر مربع ضدعفونى نماييد . همچنين به شعاع 2 تا 5 مترى (5 تا 10 فوت ) اطراف سالن و درهاى ورودى را اسپرى نماييد . تمامى منافذ ورودى و مبادى سالن ها را به مدت 24 ساعت مسدود نموده و هيچ گونه تهويه اى انجام ندهيد . روز بعد با ايجاد گاز فرمالدئيد و بستن منافذ و ورودى هاى سالن ، هواى آن و زواياى غير قابل دسترسى را ضد عفونى نماييد .
ـ مبادى ورودى و ستون هاى داخلى و نيز سطح ديوارها را با اسپرى ضد حشره حاوى کاربايل با غلظت توصيه شده ضد عفونى نماييد تا ورود حشرات ناقل تا حدى کنترل شود . با اضافه نمودن مالاتيون و يا استفاده توام با گريسيليک اسيد مى توان در مکان هاى مختلف از آن استفاده نمود .
ـ تجهيزات سالن را بعد از شستشو و ضد عفونى مجدداً به سالن انتقال دهيد .
ـ به مدت دو هفته سالن را خالى نگه داريد .
ـ در صورت وجود سابقه بيمارى محيط بيرون سالن را نبايد از نظر دور داشت و بايد تمهيدات خاصى براى جلوگيرى از عفونت و آلودگى مجدد در نظر گرفت .
ـ جوجه ها را حتماً از جوجه کشى عارى از عوامل مايکوپلاسما تهيه کرده و حتى در اين مورد تخم مرغها و وسايل حمل آنها نيز بايد کنترل گردند .
ـ کارکنان مرغدارى بايد جهت رسيدگى ، از سالن هاى داراى جوجه هاى جوان به طرف سالن هاى داراى جوجه هاى مسن تر حرکت نمايند . ( در صورت نگهدارى گله هاى با سن متفاوت )
ـ بهتر است سن همه گله ها يکسان باشد و از محل هاى مجزايى خدمات بگيرند (مخازن دان مجزا)
ـ کارگران و عوامل نگهدارى گله ها را مکلف به استفاده از لباس و کفش مناسب و مجزا نماييد و براى ساير افرادى که حضور دائمى ندارند لباس هاى مجزا و مشخصى در نظر داشته باشيد . اين مسائل اثرات چشمگيرى در کنترل و جلوگيرى از بيمارى دارد .
ـ در صورت ارائه سرويس توسط ماشين ها و وسايل نقليه مشترک (جهت حمل دان و حمل تخم مرغ ) رانندگان آنها نبايد خودرو را ترک نمايند . و در صورت عدم امکان رعايت اين مسئله حدالامکان نبايد وارد مخازن دان شوند