دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تجربه ها واستراتژیهایی برای کنترل و ریشه کنی نیوکاسل
 

تجربه ها واستراتژیهایی برای کنترل و ریشه کنی نیوکاسل

 

بیماری نیوکاسل که آنرا در هند با نام Ranikhet میشناسند اثرات بسیار شدیدی را در میان انواع ویروسها دارد و ضررهای سنگین اقتصادی را در بسیاری از کشورها در بخش طیور برجای می گذارد . این ویروس در گروه Paramyxo Viridae طبقه بندی میشود . کشورهای زیادی از جمله کشور ما وضعیت بسیار مستعدی را برای اشاعه این ویروس دارد . برای ده ها سال واکسنهای مرده و زنده و رژیمهای واکسیناسیونی مختلفی برای انواع Broiler و Layer بکار برده می شد . اما تجربه در بسیاری از کشورها نشان داده است که برخی از موارد میتواند باعث کنترل و یا حتی ریشه کنی این بیماری در برخی نواحی بشوند . برخی از این موارد عبارتند از :

·        نمونه گیری سریع در هنگام بروز برخی از نشانه ها .

·        کیفیت مناسب و تاثیر بجای واکسنهای بکار برده شده .

·        برخی ابتکارعملها در هنگام بروز اینگونه ضایعات چه توسط بخش خصوصی و چه توسط بخش دولتی .

بسیاری از کشورها راهکارها و ابتکارعملهای مشابهی را در قضایایی مانند RP وFmd و همچنین در بخش دام بزرگ و در بدست آوری سودهای مالی درGDP بین المللی داشته اند که میتوان از آنها بعنوان سندهای مکتوب قابل استفاده نام برد .

بنظر میرسد ، روزی فرا خواهد رسید که رشد بخش طیور بستگی به وضعیت بیماریها خواهد داشت . بنابراین بایستی نگاه ویژه ایی به انواع بیماریهای ویروسی و باکتریایی داشت . سالمونلا میتواند در صورت عدم توجه مناسب و کافی تهدید بزرگی برای صنعت طیور کشور در سال آتی باشد .

بیماریهای کم ، امنیت زیستی ، بهداشت مناسب ، غذای سالم ، گوشت و تخم مرغ سالم پتانسیلهایی میباشند که در عرصه رقابت در اجتماع بزرگ WTO میتوانند مورد بهره برداری قرار بگیرند .

تحت نظر استراتژیهای جهانی و همچنین کمکهای دولتی برای کنترل بیماریهای حیوانات (As Cad) نیوکاسل بعنوان یک بیماری با ضررهای اقتصادی سنگین میتواند ریشه کن و نابود شود . این هدف بزرگ را میتوان با پیش بینی بودجه در مناطق مختلف جغرافیایی عملی نمود . حرکتهای استراتژیک تحت نظر WTO و GATT راه عملی برای کنترل و ریشه کنی بیماریها در کشور میباشد . راه های دیگری که میتوانند سبب دستیابی به این هدف شوند عبارتند از :

 • کنترل نفوذ وحش .
 • کنترل مرگ و میر پرندگان و بررسی علل آنها .
 • ایجاد سد محکمی برای کنترل دادوستد پرنده از خارج بداخل کشور و بالعکس .

واکسنهای جدید و مناسب ، غذاهای پلت شده ، آب و غذای مناسب ، راه های ساده ایی هستند که به این امر معنی می دهند . سفارش تهیه واکسنهای مناسب و انجام واکسیناسیونها در هنگام مقرر با کمترین هزینه میتوانند به جلوگیری از بیماریها و اشاعه آنها کمک شایانی بکنند .

البته بایستی به این نکته توجه کرد که برخی از مشکلات بعلت موانع دیگری گریبانگیر این صنعت میشوند ، مانند :

 • برخی عفونتهای ثانویه .
 • وجود توکسین و مشکلات ناشی از آن .
 • آلودگی آب یا غذا .
 • شرایط غیر بهداشتی در مسکن .
 • نداشتن کنترل امنیت زیستی .
 • نبود شناسنامه برای تک تک جوجه ها که مستلزم وقت و هزینه گزاف میباشد .

بایستی توجه داشت که امکانات آزمایشگاهی مدرن و مجهز باعث جلو بردن بهتر خدمات تشخیصی و انجام آزمایشات مدرن و مناسب برای تعیین سطح آنتی بادی یا تبدیلات میشود . مجموع این کارها سبب انجام واکسیناسیونهای مطمئن و موفق میشوند .

در گزارشات اقتصاد جهانی (SPS) ، نام برخی از بیماریها را بطور چشمگیری میتوان مشاهده کرد . در واقع در این گزارشات امکان تهیه یک بانک اطلاعاتی کامل شامل نام انواع بیماریهای با ضرر و زیانهای اقتصادی مختلف وجود داشت . برخی از این بیماریها عبارت بودند از :

·        IBD

·        Marker’s Disease

·        Fowl Pox

·        Coryza

·        Fowl Cholora

·        IB

·        IBH

·        Salmonella

·        E – Coli

·        و...

اما بایستی به این نکته توجه کرد که کنترل و ریشه کنی نیوکاسل در سالهای اخیر و کمرنگ شدن این بیماری در این بانک اطلاعاتی یک مورد مثبت برجسته و یک موفقیت بزرگ میباشد . اما چگونه این موفقیت بدست آمده است ؟

در واقع پس از بررسی این بانک اطلاعاتی تمامی اطلاعات علمی و نظرات صاحب نظران را میتوان جمع آوری کرد و با انجام پردازشهای مختلف نکات مثبت این اطلاعات در کنار هم قرار داد . مطمئنا برنامه ریزی بر روی نتایج و تخمین ریسکهای موجود و همچنین کنترل استراتژیها سبب رسیدن به نتایج مطلوب میشود .

اما برنامه های طراحی شده مستلزم برخی تعهدات از جانب برخی از افراد ، ارگانها و سازمانها میباشد . این افراد شامل :

 • پرورش دهندگان حیوانات .
 • تولید کنندگان غذا .
 • دامداران .
 • شرکتهای تعاونی دامپزشکان .
 • NGO .
 • و...

در واقع تعهدات مشخص هر گروه میبایست بسرعت و بدون هیچگونه مشکلی انجام شوند و همچنین موفقیت افراد فعالتر در مقایسه با سایر افراد محرز باشد .

بنابراین برنامه آینده بخش صنعت طیور میتواند کنترل و یا ریشه کنی بیماریهای مهم اقتصادی مانند ND و RD باشد . این امر نیز میسر نمیشود مگر با سرمایه گذاریهای عظیم بخش خصوصی و دولتی و تعامل و همکاری این دو بخش باهم .

رشد خارق العاده صنعت مرغداری و رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهانی سبب شده است تا سیاست بسیاری از کشورها در برابر واردات و صادرات محصولات مرتبط دستخوش تغییراتی شود . در واقع سیاستها میتوانند مورد تجدید نظر قرار بگیرند تا کنترل بیماریها بصورت مطمئنی صورت بگیرد . در حقیقت میتوان حدس زد که هدف تمامی این تغییرات کاهش و یا حتی در برخی موارد از بین بردن خطرات بیماریها و افزایش سرمایه گذاری در این بخش میباشد .

پیشرفتهای اخیر بیوتکنولوژی با تکیه بر ابزارهای ملکولی در کتابخانه ژنوم ، میزان تبدیل غذایی ، نسبت ورودی به خروجی در کیفیت غذای بشر تاثیر شگرفی گذاشته است . در اصل این پیشرفتها سبب بهبود کیفیت غذای فرزندان ما ، زنان باردار و افراد سالخورده شده است که میتوان آنرا از جنبه های مثبت پیشرفت صنعت طیور با تکیه بر برنامه های مدون استراتژیک دانست .

 

تهیه و تنظیم :

 

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

 

مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار .