هالوژن ها :
این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :
Iodines و یا Hypocholorites میباشند .
خصوصیات عمومی این دسته از ضدعفونی کننده ها عبارتند از :
 از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .
 در برخی از موارد سبب پوسیدگی شده اند .
 در حضور مواد ارگانیک ، فعالیت محدودی دارند .
 پس مانده های این دسته از مواد فعالیت ناچیزی دارند .
 به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .
 برای ضدعفونی وسایل کوچک ، میتوان از غلظت کمی از ایندسته مواد استفاده کرد .
 این دسته از ضدعفونی کننده ها قیمت پائینی دارند ، اما بایستی در مقادیر بالا استفاده شوند . ترکیبات چهارتایی آمونیوم :
 از دسته میکروب کشهایی هستند که وسیع الطیف نیستند .
 این دسته از مواد ضدعفونی کننده ، بر علیه باکتری های گیاهان ، قارچ ها و ویروسها موثر هستند می باشند .
 به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .
 فعالیت پس مانده های این ترکیبات ، با پاکسازی مجدد به حداقل می رسد .
 این دسته ترکیبات در حضور مواد صابونی ، ضدعفونی کننده ها و آب های سخت اثر بخشی محدودی دارند .
 این مواد تحریک کنندگی کمی دارند .
 در حضور مواد ارگانیک تاثیر پذیری کمی دارند .
 ضدعفونی کننده های مناسبی در جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند .
 قیمت پائینی دارند . فنولیک ها ( منفرد و یا چندگانه ) :
 از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .
 به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .
 این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک نیز ، تاثیر پذیری بالایی دارند .
 تاثیر پس مانده های این ترکیبات نیز مفید است .
 قیمت آنها نیز متوسط تا پائین میباشد . Coal Tar Distillates :
این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند : اسید سیتریک و Cresol می باشند .
 از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .
 در غلظت های بالا ، میتواند سمی باشد .
 فعالیت پس مانده های این ترکیبات بسیار بالاست .
 فعالیت این دسته از ترکیبات در حضور مواد ارگانیک نیز ، بسیار خوب است .
 بدلیل انتشار گازهای سمی ، استفاده از این ترکیبات در نزدیکی تخم مرغ ها و یا جوجه ها مناسب نمی باشد .
 این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند . آلدهیدها :
این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :
Glutaral Dehyde می باشند .
 از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .
 به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .
 این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند .
 فعالیت پس مانده های آن نیز به حدی کم میباشد که اهمیتی ندارند . ضدعفونی کننده های Oxidizing :
این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :
پراکسید هیدروژن و پرمنگنات پتاسیم می باشند .
 از دسته میکروب کشهای نسبتا وسیع الطیف میباشد .
 این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک کاملا موثر هستند .
 به میزان کمی سمی می باشند .
 این ضدعفونی کننده ها موادی عالی برای عملیات پاکسازی میباشند .
 فعالیت پس مانده های این مواد بسیار کم است .
 موادی نسبتا گران میباشند . منبع :
American Egg And Poultry Association . تهیه ، تنظیم و ترجمه :
علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .