دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اهداف امنیت زیستی در طیور
اهداف امنیت زیستی در طیور سازمان دامپزشکی کشورهدف امنیت زیستی جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به گله های طیور است و وضعیتی از سلامتی را تامین می کند که به منظور دستیابی به تولید مطلوب و رفاه گله و جوجه های آن مناسب و نهایتا باعث جلوگیری از خسارت های اقتصادی می شود .
لذا بررسی کامل تدوین معیارها (Standards) شناسایی نقاط ضعف و شناسایی نقاطی که قابل بهبودی می باشند در خصوص ارزیابی موارد زیر می بایست به اجرا درآیند .
امنیت زیستی مرغداری و ریز ساختارها .
انتیت زیستی گله های لاین اجداد مادر
امنیت زیستی کارخانجات جوجه کشی (هچری ها)
امنیت زیستی حمل و نقل جوجه یکروزه ـ مواد غذایی و ماحصل تولید در صنعت مرغداری نظیر گوشت مرغ ـ تخم مرغ خوراکی ـ کود مرغی ـ تجهیزات
انسان به عنوان تاثیر گذار در امنیت زیستی و یکی از کلید های اصلی موثر باید درک کند که چرا این امنیت مورد نیاز است . چگونه می توان آنرا بدست آورد لذا نیروی کار (انسان) را باید به طور مناسبی آموزش داد و ساماندهی کرد آموزش از مدیر تا پایین ترین رده لازم الاجرا است .
شروع مسئله به تنظیم اهداف عملی در جهت حفظ امنیت زیستی و به منظور کنترل بیماری های طیور و شناخت ضعف ، ضروری و لازم الاجرا می باشد . لذا لازم است در ابتدا به بررسی ساختار صنعت طیور کشور پرداخت و نقاط ضعف انرا تشخیص داد و با یک نظام پایشی قوی و با کفایت وصحیح که مبتنی بر اهداف از پیش تعیین شده باشد نسبت به بهبود ساختار و کنترل بیماری اقدام کرد. به دلیل ارتباط و همکاری زنجیر وار در این صنعت این سئوال هم پیش می آید که چه اعمالی جهت ایجاد امنیت زیستی مورد نیاز است و چه کس یا کسانی یا ارگان هایی این اعمال را انجام خواهند داد . لذا همکاری بی چون و چرا جهت رسیدن به اهداف ضروری است . اهداف اصلی پایش عبارتند از : ارزیابی کارایی امنیت زیستی (Biosecurity) طراحی و ثبت وضعیت سلامتی با شناسایی بیماریهایی که وجود دارند و ندارند . اطمینان از عمل واکسن ها - آنتی بیوتیکها - موا دضدعفونی کننده اقدام به انجام یک پژوهش موثر و صحیح هنگامی که نظام پایشی مشکلی را تشخیص می دهد شاخص های پایش : با توجه به اهداف ، شاخص های مشروحه زیر می بایست مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به رفع نواقص موجود و با اجرای دستورالعملها و ضوابط قوی به منظور کارایی و دستیابی به اهداف مد نظر قرار گیرد . پایش ۱ - ارزیابی کارایی امنیت زیستی در ارتباط با ساختار صعت طیور کشور که شامل : الف - ساختار فضای پرورشی (مرغداریها) ب - حمل و نقل مواد خام (اولیه ) مورد مصرف در خوراک طیور پ - حمل و نقل خوراک آماده ت - حمل و نقل جوجه یکروزه ج - حمل و نقل طیور زنده چ - حمل و نقل کود ح - حمل و نقل ضایعات کشتارگاههای طیور و کارخانجات جوجه کشی د - حمل و نقل و جابجایی سایر تجهیزات و وسایل مورد مصرف از جمله شانه و کارتنهای مصرف شده . ذ - مصرف ضایعات کشتارگاهی طیور پس از تبدیل به پودر در جیره غذایی طیور ر - آلودگی زدایی مواد غذایی مورد مصرف در صنعت طیور ز- ارزیابی کیفیت غذا در ارتباط با میزان پروتئین - انرژی وسایر ویتامینهای ضروری ژ - ارزیابی کنترل بهداشتی کارخانجات جوجه کشی الف - با توجه به واقعیات موجود ساختار فضای پرورشی و نگهداری طیور به ویژه نیمچه گوشتی در سه کلاس طبقه بندی می شود . کلاس ۱ : مرغداریهای که مطابق با شرایط استاندارد ساخته شده اند و هیچگونه مشکلی ندارند . کلاس ۲ : مرغداریهایی که قابل اصلاح هستند . کلاس ۳ : مرغداریهای کشور که به منظور پرورشی نیمچه گوشتی در نظر گرفته شده اند در این کلاس قرار دارند . - لازم است با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود مرغداریهای قابل اصلاح ، ترمیم و به شرایط استاندارد نزدیک شوند . - مرغداریهایی که در کلاس ۳ قرار دارند منطبق بر برنامه های از پیش تعیین شده و بر طبق معیارهای سازمان دامپزشکی ، عمل کند . امکان جلوگیری از فعالیت و یا محدود کردن آن در این کلاس وجود دارد . - ((سازمان دامپزشکی باید دارای این اختیار باشد که در خصوص برخورد با مرغداریهایی که نسبت به اجرای ضوابط - دستوالعملها و سایر قوانین اجرایی بی علاقه هستند راسا اقدام کرده و مسائل جنبی و سیاستهای تحمیلی هیچ گونه اثری در اجرای روند نظام پایشی نداشته باشد )) ترمیم ، و بهینه سازی و جابجایی اجباری مرغداریها نیازمند اعتبارات بانکی است . ب - حمل و نقل مواد خام (اولیه) مورد مصرف در خوراک طیور مواد اولیه وارداتی نظیر ذرت و سویا به صورت فله و پودر ماهی بسته بندی شده در کیسه های ۸۰ کیلو گرمی پس از تخلیه در بنادر به وسیله کامیونهای حمل غیر استاندارد بارگیری و به مراکز مصرف و دپو در استانها حمل می شود . عمدتا کامیونهای حمل به لحاظ غیر ویژه بودن و حمل کردن اقلام مختلف مواد و تجهیزات و لوازم که بعضا می تواند آلوده باشد ، نظیر کود دام و طیور باعث می شود اطاق حمل و بارگیری به انواع باکتریها قارچها ـ ویروسهای بیماریزا بویژه در ارتباط با حمل کود مرغی آلوده شوند و از طرفی چون اطاق حمل مورد شستشو و ضدعفونی قرار نمی گیرد ،‌مواد اولیه مورد نظر پس از بارگیری و طی زمان حمل الوده می شود . این موضوع شامل حال کامیونهایی که از مراکز دپو اقدام به بارگیری می کنند و مواد اولیه را به کارخانجات تهیه خوراک طیور و یا به مرغداران تحویل می دهند نیز می شود . نظر به اینکه خوراک تولید شده به شکل خام به مصرف می رسد و هیچ گونه تغییر و پروسه ای پس از آسیاب در آن صورت نمی گیرد عوامل آلوده کننده بیماریزا بصورت بسیار ساده و بدون هیچ گونه موانع از طریق تغذیه طیور را آلوده و باعث بیماریهای مختلف و نهایتا انتشار آلودگی شوند . این سیکل ساده همچنان ادامه دارد و باید نسبت به قطع زنجیره های آن اقدام کرد ، روشهای پیش گیری از این امر عبارتند از : ایجاد ناوگان ویژه جهت حمل مواد اولیه تشکیل دهنده خوراک طیور از بنادر به مراکز مصرف و دپوی و همچنین حمل و نقل این مواد در داخل و بین استانهای کشور . ایجاد سیستم شستشو و ضد عفونی کننده کامیونهای حمل مواد(Car vash) در پایانه های بنادر و مراکز دپو مواد اولیه در استانها . تغییر شکل فیزیکی خوراک طیور از روش آردی (mash) به کرامبل و پلت جهت استفاده در جوجه های جوان و مرغان بالغ که به لحاظ افزایش دما در حین پروسه عمل مقادیر زیادی از عوامل آلوده کننده از بین می روند . نظر به اینکه ایجاد ناوگان فعلا امکان پذیر نیست لازم است دو روش توصیه شده به کار گرفته شود. در غیر اینصورت امکان کنترل بیماریها امکان پذیر نخواهد بود ضمنا این توصیه شامل حال بند پ : (حمل و نقل خوراک آماده فله و غیر فله نیز می شود) . ت - حمل و نقل جوجه یکروزه : پس از بیرون آمدن جوجه از تخم مرغهای نطفه دار و بسته بندی آنان به منظور تحویل به مرغداران در اقصی نقاط کشور از کامیونهایی استفاده می شود که ظاهرا ویژه حمل جوجه یکروزه هستند متاسفانه اطاق بار گیری این کامیونها دارای شرایط نگهداری جوجه یکروزه ، که باید فواصلی از چند کیلومتر تا نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر را طی و تحمل نمایند ، نیست . یکی از مهمترین و اصلی ترین فاکتورها ، ایجاد هوای سالم با دمای نزدیک به ۲۲ درجه سانتی گراد در اطاق بارگیری است (سیستم ایرکاند یشنیک) . متاسفانه به دلیل فقدان چنین سیستمی دمای هوا داخل اطاق بارگیری متاثر از دمای هوای بیرون است . لذا در تابستان جوجه های یکروزه باید دمای بالای ۴۰ درجه سانتی گراد و در زمستان دمای پایین صفر را تحمل کنند و به ویژه در زمستان کمبود اکسیژن و بالا گرفتن گاز کربنیک و دی اکسید کربن ناشی از تولید گرما با وسایل نفت سوز که در وسط اطاقک تعبیه شده باعث می شود که اولین استرس به جوجه های یکروزه وارد آید و شروع تلفات ناشی از کاهش مقاومت به دلایل فوق و عدم پاسخگویی به تمهیدات پرورشی می تواند سر منشا ابتلا به انواع بیماری های عفونی گردد . لذا کلیه کامیونهای حمل ، باید منطبق بر استاندارد ، طراحی شوند و دارای سیستم تهویه (Air canditionic) باشند . ج : حمل و نقل طیور زنده : حمل و نقل طیور زنده به دلایل زیر صورت می گیرد : ۱ - حمل و نقل جوجه یکروزه به لحاظ عدم وجود ظرفیت مزارع مولد در بعضی استانها . ۲ - حمل و نقل پولت سه ماهه به لحاظ عدم وجود مراکز پرورش پولت در اکثر استان ها و محدود بودن این مراکز در چند استان . ۳ - حمل و نقل نیمچه گوشتی به خاطر عدم وجود ظرفیت مناسب کشتارگاهی در استان و یا عدم وجود کشتارگاه ، همچنین نوسان قیمت و بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بعضی استان ها . ۴ - حمل و نقل مرغ تخمگذار (مادر - تخمگذار تجاری) پایان دوران نگهداری جهت توزیع در روستاها . ۱-۱- حمل و نقل جوجه یکروزه منطبق بر ضوابط این سازمان صورت می گیرد و رعایت کلیه دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور الزامی است یکی از نیازهای اساسی در این مرحله همکاری مراکز انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان های کشور است که این مشکل باید از طریق قانونی حل شود . ۲-۱- حمل و نقل پولت سه ماهه به منظور کنترل بیماری های طیور الزامیست کلیه پرورش دهندگان مرغ تخمگذار نسبت به پرورش جوجه یکروزه تخمگذار تا مرحله پولت راسا اقدام کنند بدین ترتیب از حمل و نقل بی جا و غیر منطقی پولت جلوگیری به عمل آید . ۳-۱- حمل و نقل نیمچه گوشتی و مرغ تخمگذار پایان دوره بین استانها کلا ممنوع و جهت جلوگیری از تردد ، همکاری مراکز انتظامی را ایجاب می کند . چ - حمل و نقل کود مرغی به کارگیری کامیونهای حمل ویژه ، جهت حمل و نقل کود الزامی است . کو حاصل پس از تخلیه از مرغداری ها به مراکز دپو و تهیه کمپوست و بسته بندی ارسال شود . مراکز تهیه و عرضه کمپوست منطبق بر ضوابط و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور فعالیت خواهند کرد . مجوز توزیع هر محموله تولید شده پس از کنترل و آزمایشات لازم از طرف سازمان دامپزشکی کشور صادر خواهد شد . بنا به اهمیت بسیار زیاد موارد فوق در صورتی که نسبت به رفع مشکل اقدام نشود باید همیشه شاهد وقوع و انتشار بیماری های عفونی طیور باشیم . ح - حمل و نقل ضایعات کشتارگاههای طیور - کارخانجات جوجه کشی به منظور جلوگیری از انتشار عوامل بیماریزا توسط ضایعات کشتارگاهی الزامیست کلیه کشتارگاهها مجهز به سیستم تهیه پودر از ضایعات باشند . ضروریست ضایعات کارخانجات جوجه کشی منطبق بر ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی در کیسه های نایلونی یکبار مصرف به مراکز تبدیل ارسال شود . د : حمل و نقل و جابجایی تجهیزات و وسایل مورد مصرف از جمله شانه و کارتن های مصرف شده : جابجایی تجهیزات و وسایل مورد مصرف در صنعت طیور کشور باید منطبق بر ضوابط و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد . نقل انتقال موادی که یکبار مصرف هستند مثل شانه و کارتن های مربوط به حمل تخم مرغ خوراکی و نطفه دار کلا ممنوع و باید معدوم کردند . همکاری نیروهای انتظامی در این زمینه ضروری است . ذ : مصرف ضایعات کشتارگاهی طیور پس از تبدیل به پودر در جیره غذایی طیور به لحاظ آلودگی مجدد در هنگام پروسه ضایعات کشتارگاهی طیور که به انواع باکتری ها و ویروس های بیماریزا آلوده می باشند در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع می باشد . در این کشورها پودر حاصل عمدتا در غذای دام به مصرف می رسد و یا به کود تبدیل می شود و در پاره ای از مواد توسط کشور تولید کننده صادر می شود . پودر حاصل می تواند مخزن انواع باکتری ها از جمله سالمونلا باشد که پس از مصرف در غذای طیور و ایجاد آلودگی بهداشت عمومی را به مخاطره افکند . توصیه می شود به منظور کنترل مطلوب بیماری های طیور از مصرف پودر حاصل از ضایعات کشتارگاهی در جیره غذایی طیور خودداری شود . پودر حاصل را می توان به کشورهایی صادر کرد که دارای صنعت پرورشی خوک می باشند و از پودر مذکور در جیره غذایی این حیوان استفاده می شود . ر-ز- آلودگی زدایی مواد غذایی مورد مصرف در صنعت طیور کشور مواد اولیه تشکیل دهنده خوراک طیور می تواند به عوامل زیر آلوده باشد : بذر علفهای سمی انواع قارچهای بیماریزا سموم دفع آفات نباتی انواع باکتری و ویروس های بیماریزا در زمان حمل با کامیونهای آلوده و یا دپو در شرایط غیر استاندارد توسط پرندگان وحشی و جوندگان دپو نامناسب و ایجاد چربی های اکسید شده و افزایش T.V.N به ویژه در پودر ماهی و دانه های روغنی با توجه به وضعیت توزیع و تهیه خوراک طیور که عمدتا توسط مرغداران و در داخل مرغداری صورت می گیرد کنترل مواد فوق و آلودگی زدایی از مواد امکان پذیر نیست لذا توصیه می شود : ۱ - در هر استان چند کارخانه تولید خوراک طیور که در حال حاضر نیمه فعال و در پاره ای از موارد غیر فعال هستند با حداکثر ظرفیت فعال گردند و کلیه خوراک مصرفی واحدهای مرغداری در هر استان را منطبق بر استاندارد تولید و عرضه نمایند . کارخانجات مذکور باید دارای آزمایشگاه کنترل کمی و کیفی پیشرفته باشند . ۳ - سازمان دامپزشکی کشور باید امکانات لازم کنترل کمی و کیفی از محصول تولید شده در کارخانجات خوراک طیور را در مراکز استانها دارا باشد و عرضه محصول با مجوز سازمان صورت پذیرد . ژ - ارزیابی کنترل بهداشتی کارخانجات جوجه کشی نمونه برداری از کارخانجات جوجه کشی منطبق با دستورالعمل و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به طور مرتب و از نظر میزان آلودکی های احتمالی قارچی - میکروبی باید صورت پذیرد . پایش ۲ :‌ طراحی و ثبت وضعیت سلامتی با شناسایی بیماری هایی که وجود دارند و ندارند از آنجایی که نقش نظام پایشی در ارزیابی کارایی امنیت زیستی Biosecurity بسیار مهم و اساسی است و لازم است نسبت به شناســایی بیماری ها و تغییرات سرمی (SERO- CONVERSION) در برابر بعضی بیماری های ویروسی - از جمله کم خونی جوجه ها (CAV) - در صورتی که از واکسن استفاده می شود پس از واکسیناسیون اقدام نماییم . اندازه گیری تعداد کلی باکتری های زنده در آب یا غذا و همچنین ساختمان مرغداری پس از عملیات پاکسازی و ضدعفونی ضروری است . به منظور تعیین حضور و مقدار پادتن ها یا ارزیابی ایمنی همورال لازمست نسبت به نمونه برداری سرمی از گله های لاین - اجداد - مادر - تخمگذار تجارتی و نیمچه های گوشتی با توجه به دستورالعمل ها اقدام کرد . در پایش سرم شناسی در آزمایشگاه آزمایشات زیر مورد نظر می باشد : (AGP)O Agar Gel.Precipitation test O Virus Neutralisation(VN) (HI) O Hemaglutination inhibition assay(Elisa) o Enzym linked immuno O Sorbent O Rapid plate test (RPT) اهداف زیر در ارزیابی پایش سرم شناسی مورد نظر می باشد . ۱ - تعیین وجود و یا عدم وجود آلودگی در گله نســـــــبت به بیماری های CAV.SP.SG ADENO_TRT_AIV.ST.SE.MS.MG. ۲ - ارزیابی سطوح ایمنی مادری در مقابل بیماری های NDV - REO - IBD - CAV و- IBV وAE.NDV.REO.IBV.IBD.PA۳- طراحی و ارزیابی برنامه های واکسیناسیونف ۴ - مقایسه واکسن های تولید کننده های مختلف ۵ - ارزیابی توانایی ایمنی ۶ - ارزیابی امنیت زیستی و روش های پاکسازی - ضدعفونی - SG SP سایر باکتری های آب و غذاو بستر CAV , AE , ST , SE ۷ - شناسایی چالش های مزرعه ای AL - CAV - REO - IBV - IBD - NDV ۸- تامین نیازهای مربوط به فروش و صادرات محصولات طیور AL - ST - SE - MS - MG ۹ - تدوین اهداف برنامه Baseline اجرای موارد فوق با تلاش و همکاری گروهی میان دامپزشکان بخش دولتی و خصوصی - تکنسین های آزمایشگاه و مدیران شرکتهای تولید کننده میسر می باشد . (پایش ۳) اطمینان از عمل واکسن ها - آنتی بیوتیکها - مواد ضدعفونی کننده . نمونه هایی از واکسن های مصرفی (تولید در هر batch) باید در آزمایشگاه مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد - همچنین پس از انجام عمل واکسیناسیون در گله های پرورشی نسبت به پایش سرمی و ارزیابی عیار آنتی بادی های همورال و قابلیت واکسن در ارتباط با میزان Protection با توجه به واریانت ها و سویه های ویروسی بیماریزا بررسی شود . ارزیابی تاثیر انواع آنتی بیوتیکهای مصرفی بر علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنین مواد ضدعفونی کننده در رقت های مختلف با توجه به مقاومت های بیولوژیکی در اجرام بیماریزا باید مدنظر قرار گیرد و نسبت به انتخاب بهترین آنها اقدام شود . ۴ - اقدام به انجام یک پژوهش موثر و صحیح هنگامی که نظام پایشی آن را مشخص میکند امری ضروری و بسیار مهم می باشد و بدون انجام آن امکان کنترل بیماریها وجود نخواهد داشت لذا ایجاد امکانات و رفع نقاط ضعف در این پایش قویا مد نظر می باشد   .