دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 چگونه تخم مرغ تازه را از تخم مرغ کهنه تشخیص دهیم
 

چگونه تخم مرغ تازه را از تخم مرغ کهنه تشخیص دهیم

1- محلولی از آب نمک با غلظت 165 گرم در یک لیتر آب درست کرده و تخم مرغ را درون آن بیندازد. تخم مرغ یک روزه در ته محلول به صورت افقی می ماند. تخم مرغ 8 روزه به طور مایل در عمق محلول قرار می گیرد و تخم مرغ کهنه تر از یک ماه روی آب شناور می ماند.
2- روش دیگر از طریق شکستن تخم مرغ است. بدین ترتیب که سفیده تخم مرغ به صورت یک لایه یکنواخت و ضخیم در ظرف پخش می شود در حالی که سفیده تخم مرغ کهنه دارای یک لایه چسبیده و ضخیم دور زرده و لایه دیگری به صورت آبکی در حاشیه می باشند. زرده تخم مرغ تازه، گردبوده و غشا اطراف آن سفت می باشد. در حالی که زرده تخم مرغ کهنه فاقد غشا سفت بوده و این غشا به آسانی پاره شده و زرده پخش می شود.
3- برای تشخیص تازگی یا کهنگی تخم مرغ، ابتدا محلول آب نمک ده درصد را تهیه کرده‌(در 900 گرم آب، صد گرم نمک حل شود) و تخم مرغ ها را درون آن بیندازد وبه طرز قرار گرفتن آنها توجه نمایید. چنانچه تخم مرغ در ته ظرف قرار گرفت دلیل برتازه بودن و اگر در وسط آب نمک شناور باشد، کهنه است که دو حالت دارد. اگر به حالت عمودی غوطه ور باشد کهنه و اگر به صورت افقی شناور بماند خیلی کهنه است.