دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 خواص تغذیه ای تخم بلدرچین
 

خواص تغذیه ای تخم بلدرچین


تخم بلدرچین ماده غذایی عاری از کلسترول و غنی از انواع ویتامین ها: تخم بلدرچین غنی از مواد غذایی ضروری است• از جمله اسیدهای آمینه و میکروالمان ها، از زمان های دوردست گوشت و تخم بلدرچین در کشورهای ژاپن و چین استفاده طبی داشته است• تخم بلدرچین در کشور ژاپن به عنوان بخشی از صبحانه دانش آموزان محسوب می شود• مواد غذایی موجود در تخم بلدرچین حساسیت ایجاد نمی کند: تخم بلدرچین به عنوان یک ماده غذایی هیچ گونه تاثیر سویی ندارد• به همین دلیل می توان از آن حتی در تغذیه شیرخواران هم استفاده نمود• همچنین افرادی که استفاده تخم مرغ برایشان منع شده، می توانند از آن استفاده نمایند• همچنین تخم بلدرچین مقاومت بدن را افزایش داده و مواد رادیواکتیو را از بدن دفع می نماید و باعث دفع فلزات سنگین و مواد زائد و سرطان زا از ارگانیسم فرد می شود•

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 

 
روزنامه ابرار اقتصادی(9/6/82)