دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تخم مرغ يک منبع غذايى بسيار عالى پروتئين

تخم مرغ يک منبع غذايى بسيار عالى پروتئين

تخم مرغ يک منبع غذايى بسيار عالى پروتئين و حاوى يازده ماده مغذى ضرورى است . يک تخم مرغ شامل 15 نوع ويتامين و ماده معدنى مختلف است .

تخم مرغ منبع بسيار خوب ويتامين گروه B و بخصوص فولات است . تحيقيقات مختلف نشان داده است که چنانچه مادران قبل از شروع حاملگى يا در طول چند هفته اول حاملگى ، مقادير کافى از منابع کانى فولات بهره مند شوند ، احتمال بروز ضايعات عصبى در نوزادان آنها به حداقل مى رسد.

زرده تخم مرغ تامين کننده کاروتنوئيدهاى مورد نياز بدن است . در صورت کمبود اين مواد، عوارضى همچون آب مرواريد و نارساييهاى مربوط به بينايى بروز مى کند .

تخم مرغ يکى از مغذى ترين مواد خوراکى طبيعى است . يک تخم مرغ بزرگ فقط 71 کيلو کالرى انرژى دارد و در عين حال تعداد زيادى از ويتامين ها و عناصر ضرورى مورد نياز بدن را فراهم مى کند . تخم مرغ يکى از عاليترين صنايع پروتئينى است که اين پروتئين ه عنوان استاندارد براى سنجش کيفيت ساير پروتئينهاى خوراکى مد نظر قرار مى گيرد .

بر اساس شاخص کانادا يک تخم مرغ بزرگ 50 گرمى شامل اجزا زير است .

 • انرژي= 71 کيلو

 • پروتئين= 6 گرم

 • چربي= 6/4 گرم

 • اسيدهاى چرب غير اشباع=8/0 گرم

 • کلسترول=190 ميلى گرم

 • کربوهيدرات=5/0 گرم

 • ويتامينA= 9%

 • ويتامينD= 8%

 • ويتامينE= 10%

 • ويتامين ريبوفلاوين= 14%

 • ويتامين نياسين= 7%

 • ويتامين B6=2%

 • فولات=15%

 • ويتامينB12= 29%

 • اسيد پانتوتنيک= 15%

 • کلسيم= 2%

 • فسفر=65%

 • منيريم= 2%

 • آهن= 4%

 • روي= 5%