دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 با مصرف تخم مرغ حافظه خود را تقویت کنید
با مصرف تخم مرغ حافظه خود را تقویت کنید

انجمن جهانی علوم اخیرا کولین را به عنوان ویتامینی که در تخم مرغ به عموان یک ماده مغذی ضروری یافت می شود معرفی نموده است . کولین به عنوان ویتامین حافظه شناخته شده است . زیرا این ماده به عنوان بخش مهمی از یک ترکیب انتقال دهنده پیامهای عصبی ( استیل کولین) می باشد .

مطالعات اخیر نشان می دهد که تامین مقادیر اضافی کولین در طول دوران حاملگی ، نقش مهمی را در رشد و توسعه سلولهای مغذی ابفا می کند و توانایی حافظه را در طول زندگی بالاتر می برد . کولین همچنین در درمان ضعف حافظه در افراد پیر موثر است .   

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام