دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 روش فرم دهی زرده و سفیده تخم مرغ
 

روش فرم دهی زرده و سفیده تخم مرغ

الف) روش فرم دهی سفیده تخم مرغ:
هم زدن سفیده به این دلیل است که حجم آن زیاد شده و داخل آن حباب های هوا ایجاد شود و در نهایت شیرینی را حجیم نماید برای آنکه سفیده کاملا صحیح زده شود باید نکات زیر را رعایت کنید. سفیده باید تازه و خنک باشد (در یخچال باشد)، سفیده نباید حاوی مقادیری از زرده باشد، وسایلی که سفیده را با آن می زنید باید تمیز و فاقد چربی باشد، سرعت هم زدن باید زیاد باشد در غیر این صورت آب می اندازد، برای زدن سفیده از ظرف آلومینیومی استفاده نکنید چون رنگ آن را تیره می کند، در مواردی که شکر به سفیده اضافه می شود باید بعداز اینکه کمی سفیده را زدیم و سفت شد شکر را قاشق، قاشق اضافه می کنیم و وقتی آماده است که اگر نوک چاقو روی سفیده خط بیاندازیم آن خط تا چند دقیقه باقی بماند.

ب) روش فرم دهی زرده تخم مرغ:
هم زدن زرده به این دلیل است که حجم آن زیاد شده و داخل آن حباب های هوا ایجاد شود در نتیجه شیرینی را سبک می کند برای این کار باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
1- زرده باید تازه و خنک باشد
2- زرده باید با سرعت زیادی زده شود
3- در زرده نباید سفیده وجود داشته باشد