دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 دانشمندان متعجبند که چرا آنفلوآنزای مرغی بیشتر باعث مرگ کودکان می شود تا بزرگترها
 

دانشمندان متعجبند که چرا آنفلوآنزای مرغی بیشتر باعث مرگ کودکان می شود تا بزرگترها

چهار نفر از پنج نفری که در ویتنام در اثر بیماری آنفلوآنزای مرغی جان سپرده اند، کودک بوده اند، اما متخصصان نمی دانند که چرا جوانترها بیشتر در خطر این بیماری هستند. هم اکنون متخصصان ویتنامی در حال بررسی 9 کودکی هستند که احتمال می رود همگی آنها به این بیماری دچار باشند. متخصصان دو دلیل را برای این حالت محتمل تر می دانند؛ یکی اینکه کودکان بیشتر در فضاهای باز بازی می کنند و بیشتر در معرض فضولات مرغی می باشند، و احتمال دیگر این است که سیستم ایمنی کودکان ضعیف تر است

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام