دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 شیوع بیماری های عفونی در مرغداری اغلب توسط انسان صورت می گیرد.

شیوع بیماری های عفونی در مرغداری اغلب توسط انسان صورت می گیرد.

 

در بیش از 90% بیماری های عفونی اصلی انسان ها هستند . پس چه باید کرد ؟

هرچه صنعت طیور در جهان پیشرفته تر وگسترده تر می گردد به همان اندازه با توجه به طبیعت این صنعت و ارتباطات افراد ( گروه خدماتی ، بازدیدکنندگان و نیروی کار ) احتمال انتقال عوامل بیماریزا از یک فارم به فارم دیگر و یا از یک منطقه به منطقه دیگر افزایش می یابد . بیوسیکوریتی که مجموعه ای از اعمال مدیریتی است می تواند تا حد بسیار زیادی مانع از انتقال این آلودگی باشد .

مقصر اصلی انتقال بیماری های عفونی

بی توجهی برخی از مدیران مزارع مرغداری دکترهای دامپزشک و کارکنانی که به مزارع مختلف رفت و آمد دارند و همچنین افرادی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند چنانچه برنامه های بیوسکوریتی را بطور کامل رعایت نکنند مقصرین اصلی در اشاعه و انتقال بیماری ها هستند . این افراد یا خود مبتلا شده و بیماری را منتقل می کنند و یا به عنوان حامل عوامل بیماری زا توسط لباس و کفش خود و یا با بکاربردن ابزار و وسایل آلوده انتقال و اشاعه بیماری های عفونی را اجتناب ناپذیر میکنند گفته می شود که در بیش از 90% موارد عامل انسانی باعث این وضعیت می شود ذیلا به مواردی از این دست اشاره می گردد :

بازدیدها لازم است یا خیر؟

تجارت جهانی فرآورده های صنعت طیور مسافرت ها و بازدیدها را اجتناب ناپذیر کرده است یک نفر می تواند در یک روز پس از بازدید از یک فارم در بعد از ظهر همان روز از فارم دیگری در گوشه ای دیگر از کشور و یا حتی در قاره دیگر بازدید به عمل آورد . برخی از اجرام میکروبی دراین مقطع زمانی می توانند همراه بازدید کننده که این شخص می تواند یک متخصص و یا یک فروشنده و یا یک دوست و حتی یک رقیب باشد زنده مانده و بیماری احتمالی را منتقل کند در مورد برخی از بیماری ها بطور مثال بیماری نیوکاسل ، عامل بیماری به مدت چندین روز قابلیت زنده مانده در دستگاه تنفسی فرد بازدید کننده را دارا می باشد .

بیوسکوریتی و روسا !

مدیران و کارکنان رده بالا و صاحبان فارم های مرغداری چنانچه از مقررات بهداشتی و قرنطینه ای ورود و خروج تخطی کنند خطرناک ترین افراد برای انتقال بیماری می باشند برای اجرام بیماری زا سلسله مراتب مدیریتی و احترام روسا و صاحبان فارم معنی و مفهومی ندارد .

گروه های خدماتی و بیماری ها

برخی ازواحدها جهت اجرای عملیاتی نظیر واکسیناسیون و یا تغییرات و غیره از افراد وگروهای متفرقه خارج از فارم استفاده می کنند این افراد می توانند بالقوه عامل اشاعه و انتقال بیماری های عفونی از محلی به محل دیگر باشند حتی الاامکان باید سعی کردکارها و این قبیل عملیات توسط پرسنل خود واحدها اجرا شود با آموزش و تعلیم ویا استخدام دائمی افراد فنی می توان ازخطر انتقال بیماری ها توسط افراد و گروه های کاری متفرقه مصون ماند .

فارم های آلوده در همسایگی

در هنگام شیوع بیماری ها باید از رفت و آمد به فارم های آلوده جدا خودداری کرده در غیر این صورت خود را میزبان بعدی بیماری خواهیم کرد .

پرندگان خانگی و حیوانات دست آموز

نگهداری مرغ و خروس در منزل جهت استفاده شخصی ویا نگهداری خروس جنگی چنانچه در نزدیکی مرغداری ها صنعتی باشد می تواند خطر احتمال اشاعه بیماری های عفونی را افزایش دهد کارکنان و صاحبان مرغداری ها و جوجه کشی ها باید از نگهداری پرندگان خانگی خودداری نمایند.

شستشوی مرتب دست ها

دست های آلوده افراد ازعوامل انتقال آلودگی می باشند باید در بخش های مختلف مرغداری و محل کار افراد به تعداد کافی دستشویی و مواد موثر پاک کننده موجود باشد تا کارکنان به راحتی و مرتبا دست های آلوده خود را با صابون و مواد شوینده مناسب شستشو دهند .

جلسات و سمینارها

باید به خاطر داشت که هر کس می تواند عامل انتقال بالقوه بیماری های عفونی شایع در مرغداری هاباشد بنابراین قبل از شرکت در جلسات عمومی و یا سمینارهای مرتبط با قسمت طیور باید دوش گرفته و یا لباس و کفش پاک در محل حاضر شد و پس از مراجعت از جلسه و قبل از ورود به محل کار خود نیز نسبت به تعویض لباس و کفش و گرفتن دوش اقدام کرد .

آزمایشات پزشکی دوره ای کارکنان

کارکنان فارم چنانچه دارای مشکلات دستگاه گوارش بوده و احتمال آلودگی به سالمونلا داشته باشند باید قبل از بهبودی کامل از ورود به محل کار خودداری کنند در برخی از کشورها مقررات و ضوابط بهداشتی الزام دارد که کارکنان صنعت مرغداری به صورت ادواری نسبت به بیماری سالمونلا آزمایش و مراقبت شوند .

نتیجه و توصیه

برای اجرای کامل برنامه های بیوسکوریتی در صنعت طیور باید مدیران و مجریان به نحوی برنامه ریزی کنند که تمام کارکنان هرواحد به راحتی قادر به اجرای الزامات بهداشتی باشند برنامه های بیوسکوریتی مانند زنجیر می باشد اگر حتی یک حلقه از این زنجیر شکسته شود هیچ تضمینی برای مصونیت از ابتلا به بیماری های عفونی وجودندارد .

 

نشریه پیگیر- مهندس توفیق شریف پور