دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 برنامه های بنیادی امنیت زیستی در جهت پیشگیری از انتقال آنفلوآنزای طیور
 

برنامه های بنیادی امنیت زیستی در جهت پیشگیری از انتقال آنفلوآنزای طیور

 

امنیت زیستی چیست ؟

¨     تمامی قدمهایی است که باید در جهت حفاظت از موجودات زنده در برابر بیماریها برداشته شود .

¨     تلفیق نگرشها ، نه فقط در مورد ضدعفونی و مبارزه با بیماریهاست .

¨     نوعی پیشگیری بهتر از درمان است .

¨     نوعی شیوه زندگی است .

¨     نقشی است کلی .

 

امنیت زیستی مستلزم چیست ؟

¨     کنترل انتقال میکروارگانیسم ها در مزرعه .

¨     منابع داخلی و خارجی .

 

نحوه انتقال آنفلوآنزای طیور :

1. متحرک : آلودگی میتواند از خارج به داخل مزرعه اشاعه پیدا کند و یا از یک ناحیه ثابت به سایر نواحی منتشر شود .

2. ثابت : آلودگی پس از انتقال به محیط مزرعه ، در همان محیط ( مزرعه ) شروع به پخش شدن میکند .

 

برنامه های امنیت زیستی ، کنترل انتقال آنفلوآنزای طیور :

شناسایی دقیق نکته هایی جهت کنترل ؛ نکته مهم اینست که احتمال ایجاد آلودگی از کجاست .

¨     هر مزرعه نسبت به مزرعه های دیگر تفاوت میکند .

¨     طرحی در جهت کنترل خطر طراحی شود .

¨     بایستی به این طرح تحقق بخشیده شود .

¨     کارمندان وکارگران بایستی در جهت اجرای طرح آموزش ببینند .

 

مخالفین کنترل :

¨     مردم ، یکی از دلایل مهم انتقال بیماری میباشند .

¨     کارگران مزرعه .

¨     تامین کنندگان .

¨     سایر بازدیدکنندگان .

 

افراد را ضدعفونی کنید!!!

¨     چاله های ضدعفونی در ورودی مزرعه و تمامی ورودیهای نگهداری طیور قرار دهید .

¨     به همان صورت و در همان نقاط تجهیزاتی را برای ضدعفونی دست نیز قرار دهید .

¨     یک اتاق کنفرانس در خارج از محوطه مزرعه تعبیه کنید .

¨     دوش و اطاق تعویض اجباری برای کارگرها داشتنه باشید .

¨     پارکینگ تمامی وسایل نقلیه را در خارج از مزرعه تعبیه کنید .

¨     نام تمامی بازدید کنندگان را ثبت نمایید .

 

وسایل نقلیه :

¨     رفت و آمد آنها مطلقا باید در کمترین حد ممکن باشد .

¨     اگر وسیله نقلیه ایی به داخل مزرعه آورده شد ، بایستی تمامی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨     بایستی چرخها و حتی شاسی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨     به راننده اجازه ندهید که در داخل مزرعه از وسیله نقلیه خود خارج شود .

¨     در صورت امکان ، غذای مزرعه خود را در ورودی اصلی مزعه تحویل بگیرید و وسایل نقلیه را به داخل مزرعه نیاورید .

حصارها و دیواره ها :

¨     حصارها بایستی اطراف محوطه مزرعه را کاملا بپوشانند .

¨     به دیواره ها و حصارها بایستی بخوبی رسیدگی شود .

¨     پیامهای هشداردهنده به دیواره ها بچسبانید .

¨     از سیستمهای ضد زلزله استفاده نمائید .

 

آب آشامیدنی :

اگر تابحال کاری در این زمینه صورت نگرفته است :

¨     مخازن آب مزرعه را با کلر ضد عفونی نمائید .

¨     تانکرهای آب مزرعه را پس از هر دوره با Fam30 نظافت و ضدعفونی نمائید .

¨     در موارد مقتضی نیز راه آبها را با اسید فسفریک ضدعفونی نمائید .

 

تجهیزات و مواد :

¨     تمامی تجهیزات ، پمپهای آب ، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی را تمیز و در یک وضعیت مناسب نگهداری نمائید .

¨     تمامی تجهیزات پاکسازی را همیشه تمیز و ضدعفونی نگه داری نمائید . تمامی سطل ها و منابع ذخیره سازی را در خارج از محل زندگی طیور و باFam 30 at;1.25  پاکسازی نمائید . 

¨     تمامی تجهیزات ، قفس ها و همچنین لوله هایی که زنگ زده و کهنه هستند را عوض نمائید .

 

تحویل در داخل و خارج مزرعه :

قانون : تمامی وسایل نقلیه را در ورودی اصلی متوقف نمائید .

¨     ارسال پرندگان - خطر زیاد - وسیله نقلیه را با GPC8 at 1;200 ضدعفونی نمائید .

¨     زباله و مواد دور ریختنی - خطر زیاد - این مواد را دور ریخته و بسوزانید و سپس وسیله نقلیه را با GPC8 at 1;200 ضدعفونی نمائید .

¨     لاشه ها و فضولات - بایستی در خارج از مزرعه دور ریخته و سوزانده شوند . سپس وسیله نقلیه را با GPC8 at 1;200 ضدعفونی نمائید .

¨     تحویل غذا - خطر بسیار زیاد .

 

جداسازی منطقه :

¨     این بسیار مهم است که کارکنان و کارمندان را در جایی که کار میکنند نگه دارید ( تیمهای کاری بسازید ) .

 

امنیت Hygiene :

¨     از انتقال آلودگی جلوگیری نمائید . ویروس آنفلوآنزای طیور از طریق کفشها ، چکمه ها ، لباسها و یا پوست انتقال می یابد .

 

ضدعفونی : نکات کلیدی

¨     همیشه از یک برنامه استفاده نکنید .

¨     برای ضدعفونی کردن اماکن و ساختمانها از GPCP at 1;200 استفاده نمائید .

¨     قبل از شروع ضدعفونی ، تمامی مواد طبیعی را خارج نمائید .

¨     در ابتدا از جارو استفاده نمائید .

¨     هرگز از آب با فشار بالا برای پاک کردن مواد طبیعی سنگین استفاده نکنید . مخصوصا اگر ، پرندگان بیمار در سالن حضور دارند .

 

ضدعفونی : برنامه ایی با شش نکته

¨     در ابتدا تمامی طیور را خارج نمائید .

¨     تمامی تجهیزات را جهت ضدعفونی و پاکسازی با GPCB at 1;200 از محوطه خارج نمائید .

¨     تمامی مواد طبیعی را بصورت دستی و با بیل و جارو خارج کنید .

¨     ساختمان و یا تجهیزات را با فشار کم ماده ضدعفونی کننده at 1;200 خیس کرده و سپس اجازه دهید تا محوطه خشک شود .

¨     با استفاده از GPC8 at 1;200  محل را درزگیری نموده ، و سپس اجازه دهید تا محل خشک شود .

¨     تجهیزات و همچنین مواد را دوباره در جای خود قرار داده و محوطه را با formaldehyde بخار دهید .

¨     درب محل را تا بیست و چهار ساعت قبل از استفاده مجدد ببندید .

 

ضدعفونی : نکته کلیدی

¨     هیچگاه مواد ضدعفونی کننده را با فشار زیاد استفاده نکنید . بخصوص ، درصورتی که سایر پرندگان نیز در مزرعه حضور دارند . این کار سبب ایجاد ذرات آلوده میشود .

 

ذرات با سایز A 10 میکرون ، سبب آلودگی مجدد موارد فوق میشود :

¨     قسمتهای ضدعفونی شده قفسها .

¨     سایر قسمتهای مزرعه .

¨     محوطه اطراف ( تا شعاع یک کیلومتری ) .

 

انتخاب ماده ضدعفونی کننده :

¨     OIE جهت ضدعفونی و مقابله با آنفلوآنزای طیور Oxidising و Gluteraldehyte را پیشنهاد می کند .

¨     همچنین میتوان از GPCB AT 1;200  استفاده نمود .

¨     از موادی استفاده شود که برای ضدعفونی مزارع ساخته شده اند .

¨     پس مانده های برخی از ضدعفونی کننده ها تا هشت هفته میتوانند تاثیرگذار باشند .

¨     ضدعفونی کننده های Oxidising  تنها برای کمتر از یک روز موثر میباشند .

¨     ضدعفونی کننده هایی که برای مقابله با آنفلوآنزای طیور استفاده میشوند بایستی از DEFRA انگلستان تائید شده باشند .

 

هزینه ضد عفونی :

مواد ضدعفونی کننده ارزان قیمت = ضدعفونی بیهوده

ضدعفونی بیهوده = عدم حفاظت

 

کلیات :

¨     تولید فشرده طیور ، خطر ایجاد بیماریهایی جدید ، مانند آنفلوآنزای طیور را بهمراه دارد .

¨     روال کاری امنیت زیستی در تمامی مزرعه بایستی اجرا گردد .

¨     مزارعی که بر اساس این روند پیش بروند ، بیشترین موفقیت را خواهند داشت .

¨     آینده شما همین امروز بدست می آید .

 

نویسنده :

Peter Thompson

 

تهیه و تنظیم :

شرکت گل پد .

 

تنظیم نهایی ، بازبینی و ترجمه به فارسی :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

مهرماه یکهزاروسیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

در ضمن مطالب فوق بصورت فایل PowerPoint و به فارسی حاضر شده است که حجم آن 259 کیلوبایت میباشد و بصورت ضمیمه همین مقاله در اختیار شماست .

 

آنان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزانی می دارند ، خود نیز از آن بی بهره نخواهند ماند .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام