دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مروری بر یک تجربه موفقیت آمیز در مبارزه با آنفلوآنزای طیور
 

مروری بر یک تجربه موفقیت آمیز در مبارزه با آنفلوآنزای طیور

 

نام مقاله :

مروری بر یک تجربه موفقیت آمیز در مبارزه با آنفلوآنزای طیور .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

مقدمه :

آنفلوآنزای مرغی را همگی ما می شناسیم . آنفلوآنزا نوعی بیماری ویروسی که نه تنها سبب وارد آمدن خسارتهای مالی فراوان در کشورها میشود ، بلکه در همین اواخر سلامتی انسانها را نیز مورد حمله قرار می دهد . صحبت از این بیماری ، علائم آن و روشهای جلوگیری و پیشگیری از آن ممکن است به نظر برخی از کارشناسان و صاحبنظران تکرار مکررات باشد . نظری که به واقع صحیح میباشد .

در این مقاله سعی می کنیم که با هم به موضوعی به نسبت جدید بپردازیم . موضوعی که غالبا بسیاری از افراد دست اندرکار توجهی به آن نمی کنند . اما همانطور که در مقالات قبلی اشاره شد ، استفاده از تجربیات سایر افراد و همچنین سایر کشورها میتواند به مقدار بسیار زیادی راه گشای ما در مبارزه صحیح با این بیماری مهلک باشد .

طبق آمارهای منتشر شده کشور کم نام و نشان Lao PDR موفقیت چشمگیری را در مبارزه با بیماری آنفلوآنزای طیور داشته است . در این مقاله بیشتر سعی بر آن بوده است که اقدامات صورت گرفته در این کشور را مورد بررسی قرار دهیم .

متن حاضر ترجمه ایی است از قسمتهایی از مجله تخصصی آنفلوآنزای طیور که هر ماهه توسط FAO منتشر می شود . امید آن میرود که متن حاضر مورد استفاده شما قرار بگیرد .   

 

هزینه های مبارزه با آنفلوآنزا در چه بخشهایی صرف شد ؟

ü      آموزش مزرعه داران و کارمندان بخشهای دولتی برای انهدام صحیح و همچنین روشهای ضدعفونی و اقدامات احتیاط آمیز (390.000 دلار ) .

ü       برای مساعدت و همچنین سهیم بودن با کشورها برای فراهم نمودن شرایط لازم برای مرمت دوره های پس از آلودگی ، فراهم نمودن آموزشهایی برای تصمیم گیریهایی ، با پایه های  منطقی برای این کشورها ( کلا 400.000 دلار توسط پنج کشور) .

ü      برای ایجاد مراقبت همه گیرشناسی زیر منطقه ایی و همچنین ، تشکیل شبکه های تشخیص درجهت تشخیص سریع ، پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای طیور در کشورهای درگیر با این بیماری و همینطور ، شناسایی فاکتورهای ریسک در جهت پیشگیری از اشاعه بیماری در آینده ( کلا 400.000 دلار توسط ده کشور ) .

نکته :

 برخی اهدا کنندگان کمک ها مانند ADB ، استرالیا ، چین در آموزش کارمندان و همچنین اقدامات مرمتی نیز اقداماتی را بعمل آوردند .

 

موفقیت چشمگیر Lao PDR در مبارزه با آنفلوآنزای طیور :

برغم کمبودهای شدید در نیروی انسانی و همچنین منابع و مواد مورد نیاز ، Lao PDR بیشترین موفقیت را در کنترل AI در خلال یکسال و نیم گذشته داشت . این موفقیت ، پیامد تمامی فعالیتهای تعهد داده شده این کشور همراه با همکاریها و همچنین برنامه ریزی های مناسب بوده است . فعالیتهای هدایت شده شامل فراهم کردن حداقل امکانات مورد نیاز ، تقویت کردن آزمایشگاه های تشخیص ، هدایت ارزیابیهای Random ملی در بیماریهای طیور اهلی ، برگزاری کارگاه های آموزشی در آزمایش ، نظارت و مراقبت بیماری و همچنین دوره مرمت و بازسازی پس از بیماری .

 

فراهم نمودن حداقل امکانات مورد نیاز :

در آغاز شیوع HPAI ، PDR Lao با کمبود تجهیزات تشخیصی روبرو بود . با نشانه های بدست آمده در حیات وحش ، ضرورت ایجاد آزمایشگاه های تشخیصی HPAI واضح بود . این آزمایشگاه ها بایستی بصورت جداگانه و از آزمایشگاه های تشخیص عادی ایجاد می شدند تا احتمال ابتلای انسان را کاهش دهند . در اواسط ژوئن 2004 میلادی مرمت و نوسازی بخش آزمایشگاه تشخیص بیماری حیوانات به اتمام رسید . این مرمت و نوسازی شامل موارد فوق بود :

خرید و نصب کابینت کلاس 2 امنیت زیستی ، تهیه فریزر 80- درجه سانتی گراد ، تهیه و خرید تجهیزات سیستم آزمایش ELISA ، تجهیز آزمایشگاه ها به میکروسکوپ فلوروسنس ، تهیه سانتریفیوژ و یخچال ، تهیه انکوباتور CO2 ، خرید اتوکلاو ، خرید انواع یخچالها ، انکوباتور تخم مرغ و سایر ابزارهای سنجش . برای بررسی بهتر و همچنین اطلاع رسانی LCD Projector ، دوربین دیجیتال و تجهیزاتی از این دست نیز فراهم شد .

 

تقویت آزمایشگاه تشخیص :

ظرف مدت دو ماه و در دو عملیات جداگانه مشاورانی برای تقویت آزمایشگاه تشخیص در Lao PDR استخدام شدند . تجهیزات آزمایشگاهی برای آزمایشات سرولوژیک و جداسازی ویروس ، بخصوص ویروسهای HA / HI  و همچنین آزمایش ELISA تقویت شد . برای یک دوره یک ساله آزمایشگاه های مختلف شرایطی را فراهم نمودند تا آزمایشهای تشخیصی ویرولوژی و سرولوژی در شرایط مناسب انجام شوند . در این جهت تجهیزات مورد نیاز نیز بمیزان کافی خریداری شدند . همچنین ، چهار کارمند آزمایشگاه ، از آزمایشگاه های تشخیصی پرندگان ، در Vientiane انتخاب شدند و آموزشهایی را در جهت هدایت جداسازی و شناسایی ویورس AI و آزمایشهای سرولوژیک دیدند . همچنین در جهت نظارت آزمایشگاهی سرولوژیک بر AI ، سه آزمایش سرولوژیک ، شامل آزمایش HI ، آزمایش پخش ایمنی آگار - ژل ( AGID ) و ELISA تقویت شدند . مدیریت استاندارد روال و رویه کار ( SOPs ) و آزمایشهای مناسب ( GLP ) نیز تقویت شدند و بر اهمیت امنیت زیستی تاکید شد .

 

مدیریت یک برنامه بررسی Random ملی :

مشاورهایی در حوزه تقویت و مرمت به Lao PDR فرستاده شدند . این کار بطور کلی در مدت زمان 4.5 ماه و در سه ماموریت جداگانه صورت گرفت . هدایت و تقویت برنامه ها در خلال آگوست 2004 آغاز شد .بطور کلی  Lao PDR ، در 142 ناحیه ، تعداد 12.446 روستا داشت . در ابتدای شیوع بیماری ، تکنیک انتخاب نمونه دو مرحله ایی تصادفی ، استفاده شد . در این جهت یک سوم ( 33 درصد ) هر ناحیه در هر 18 استان بصورت اتفاقی انتخاب شدند و سپس یک پنجم ( 20 درصد ) روستاها در نواحی انتخاب شده بصورت اتفاقی انتخاب شدند . تعداد نهایی روستاهای انتخاب شده 783 عدد در 47 ناحیه بودند . در ابتدای کار نواحی مربوطه بازدید شدند . هر یک از روستاهای انتخاب شده نیز با همکاری صاحبان طیور و کارمندان دامپزشکی هر روستا تحت نظر قرار گرفتند . نمونه های خون و کلوآک نیز برای آزمایشات سرولوژیک و جداسازی ویروس از مرغها جمع آوری شدند .

 

فعالیتهایی در جهت افزایش آگاهی :

در مراحل اولیه شیوع ، پوسترهایی بوسیله مرکز اطلاعات وزارت بهداشت و سلامت طراحی شدند . این فعالیت در جهت اجرای برنامه های آگاهی دهی سارس و AI و با حمایت WHO و FAO صورت گرفت . پس از آن نیز ، بر اساس پیشنهادات جهانی توان کارگاه های آزمایشگاهی افزایش داده شد . فعالیتهایی نیز در جهت آگاهی عمومی ، در رسانه های جمعی مختلف صورت گرفت . در این برنامه ها از متخصصین ملی و جهانی استفاده شد . در جهت بهبود امنیت زیستی برای صاحبان حیوانات اهلی در روستاها نیز ، پوسترهایی رنگی و براق و با طراحی های سودمند ، چاپ شدند و در نواحی مختلف ، NGO ها ، سازمانها ، مغازه ها ، مدارس و سایر مناطق عمومی در محدوده Vientiane توزیع شدند . همچنین در جهت افزایش آگاهی عمومی ایستگاه رادیوی ملی Lao برنامه هایی را از 15 دسامبر 2004 تا 15 ژوئن 2005 ارائه داد . ظرف مدت زمان 6 ماه ، 156 برنامه از این رادیو پخش شد . موضوعاتی که در این برنامه ها پوشش داده شد شامل :

ü      چگونگی غذادهی ایمن به اردکها و مرغها .

ü      چگونه میتوان از شیوع بیماری AI جلوگیری کرد ؟

ü      میزان خطر شیوع بیماری AI از طریق اردکها و مرغهای مرده .

ü      تخم مرغ . آیا نیازی به نابودی تخم مرغها هست ؟

ü      چگونگی پاک کردن مرغها و اردکهای مرده بصورت امن .

ü      پختن مرغ برای جلوگیری از بیماری AI .

ü      علت شیوع این بیماری در در برخی نواحی در PDR چیست .

ü      چگونگی انتقال AI از حیوانات به انسان .

در این مدت زمان ، برنامه های تلویزیونی نیز پخش شد . در جهت فعالیتهای آتی دولت نیز ، یک برنامه ویدئویی برای آگاهی عمومی ساخته شد . در جهت پیشگیری از بروز HPAI ، نیز یک کتابچه جیبی با نام (( راهنماییهای تکنیکی در ضدعفونی کامیونها در جهت کاهش ضایعات )) منتشر شد . این کتابچه بعنوان مرجع راهنمایی برای مقامات رسمی و دولتی ، دامپزشکان و عموم مردم توزیع شد .

 

کارگاه های آموزشی :

در خلال ماه های آوریل و مارس 2004 و پیش از اجرای فعالیتهای نظارت و مراقبت در هر استان ، کارگاه های آموزشی در جهت بررسی بیماری و همچنین خبردهی بیماری ، بررسی نمونه های جمع شده و همچنین بررسی پیشنهادات مطرح شده و استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی ( PPE ) ، در استانهای  Vientiane ،  Champasack و Luang Namtha سازمان دهی شدند . کارگاه های آموزشی ملی در فعالیت نظارتی خود موفق بودند . در 4 و 5 ماه می کارگاهی آموزشی در Vientiane با شرکت از تمام استانهای آلوده به HPAI برگزار شد . در کارگاه های آموزشی بر روی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) تمرین شده بود . در می 2004 یک کارگاه آموزشی در Vientiane با شرکت مسئولین مربوطه از 18 استان برای بررسیهای دولتی برگزار شد . پیرو آموزش اعضای  NHPAITF، هر استان برای فراهم کردن حمایتهای تکنیکی فعالیتهای بیشتری را انجام داد . از 31 می تا 18 ژوئن ، در Vientiane کارگاه دیگری نیز در GIS برگزار شد . این آموزش در جهت فراهم نمودن آموزش عملی در استفاده از نرم افزار کامپیوتری Health Mapper برگزار شد . این نرم افزار توسط WHO به وزارت بهداشت Lao ارائه شده بود . تحت نظر TCP / RAS / 3010 یک کارگاه آموزشی ملی نیز با موضوع مرمت و نوسازی در 15 و 16 سپتامبر برگزار شد . این آموزش پیرو کارگاه آموزشی منطقه ایی بود که در مورد مرمت و نوسازی در تایلند برگزار شده بود . در 2 و 3 نوامبر             2004 نیز ، یک کارگاه آموزشی درVientiane برگزار شد . این کارگاه در جهت ارزیابی فعالیتهای انجام شده برای کنترل بیماری و فعالیتهای نظارتی و از سوی دیگر ، مرور یافته های برنامه های نظارتی ملی برگزار شد . نتایج بدست آمده در این کارگاه آموزشی در حین کارهای عملی مورد بحث قرار گرفت . در این کارگاه همچنین ، برخی از تجربیات عملی به بحث گذاشته شد . در اوایل آوریل 2005 میلادی ، Lao PDR  نشستی دوجانبه را برای کنترل بیماریهای حیوانات ، با ویتنام برگزار کرد . در هفته دوم آوریل 2005 میلادی نیز یک کارگاه آموزشی با موضوع قرنطینه کردن برگزار شد . در خلال ژوئن ، Lao PDR در دو کارگاه همه گیر شناسی منطقه ایی که در تایلند برگزار شده بود ، شرکت کرد .

 

مرمت و نوسازی :  

Lao PDR مرغهای مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکرد ، تا اینکه شیوع AI این کشورها را مات و مبهوت کرد . بنابراین ، Lao PDR با کمبود شدیدی در جایگزینی تولیدات طیور مواجه شد . این کمبود از آن جهت بود که پس از شیوع آنفلوآنزای طیور در این کشورها ، Lao واردات گوشت از آنها را ممنوع کرده بود . در آوریل 2005 میلادی ، پس از نظارتهای لازم بر شیوع AI و همچنین تقویت و مراقبت از مرز برای جلوگیری از انتقال بیماری ، جوجه های چند روزه لایر و همچنین گله های اجداد برویلر از کشورهای عاری از AI وارد شد . مرغها مدتی در قرنطینه نگهداری شدند و سپس در مزارعی که برای تولیدات تجاری تعبیه شده بودند ، توزیع شدند .

 

آموزش :

در سال 2005 میلادی ، هیچ موردی از شیوع HPAI در Lao PDR گزارش نشد . نحوه ادامه نظارت و آموزش عمومی ، کلیدی بود برای Lao PDR در جهت شناسایی سریع و بموقع بیماری پس از بروز آن . با توجه به اینکه دانشکده دامپزشکی در Lao PDR وجود ندارد ، در آینده نزدیک کمبود شدید نیروی انسانی در بخش دامپزشکی حتمی خواهد بود . تمامی نیروهای حاضر ، در دانشگاه های کشورهایی مانند روسیه ، کوپا و همچنین اروپای شرقی آموزش دیدند . اغلب این نیروها با بورسهای مختلف ، تحت آموزشهای مختلف قرار گرفته اند . از زمان انحلال USSR و قطع شدن بودجه های بدست آمده از اهداکننده های سوسیالیست ، فرصت کمی برای آموزش دانشجوها و یا ارتقای تحصیلات فارغ التحصیل ها وجود داشته است . این مشکل ، تنها بر کنترل HPAI موثر نبوده است ، بلکه در کنترل سایربیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ( بیماریهای پا و دهان ) نیز موثر بوده است . برای اضافه کردن دامپزشکان جوان به شبکه دامپزشکی ، آموزش دوره لیسانس دامپزشکی در این کشور ضروری بنظر میرسد .

 

اقدامات صورت گرفته ، پیگیری اقدامات صورت گرفته در این کشور در سطوح بین المللی :

 

Ø      آموزش منطقه ایی همه گیر شناسی پایه و بررسی اطلاعات :

این آموزشها تحت پروژه های زیرمنطقه ایی FAO و از 13 تا 17 ژوئن سال 2005 میلادی در بانکوک برگزار شد . این کارگاه های آموزشی توسط FAO و با همکاری و مشارکت CIRAD سازماندهی شدند . شرکای اجرای این طرح از Combodia ، Indonesia ، Lao ، Malysia ، Myanmar ، Papua New Guinea ، Philipines ، Thailand ، Timor Lesta و Vietnam بودند .

 

Ø      آموزش منطقه ایی همه گیر شناسی پیشرفته و بررسی اطلاعات :

این آموزشها تحت پروژه های زیرمنطقه ایی FAO و از 27 ژوئن تا اول جولای سال 2005 میلادی در بانکوک برگزار شد . این کارگاه های آموزشی توسط FAO و با همکاری و مشارکت دانشکده دامپزشکی رویال در انگلستان ( RVC ) سازماندهی شدند . شرکای اجرای این طرح از Combodia ، Indonesia ، Lao ، Malysia ، Myanmar ، Papua New Guinea ، Philipines ، Thailand ، Timor Lesta و Vietnam بودند .

 

Ø      آموزشهای منطقه ایی مدیریت اطلاعات همه گیرشناسی :

این آموزشها تحت پروژه های زیرمنطقه ایی FAO و از 26 تا 29 جولای سال 2005 میلادی در بانکوک برگزار شد . این کارگاه های آموزشی توسط FAO و با همکاری و مشارکت دانشگاه مسی ، نیوزیلد سازماندهی شدند . شرکای اجرای این طرح از China ، India ، Sri Lanka ، Viet Nam ، Indonesia ، Nepal و Thailand بودند .

 

Ø      ضیافت ناهار TCP / RAS / 3008 در باره موضوع تشخیصات آزمایشگاهی و هماهنگی شبکه های نظارتی ، برای کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزای طیور در جنوب آسیا :

این ضیافت در آگوست2005 میلادی ، برگزار خواهد شد . این ضیافت توسط رئیس شبکه دامپزشکی منطقه ، رئیس آزمایشگاه های بین المللی دامپزشکی ، تیم های نظارتی از کشورهای منطقه ، کارشناسانی از OIE ، منابع آزمایشگاهی FAO ، کارشناسانی از WHO ، نمایندگان SAARC و همچنین کارشناسان FAO از رم و بانکوک نظارت خواهد شد . هدف این ضیافت ، ایجاد یک شبکه زیرمنطقه ایی جهانی دامپزشکی ، آزمایشگاه های دامپزشکی و نیز تیمهای نظارتی برای بهبود کیفیت آزمایشگاه های تشخیصی و تفهیم شرایط همه گیرشناسی بیماری میباشد .

 

Ø      جلسه مشورتی منطقه ایی / جهانی در جهت ارزیابی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی HPAI و کنترل آن در منطقه :

این جلسه در 27 ژوئن 2005 در شهر بانکوک برگزار شد . در این جلسه اطلاعاتی مشروح و صحیح فراهم شد و تحقیقاتی نیز در جهت برآورد تاثیرات سیاست حاکم و همچنین ارزیابیهای همه گیر شناسی در منطقه Mekong پیشنهاد شد . در این جلسه همچنین ، تحقیقات در حال پیشرفت ارزیابی شدند .

 

Ø      کارگاه آموزشی منطقه ایی با موضوع ارزیابی منطقه ایی آنفلوآنزای طیور :

این کارگاه آموزشی ، در سپتامبر 2005 در شهر Bail اندونزی برگزار خواهد شد .

 

Ø      سمپوزیوم APEC در مورد آنفلوآنزای طیور وآمادگیهای لازم در جهت حفظ سلامتی انسان :

این سمپوزیوم از 28 تا 29 جولای 2005 میلادی در سانفرانسیسکوی آمریکا برگزار خواهد شد .

 

Ø      آمادگی در مقابل احتمال شیوع ، آرژانتین :

آرژانتین ، تمرینی از شبیه سازی بیماری غیر بومی طیور کشور خود را از 7 تا 11 آگوست 2005 اداره خواهد کرد . این شبیه سازی در استان Entre Rios برگزار خواهد شد . هدف این طرح فراهم نمودن آموزشهای تکنیکی ، حرفه ایی در جهت کنترل بیماری پیچیده HPAI میباشد . پاناما نیز در طرحی مشابه که توسط وزارت توسعه کشاورزی آن کشور ارائه شده است ، یک تمرین شبیه سازی آنفلوآنزای طیور را از 26 تا 29 جولای سال 2005 میلادی ، در شهر Penonome آن کشور مدیریت خواهد کرد .

 

باعث خرسندی ماست اگر ، سایر سازمانها / کشورها در صورت امکان ، اطلاعات و کمکهای مالی کشورشان به کشورهای درگیر با بیملری را برای ما ارسال نمایند .

آدرس پست الکترونیک ما :

Avian – Influenza – Registration @ fao . org

میباشد .

 

نتیجه گیری :

اقدامات صورت گرفته در این کشور به تفضیل بیان شد ، آنالیز و مرور شد . اما در نهایت تاثیر این مقاله به عملکرد خود ما باز خواهد گشت . عملکردی که تنها به آموزش و بازگویی برخی مسائل روزمره محدود نخواهد شد . در واقع مبارزه با آنفلوآنزای طیور را بایستی با چشم اندازی مدرن بررسی کرد . چشم اندازی که چشمهایی آگاه و بیدار را می طلبد .

 

منابع : FAO WebSite . OIE WebSite . WHO WebSite. OIDE Magazine .  

منظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم :

تماس : Alirezagaeeni2000@yahoo.com  

انسانی فردا دستاوردی بدست می آورد, که امروز رویایی داشته باشد.  

 

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام