دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان
 

بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان

 

نام مقاله :

بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان :

 

تهیه و تنظیم :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

 

 

مقدمه :

در این نوشته به بررسی آخرین آمار ارئه شده نمونه های انسانی آنفلوآنزا توسط سازمان جهانی بهداشت خواهیم پرداخت . سویه مد نظر در این آمار H5N1 بوده است .

 

1 . آذربایجان :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2005 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2006 میلادی در این کشور 8 مورد درگیر شناسایی شده است که متاسفانه 5 نفر از این بیماران جان خود را از دست داده اند .

در کل ، تا این تاریخ 8 مورد درگیر و 5 مورد مرگ در این کشور گزارش شده است .

 

2 . Cambodia :

در خلال سالهای 2003 و 2004 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2005 و 2006 میلادی بترتیب 4 مورد و 2 مورد از ابتلا به این بیماری گزارش شده است که متاسفانه تمامی آنها جان خود را از دست داده اند .

بنابراین ، در کل 6 مورد بیمار در این کشور شناسایی شده است که هر 6 مورد آن جان خود را از دست داده اند .

 

3 . چین :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2004 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2005 میلادی ، 8 نفر به این بیماری دچار شده اند که از این میان 5 نفر جان خود را از دست داده اند . در سال 2006 میلادی نیز ، از 11 مورد گزارش شده ، 7 نفر جان خود را از دست داده اند .

در مجموع ، 19 نفر در چین به این بیماری دچار شدند که از این میان 12 نفر جان خود را از دست دادند .

 

4 . Djibouti :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2005 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 میلادی نیز 1 مورد بیمار به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد که خوشبختانه بهبود یافت .

در کل ، 1 مورد بیمار در این کشور شناسایی شد که مرگ و میر بدنبال آن نبود .

 

5 . مصر :

در این کشور ، در خلال سالهای 2003 ، 2004 و همچنین 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 میلادی 14 نفر به این بیماری دچار شدند که از این میان ، 6 نفر جان خود را از دست دادند .

در کل ، 14 مورد بیمار در این کشور شناسایی شد که 6 مورد مرگ از میان آنها گزارش شد .

 

6 . اندونزی :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2004 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2005 تعداد 17 نفر درگیر با بیماری شناسایی شد که از بین آنها 11 نفر بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست دادند . در سال 2006 میلادی نیز 35 نفر این بیماری را گرفتند که از بین آنها 29 نفر جانشان را از دست دادند .

در کل 52 نفر در این کشور ، با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها متاسفانه 40 نفر جان خود را از دست دادند .

 

7 . عراق :

در خلال سالهای 2003 و 2004 و همچنین 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 نیز 2 نفر با این بیماری درگیر شدند که متاسفانه هر دو نفر جان خود را از دست دادند .

بنابراین در کل ، در عراق 2 نفر به این بیماری دچار شدند که هر 2 نفر جان خود را از دست دادند .

 

8 . تایلند :

در سال 2003 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری در تایلند گزارش نشده است . در سال 2004 میلادی 17 نفر با این بیماری مواجه یافتند که از بین آنها 12 نفر جان خود را از دست دادند . در سال 2005 نیز آمار افراد درگیر با این بیماری 5 نفر گزارش شد که از بین آنها 2 نفر جانشان را از دست دادند . اما در سال 2006 میلادی هیچ نمونه ایی از ابتلا به این بیماری گزارش نشد .

در کل ، تا این تاریخ 22 مورد درگیر و 14 مورد مرگ در این کشور گزارش شده است .

 

9 . ترکیه :

در این کشور ، تا انتهای سال 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی گزارش نشده است . اما ، در سال 2006 میلادی 12 نمونه شناسایی شد سپس گزارش شد . از بین این نمونه ها 4 نفر جانشان را از دست دادند .

در کل ، از بین 12 نفری که بیمار شده بودند ، 4 نفر جان خود را از دست دادند .

 

10 . ویتنام :

در سال 2003 میلادی 3 نفر در این کشور بیمار شدند که متاسفانه تمامی آنها جان خود را از دست دادند . در سال 2004 میلادی تعداد 29 نفر درگیر با بیماری شناسایی شد که از بین آنها 20 نفر بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست دادند . در سال 2005 میلادی ، از 61 مورد گزارش شده ، 19 نفر جان خود را از دست داده اند . در سال 2006 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری در ویتنام گزارش نشد که دلیل آن را میتوان کنترل مناسب این بیماری را در کشور فوق دانست .

در مجموع 93 نفر در ویتنام به این بیماری دچار شدند که از این میان 42 نفر جان خود را از دست دادند .

 

در نهایت :

در سال 2003 میلادی در کل جهان 3 نفر به این بیماری دچار شدند که هر 3 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2004 میلادی در کل دنیا 46 نفر با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها 32 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2005 میلادی در کل دنیا 95 نفر با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها 41 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2006 میلادی نیز از بین 85 نفر درگیر با بیماری 55 نفر جان خود را از دست دادند .

و سر انجام ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا این تاریخ 229 نفر به این بیماری دچار شدند که از بین آنها 131 نفر جان خود را از دست دادند .  

WHO WebSite