دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان
 

بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان

 

نام مقاله :

بررسی جغرافیایی و جمعیتی آنفلوآنزای پرندگان :

 

تهیه و تنظیم :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

 

 

مقدمه :

در این نوشته به بررسی آخرین آمار ارئه شده نمونه های انسانی آنفلوآنزا توسط سازمان جهانی بهداشت خواهیم پرداخت . سویه مد نظر در این آمار H5N1 بوده است .

 

1 . آذربایجان :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2005 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2006 میلادی در این کشور 8 مورد درگیر شناسایی شده است که متاسفانه 5 نفر از این بیماران جان خود را از دست داده اند .

در کل ، تا این تاریخ 8 مورد درگیر و 5 مورد مرگ در این کشور گزارش شده است .

 

2 . Cambodia :

در خلال سالهای 2003 و 2004 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2005 و 2006 میلادی بترتیب 4 مورد و 2 مورد از ابتلا به این بیماری گزارش شده است که متاسفانه تمامی آنها جان خود را از دست داده اند .

بنابراین ، در کل 6 مورد بیمار در این کشور شناسایی شده است که هر 6 مورد آن جان خود را از دست داده اند .

 

3 . چین :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2004 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . اما در سال 2005 میلادی ، 8 نفر به این بیماری دچار شده اند که از این میان 5 نفر جان خود را از دست داده اند . در سال 2006 میلادی نیز ، از 11 مورد گزارش شده ، 7 نفر جان خود را از دست داده اند .

در مجموع ، 19 نفر در چین به این بیماری دچار شدند که از این میان 12 نفر جان خود را از دست دادند .

 

4 . Djibouti :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2005 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 میلادی نیز 1 مورد بیمار به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد که خوشبختانه بهبود یافت .

در کل ، 1 مورد بیمار در این کشور شناسایی شد که مرگ و میر بدنبال آن نبود .

 

5 . مصر :

در این کشور ، در خلال سالهای 2003 ، 2004 و همچنین 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 میلادی 14 نفر به این بیماری دچار شدند که از این میان ، 6 نفر جان خود را از دست دادند .

در کل ، 14 مورد بیمار در این کشور شناسایی شد که 6 مورد مرگ از میان آنها گزارش شد .

 

6 . اندونزی :

در این کشور ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا انتهای 2004 میلادی نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2005 تعداد 17 نفر درگیر با بیماری شناسایی شد که از بین آنها 11 نفر بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست دادند . در سال 2006 میلادی نیز 35 نفر این بیماری را گرفتند که از بین آنها 29 نفر جانشان را از دست دادند .

در کل 52 نفر در این کشور ، با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها متاسفانه 40 نفر جان خود را از دست دادند .

 

7 . عراق :

در خلال سالهای 2003 و 2004 و همچنین 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری گزارش نشده است . در سال 2006 نیز 2 نفر با این بیماری درگیر شدند که متاسفانه هر دو نفر جان خود را از دست دادند .

بنابراین در کل ، در عراق 2 نفر به این بیماری دچار شدند که هر 2 نفر جان خود را از دست دادند .

 

8 . تایلند :

در سال 2003 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری در تایلند گزارش نشده است . در سال 2004 میلادی 17 نفر با این بیماری مواجه یافتند که از بین آنها 12 نفر جان خود را از دست دادند . در سال 2005 نیز آمار افراد درگیر با این بیماری 5 نفر گزارش شد که از بین آنها 2 نفر جانشان را از دست دادند . اما در سال 2006 میلادی هیچ نمونه ایی از ابتلا به این بیماری گزارش نشد .

در کل ، تا این تاریخ 22 مورد درگیر و 14 مورد مرگ در این کشور گزارش شده است .

 

9 . ترکیه :

در این کشور ، تا انتهای سال 2005 میلادی ، هیچ نمونه ایی گزارش نشده است . اما ، در سال 2006 میلادی 12 نمونه شناسایی شد سپس گزارش شد . از بین این نمونه ها 4 نفر جانشان را از دست دادند .

در کل ، از بین 12 نفری که بیمار شده بودند ، 4 نفر جان خود را از دست دادند .

 

10 . ویتنام :

در سال 2003 میلادی 3 نفر در این کشور بیمار شدند که متاسفانه تمامی آنها جان خود را از دست دادند . در سال 2004 میلادی تعداد 29 نفر درگیر با بیماری شناسایی شد که از بین آنها 20 نفر بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست دادند . در سال 2005 میلادی ، از 61 مورد گزارش شده ، 19 نفر جان خود را از دست داده اند . در سال 2006 میلادی ، هیچ نمونه ایی از این بیماری در ویتنام گزارش نشد که دلیل آن را میتوان کنترل مناسب این بیماری را در کشور فوق دانست .

در مجموع 93 نفر در ویتنام به این بیماری دچار شدند که از این میان 42 نفر جان خود را از دست دادند .

 

در نهایت :

در سال 2003 میلادی در کل جهان 3 نفر به این بیماری دچار شدند که هر 3 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2004 میلادی در کل دنیا 46 نفر با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها 32 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2005 میلادی در کل دنیا 95 نفر با این بیماری درگیر شدند که از میان آنها 41 نفر جان خود را از دست دادند .

در سال 2006 میلادی نیز از بین 85 نفر درگیر با بیماری 55 نفر جان خود را از دست دادند .

و سر انجام ، از ابتدای سال 2003 میلادی تا این تاریخ 229 نفر به این بیماری دچار شدند که از بین آنها 131 نفر جان خود را از دست دادند .  

WHO WebSite