دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مدیریت و پرورش
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 محاسبه روشتنائی طیور
 نانوسید
 نور در پرورش جوجه های گوشتی
 رشد اولیه در جوجه های گوشتی
 تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار بدون استفاده از روش قطع خوراک
 بهینه سازی سیستم گرمایش در سالن های مرغداری
 چهار گونه مختلف نژاد جوجه لوهمن
 درجه حرارت و رطوبت در پرورش طیور
 ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
 روشهای کاهش استرس گرمایی در گله های طیور پرورشی
 بهداشت گوشت مرغ
 تعیین و تشخیص کیفیت جوجه یکروزه گوشتی
 مدیریت نور در پرورش طیور
 بررسی اشتباهات مدیریتی رایج در خطوط تولید محصولات طیور
 آشیانه و عوامل موثر در طراحی آن
 دمای آب مصرفی طیور تخمگذار
 استرس گرمایی طیور
 آبخوریهای دستی کله قندی
 شستشو و ضدعفونی کردن سالن های مرغداری
 آشیانه و عوامل موثر در طراحی آن
 تهویه در سالنهای مرغدرای
 ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر
 راهنمای مدیریت پرورش مرغ گوشتی راس
 روش های کارکرد صحیح در داروخانه دامپزشکی
 علل ایجاد بستر خیس در طیور
 استفاده از چهار شاخ در سالنهای مرغ گوشتی
 کیفیت لاشه به‌دنبال محرومیت غذایی
 اهمیت آب و رطوبت در پرورش جوجه گوشتی
 اهمیت ثبت رکورد در مزارع مرغداری
 راهنمای پرورش نژاد دکالب
 علل همشکل نبودن گله
 اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روی پارامترهای رشد و رفتار مرغهای تخمگذار
 مراقبت های لازم در مرغداری در فصل سرما
 تلفات زودرس جوجه ها
 توصیه هایی برای افزایش سرانه تولید جوجه در گله های مادر گوشتی
 همبستگی بین آب مصرفی و مقدار تولید
 اضافه کردن زئولیت به بستر و تاثیر آن بر رشد جوجه های گوشتی و رطوبت بستر
 نقش کامپیوتر در مدیریت واحد های مرغداری
 اهمیت ثبت رکورد در مزارع مرغداری
 روش های پرورش جوجه های گوشتی
 پرورش و نگهداری طیور
 مدیریت نور در پرورش طیور
 بهبود تولید در دمای بالای محیط
 دمای آب مصرفی طیور تخمگذار
 کاهش هزینه انرژی در مرغداری
 رفتار پرندگان در سیستم های جدید نوردهی
 اندازه گیری شدت نور و تعریف محیط نوری
 آثار مدیریت شرایط محیطی بر عملکرد طیور گوشتی
 مدیریت سیستمهای آبخوری نیپلی و اتوماتیک
 بررسی‌ علل‌ افزایش‌ تلفات‌در جوجه ‌های‌ یکروزه
 استرس گرمایی در طیور پرورشی ، تلاش در جهت رفع آن
 راهکارهایی جهت رفع برخی مشکلات تهویه ها در فصول گرم سال
 پیشنهاداتی برای آماده شدن جهت مقابله با گرمای محیط
 رابطه وزن بیضه‌ها و باروری در خروسهای گله‌های مادر
 علت یابی عدم باروری مناسب در گله‌های مادر گوشتی
 علت یابی عدم تولید مناسب در گله‌های مادر گوشتی
 تاثیر رنگ پوسته روی کیفیت و جوجه درآوری تخم مرغ
 اثرات درجه حرارت بالا بر روی عملکرد تولید مثلی مرغان مادر گوشتی
 بررسی تکنیکها و روشهای نوردهی در مرغان مادر گوشتی
 مدیریت سالن مدرن پرورش مرغ گوشتی
 روشهای کاهش استرس گرمایی در گله های طیور پرورشی
 پرورش شتر مرغ در یزد
 سیستم پرورش مرغ مادر در قفس و مزایای آن نسبت به پرورش آن در بستر (6 / 12 / 1385)
 وراثت تولید تخم مرغ
 کنترل فاکتورهای موثر در پرورش جوجه های گوشتی .
 روشهای کنترل پرندگان وحشی در مزارع پرورش طیور .
 اصول امنیت زیستی برای فروشگاه های پرندگان زنده
 کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .
 مدیریت جوجه ریزی و هفته اول .
 نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .
 اصول امنیت زیستی برای وسایل نقلیه سنگین ( لودر ، غلتک ، تراکتور و ... )
 بهداشت منابع آب ، ارزیابی تولید
 روشهایی برای جلوگیری از ورود بیماریها به داخل مزارع پرورش طیور
 ایجاد ایمنی در طیور
 برنامه های نوردهی و خاموشی درجوجه های گوشتی
 دلایل ایجاد بستر خیس
 فاکتورهای موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار
 تاثیر نشت هوا از شاتر هواکش های خاموش برتهویه زمستانه
 مکانیسم عملکرد سیستم ایمنی طیور
 مروری بر چهار گونه مختلف نژاد لوهمن
 روش های پاک سازی سالن مرغداری
 تنش گرمایی و کیفیت پوسته
 اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ
 کیفیت پولت ها، کلید موفقیت درتخمگذاری
 چالشها و استراتژیهای مدیریت طیور ، تحت شرایط استرس زای محیط
 کیفیت آب آشامیدنی و تاثیر آن در میزان موفقیت واکسن های آشامیدنی
 طيور و کنترل تنش گرمايى
 عایق مورد نیاز سالنهای مرغداری در آب و هوای گرم
 کنترل و جلوگیری از ضایعات دان
 شرايط محيطى ستر
 تاثیر طولانی شدن دوره پرهیز غذایی درمرغان مادرگوشتی تولک برده شده
 استفاده از درجه حرارت سالن جهت بهبود برنامه تولک بردن
 دو هفته اول پرورش جوجه های گوشتی: بحرانی ترین زمان پرورش جوجه های گوشتی
 مدیریت سیستمهای آبخوری قطره ای در پرورش جوجه های گوشتی
 مدیریت سالنهای بزرگ پرورش مرغ گوشتی
 شناسایی عوامل موثر بر کاهش میزان جوجه درآوری
 نياز جوجه هاى گوشتى به نور
 نقش اصلی مدیریت در موفقیت پرورش متراکم طیور