دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 عایق مورد نیاز سالنهای مرغداری در آب و هوای گرم
 

عایق مورد نیاز سالنهای مرغداری در آب و هوای گرم

 

 عایق مورد نیاز سالنهای مرغداری در آب و هوای گرم

بطور کلی ارزش عایق بندی برای آب و هوای معتدل و سرد تشخیص داده می شود در درجه اول اغلب اوقات گرم نگهداشتن پرندگان در مقابل هوای سرد با حداقل سوخت اندیشیده می شود به هر حال با وجود اینکه نحوه ارزش عایق بندی در تابستان متفاوت می باشد محافظت پرنده در مقابل استرس گرمایی توسط انتقال گرما از طریق سقف سالن دارای اهمیت می باشد همچنین نگهداشتن دما در حد تعادل تا خنک در زمانیکه گرمای هوا بیشتر بالا می رود لازم می باشد درک این موضوع بیشتر برای تولید کنندگان و کارکنانی که درچنین محیط هایی کار می کنند دارای اهمیت می باشد که عایق بندی سقف سالنهای مرغداری و سیستم تهویه هر دو لازم می باشد . چنانچه پرندگان در جایگاههای غیر عایق بندی در آب و هوای گرم نگهداری شوند هر چند که دارای سیستم تهویه خوبی نیز باشند باید انتظار تلفات بین 10 تا 15 درصد و شاید بالاتر را نیز داشته باشیم . طی یک پژوهش در جنوب غرب آمریکا میزان مرگ و میر در سالنهای فاقد عایق بندی و سالنهایی که سقف آنها از عایق بندی مناسبی برخوردار بوده است حتی در شرایطی که دمای محیط از حد میانگین بالاتر بوده است نتایج ذیل حاصل شده است .

                                                                    ماگزیمم دما                         شاخص تلفات %

سالنهای همراه با عایق بندی سقف :                       3/33-92                                      5/0

سالنهای بدون عایق بندی :                                 2/37-99                                      3/14

قرار گرفتن در عرض جغرافیایی نزدیک به خط استوا جایی که خورشید مستقیما در بالای عرض سر می باشد و گرمای هوابیشتر است باعث ضررو زیان بیشتر می شود و دراینجا گرفتن بهترین تصمیم برای داشتن عایق بندی لازم است .

 

نداشتن عایق بندی در سقف ، موجب بالا رفتن مرگ و میر میگردد .

 

تاثیر گرما و سرما بر روی پرندگان :

دمای نرمال بدن 41 درجه سانتی گراد می باشد طیور از انرژی غذا برای نگهداری دمای داخلی و تنظیم کار داخلی و فعالیت عضلانی استفاده میکنند انرژی موجود در خوراک معمولا برای نگهداری اعمال طبیعی و برای رشد و تولید بکار می رود برای جوجه های گوشتی و پولتها ، بهترین میزان تغییرات دما در محدوده 33 درجه سانتی گراد در زمان خروج از تخم تا 23 درجه سانتی گراد درهفته چهارم می باشد واین تا آخر دوره ثابت است بهترین میزان درجه حرارت برای مرغهای تخمگذار از 28-26 درجه سانتی گراد می باشد تحت شرایط عادی پرندگان گرمای زیادی را تولید می کنند که بدن آنها این گرما را از دست میدهد در نتیجه این امر موجب بالا رفتن گرمای محیط میگردد با ستثنای اوایل دوره کرچی در سالنهای مرغداری در آب و هوای سرد هیترهای تکمیلی کوچک لازم می شوند تنها در شرایطی که از مادرهای مصنوعی استفاده شود نیاز به گرم کننده های دیگر نمی باشد .اگر بدون هیچ دلیلی میزان گرمای پرندگان بیش از حد اضافه شود و پرنده نتواند ازاین گرمای اضافی رها شود میزان غذای آنها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تولید گرمای آنها کاهش پیدا می کند در اینصورت میزان متابولیسم و تولید حرارتی پایه آنها کم می شود هنگامی که گرمای مجاور پرنده زیاد شود پرندگان می توانند با استفاده از راه تبخیر از راه مجاری تنفسی و ریه و عبور هوا از بالای سر خنک شوند همچنین هرگاه که پرنده احساس گرما کند با نفس نفس زدن گرما را از بدن خود خارج می نماید همچنین در هنگام گرمای زیاد پرندگان با بالا نگهداشتن بالهای خود وافزایش میزان گردش خون وعبور آن از سطح بدن و پاها گرمای بدن خود را کاهش میدهند این واکنشی است که پرندگان گوشتی و تخمگذار در هنگام مصرف خوراک از خود نشان می دهند چنانچه پرنده نتواند از این گرمای زیاد رها شود سرانجام می میرد سقفهای فلزی تا 150 درجه فارنهایت و یا بیشتر بوسیله خورشید گرم می شوند و مقادیر زیادی از این گرما به پرندگانی که در زیر آنها قرار دارند تابش میکند بنابراین عایق بندی زیر بام برای مسدود کردن راه انتقال گرما از طریق تابش به پرندگان لازم است .

 

از چه چیزهایی برای عایق بندی استفاده میکنیم :

از هر ماده ای که میزان گرما را کاهش دهد برای عایق کاری یک مکان میتوان استفاده نمود اجرای عایق بندی برای مکان های سرد هر چند که گرما بوسیله پرنده یا دستگاه گرم کننده تولید شود به شرط آنکه از دست دادن گرما را کاهش دهد استفاده می شود استفاده از تکمیل کننده های گرمایی به میزان سوخت مصرفی آنها دارد چنانچه این کار به درستی انجام شود به پرنده اجازه می دهد که از خوراک مصرفی در جهت سوخت و ساز موثر تر استفاده نماید . در هوای سرد گرما از طریق رسانش از میان سقف و دیوارها به هدر می رود برای مثال : با فرض اینکه دیوارها از مصالح ساختمانی غیر عایق متداول ساخته شده باشد اگر دمای بیرون 20 درجه سانتی گراد نسبت به دمای داخل سالن سردتر باشد و سالن عایق بندی نشده باشد در حدود 27 Btu در هر ساعت گرما از دست می دهد اضافه نمودن متعادل عایق بندی هر دو طرف سقف و دیوارها به میزان 5 سانتیمتر از فوم های پولی اورتان موجب کاهش گرما در حدود 3/3 sq /hr / Btu می شود استفاده از عایق درسالنهای مرغداری در آب و هوای گرم موجب کاهش نفوذ گرما از خارج به داخل سالن و تاثیر آن بر روی پرنده می شود برای نمونه در آب و هوای گرم افزایش گرما از میان سقف در درجه اول بوسیله تابش گرما بیشتر از رسانش انتقال پیدا می کند تابش گرما یکی از فرمهای انتشار به صورت موج می باشد که در آن گرما از یک جسم گرم به سوی جسم سرد بدون انکه هوا از میان آنها عبور کند انتقال پیدا می کند آفتاب آتش و هیترها و بخاری ها ی برقی جز گرم کننده های تابشی می باشند تولید گرمای تابشی به صورت شعله و یا مانند المنت بخاری های برقی نمی باشد به نظر می رسد هر شی گرم در مقایسه با شی دیگر بوسیله اشعه و یا اشعه مادون قرمز گرما را انتقال دهد تابش گرما ممکن است همانقدر که یک جوجه را بوسیله تابش گرما توسط مادر مصنوعی گرم میکند سود بخش و یا اینکه برای پرندگان بزرگتر در هنگامیکه سقف عایق بندی نشده باشد و یا اینکه از عایق مناسبی برخوردار نباشد فاجعه آمیز باشد ورق های فلزی سقفها در سالنهای مرغدرای ممکن است در تابستان تا 66 درجه سانتی گراد گرم شود و در نقاط نزدیک به خط استوا میزان افزایش گرما بیشتر است طی یک پژوهش درجنوب غربی آمریکا نشان داده شد که در سقفهای گالوانیزه که عایق بندی نشده بود در حدود 30 تا 35 درجه سانتی گراد گرما از خود ساطع می کردند معمولا حداکثر گرما در اوایل بعد از ظهر بر روی عرض جغرافیایی نزدیک خط استوا میزان گرمای ساطع شده از خورشید بیشتر است به همین دلیل عایق کاری سقف ها در این نقاط الزامی است .

 

از چه چیزهایی برای عایق بندی استفاده می کنیم :

ازهر ماده ای که میزان گرما را کاهش دهد برای عایق کاری یک مکان می توان استفاده نمود اجرای عایق بندی برای مکان های سرد هر چند گرما بوسیله پرنده یا دستگاه گرم کننده تولیدشود به شرط آنکه از دست دادن گرمارا کاهش دهد استفاده می شود استفاده از تکمیل کننده های گرمایی به میزان سوخت مصرفی آنها دارد چنانچه این کار به درستی انجام شود به پرنده اجازه میدهد که از خوراک مصرفی در جهت سوخت و ساز موثرتر استفاده نماید .

 

گرمای تابشی مادرهای مصنوعی جوجه ها را محافظت می کند اما گرمای تابشی ازخورشید به پرنده آسیب می رساند .

تاثیر سقفهای عایق بندی شده بر روی گرمای داخل سالن ، پرندگان و تهویه سالن :

میزان افزایش تابش گرما طبق مثال زیر نشان داده می شود .

1- برای 40 تا 50 فوت سالن ( متر 152* 12) این میزان sq /hr /Btu  35 و شاخص گرما در مجموع Btu 700000 می باشد .

2- قانون شصت برای پرندگان بالغ در حدود Ib /hr  / Btu 5 .

3- سیستمهای مدرن تهویه برای خروج گرمای زیاد طراحی میشوند برای نمونه نصب یک سیستم فن ممکن است با ظرفیت 000/200 فوت مکعب در هر دقیقه باشد .

4- افزایش گرما از سقفهایی که عایق بندی نشده است بیشتر از گرما از طریق پرندگان می باشد به همین منظور سیستم تهویه باید در یک جای مناسب در سقف که عایق بندی شده طراحی و نصب گردد تا بتواند بطور کامل در هنگام افزایش گرما در سالن با آن مقابله کند .

 

خطر گرمای تابشی بر روی پرندگان :

گرمای تابشی از سقفهای عایق بندی نشده می رسد و جلوگیری از آن مشکل است به خصوص برای سالن هایی که انتقال گرما درآن مشکل می باشد دمای هوا در این موقع در سالن ممکن است بوسیله جذب گرما از طریق تابش بالا رود در اینصورت تهویه و انتقال هوای بالای سر پرنده بدون شک می تواند که پرنده را از این گرما رها کند تاثیر تهویه مناسب برای پرندگان فقط قبل از جذب این گرما توسط پرنده می باشد کارکنانی که برای مدت طولانی از نظر زمانی در سالن حضور نداشته و اغلب از لباس سفید در سالن استفاه می کردند برای درک منبع گرما و تاثیر گرما بر روی پرندگان ممکن است مشکل داشته باشند و این مشکل رابرای نداشتن سیستم تهویه به جای عایق نبودن سقف در نظر گیرند خطر گرمای تابشی توسط اداره مدیریت امریکا در دو سالن با گرمای تابشی و بدون آن از سقف با گرمای 105 درجه فارنهایت نشان داده شد که در اتاقی که گرمای تابشی بود 40 درصد پرندگان مردند ودراتاقی که دارای گرمای تابشی نبود شاخص تلفات 22 درصد بود این آزمایش نشان داد که تاثیر گرمای تابشی به مراتب بیشتر از گرمای انتقالی است .

 

استفاده از ورقه های باز تابنده برای محافظت به تنهایی کافی نمی باشند .

قرار دادن عایق در زیر بام باعث جلوگیری از تابش رو به پایین گرما می گردد و شیوه انتقال گرما را بیشتر از طریق تابشی به طریق هدایت تبدیل می کند اگر چه در آزمایش ساده به نظر می رسد ولی محاسبه تاثیرات دقیق گرما از طریق مواد عایق بندی به دلیل تبدیل شیوه انتقال گرما مشکل می باشد . انتظار می رود اضافه نمودن 5 سانتی متر مربع از عایق پلی اورتان در سقف به میزان 35 تا 5/3 از افزایش گرما بکاهد اضافه نمودن سیستم های خنک کننده نسبت به تهویه برای کاهش تاثیر گرمای تابشی موثرتر باشد .

 

کمترین عایق بندی برای سقفها 8 = R می باشد .

انتخاب ماده عایق بندی :

جدول ذیل پایداری مواد عایق بندی درمقابل گرما در نقطه R را نشان می دهد برای آب و هوای گرم عایق بندی سقفها به شرط آنکه ازورقه های پلی اورتان به ضخامت 5/1 اینچ استفاده شود از کمترین مقدار یعنی   8 = R توصیه می گردد عایق بندی بیشتر از 12 = R برای جلوگیری ازتاثیر گرمای تابشی در مقایسه با قیمت آن مناسب نمی باشد برای راحتی کار یک راه اضافه کردن مواد عایق تزریق آنها درسقف می باشد . ایجاد سقف کاذب در زیر سقفهای شیروانی می تواند بر روی تهویه طبیعی و کاهش گرما و رطوبت تاثیرداشته باشد . همچنین ایجاد سیستم تهویه به صورت تونل می تواند درکاهش گرما تاثیر داشته باشد استفاده از مواد بازتابنده در سقف باعث کاهش جذب گرما می گردد به هر حال ناشن داده شده است که این مواد به میزان خیلی زیاد نتیجه گرما را وقتی که به تنهایی استفاده می شوند کاهش می دهد همچنین استفاده از عایق هایی که بصورت فویل تهیه می شود برای باز تابش گرما مناسب می باشند اماممکن است به تنهایی تابش گرما محافظت می کند عایق های بازتابنده به تنهایی توصیه نمی شود مگر اینکه دیگر مواد عایق بندی دردسترس نباشند باز تابش از لایه سقف با رنگ سفید سقف می تواند سود بخش باشد اما به اندازه عایق بندی سقف تاثیر گذار نیست .

 

ماهنامه جهان مرغداری – مهندس مهدی حسین خانی