دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کیفیت آب آشامیدنی و تاثیر آن در میزان موفقیت واکسن های آشامیدنی
 

کیفیت آب آشامیدنی و تاثیر آن در میزان موفقیت واکسن های آشامیدنی

 

 آب آشامیدنی معمول ترین روش واکسیناسیون در برابر بیماری گامبورو انسفالومیلیت عفونی طیور و واکسن های یادرآور در برابر بیماری های نیوکاسل و برونشیت عفونی می باشد موفقیت واکسیناسیون به مدیریت شرایطی نظیر کیفیت آب آشامیدنی خنثی شدن کلر آب ، پخش مناسب محلول واکسن ، در دسترس بودن محلول واکسن و میزان مصرف واکسن توسط پرنده ها بستگی دارد .

 

کیفیت

آب آشامیدنی معمولا به صورت یک عنصر بدون طعم شفاف و بدون بو تعریف می شود این تعریف ساده هنوز برقرار است اما امروزه کیفیت آب آشامیدنی به دو بخش تقسیم می شود کیفیت باکتری شناختی و کیفیت شیمیایی از لحاظ استاندارد ، حداکثرهایی برای هر دو بخش درنظر گرفته می شود که بالاتر از حداکثر های مورد نظر خطرناک در نظر گرفته می شود دانستن کیفیت آب آشامیدنی جهت پایش دقیق گله لازم است بنابراین تجزیه و تحلیل منظم آن لازم است علاوه بر بررسی باکتری شناسی و شیمیایی سالانه توصیه شده در صورت مشاهده شرایط بیماری زا آزمایش های بیشتری نیز باید انجام پذیرد . از آنجا که کیفیت پایین آب آشامیدنی می تواند تاثیرات مخرب بر روی سلامتی پرنده گذاشته و برنامه واکسیناسیون را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد شاخص های کلیوی باید تحت آزمایش قرار بگیرند .

 

باکتری : وجود اجرام عفونی مرتبط با مدفوع در آب اشامیدنی میتواند بیانگر احتمال آلودگی آب با اجرام بیماری زا باشد آلودگی می تواند از چاه آب ، آب زیرزمینی ویا از خود مزرعه ناشی شود ارتباط دادن مستقیم تعداد اجرام مربوط به مدفوع به یک اختلال آسیب شناختی درگله مشکل می باشد اما به هر حال آلودگی آب به این اجرام نقش مهمی در وقوع بیماری های چند عاملی دارد بهترین روش برای کنترل باکتریها در آب آشامیدنی استفاده ازکلر در اب به میزان 1/0 تا 2 واحد درمیلیون می باشد .

 

PH : تمام تلاش ها باید معطوف به این شود که PH آب در حد خنثی قرار گیرد ادامه حیات باکتری در یک محیط اسیدی صورت می گیرد و کلرینه کردن آب ، pH آن را بیشتر به طرف محیط بازی سوق می دهد .

 

سختی آب : میزان سختی آب در اثر غلظت یون های منیزیم وکلسیم تحت تاثیر قرار میگیرد این تیتر با عبارت f بیان می شود که برابر است با 10 میلی گرم کلسیم یا کربنات کلسیم در هر لیتر و یا 43/2 میلی گرم در لیتر یون منیزیم هرچه آب سخت تر باشد مقدار یون های کلسیم بالاتر است این یون ها با هر نوع ماده قابل حل در آب رقابت کرده میزان حلالیت آب را کاهش میدهند میزان TH مطلوب 30 می باشد تیتر زیر 10 بدین معنی است که آب اصطلاحا خیلی نرم است و ممکن است به تخریش لوله ها در اثر اسیدی بودن PH آن منجر شود . TH اگر بالای F 60 باشد آب سخت بوده به جرم بستن لوله ها و از دست رفتن حلالیت آب منجر می شود .

 

آهن

زیاد بودن آهن به رسوب آن در لوله ها و استهلاک سریع وسایل و تجهیزات منجر می شود میزان آهن بالاتر از 3/0 میلی گرم در لیتر خطرناک در نظر گرفه می شود .

 

دما

از ایجاد دماهای بیشتر از حد باید جلوگیری شود چرا که دماهای بالا میزان مصرف آب توسط پرنده ها را کاهش می دهد . گرم بودن آب میزان حلالیت آن را افزایش می دهد اما دماهای بیش ازحد باعث از بین رفتن یکسری داروها ازطریق هیدرولیز آنها می شود .

 

انجام واکسیناسیون

وقتی که کیفیت آب آشامیدنی مورد استفاده در حد مطلوب می باشد دقت کافی در تهیه و تجویز واکسن باید صورت بگیرد جهت انجام صحیح واکسیناسیون اب حاوی واکسن باید در طی مدت زمانی پخش شود که ویروس هنوز زنده بوده و میزان کافی در دسترس باشد دقت کافی در مورد حمل و نقل واکسن طرز نگهداری و ذخیره واکسن سلامتی پرنده ها در موقع انجام واکسیناسیون کیفیت آب آشامیدنی و تکنیک های واکسیناسیون باید صورت پذیرد .

 

فصلنامه چکاوک – دکتر محمد صادق مددی