دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 روشهایی برای جلوگیری از ورود بیماریها به داخل مزارع پرورش طیور
 

روشهایی برای جلوگیری از ورود بیماریها به داخل مزارع پرورش طیور

 

نام مقاله :

روشهایی برای جلوگیری از ورود بیماریها به داخل مزارع پرورش طیور .

 

نام نویسنده :

June deGraft – Hanson .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

 

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

February 2006 .

 

 

¨   به هیچ عنوان حیوانات اهلی را در مزارع پرورش طیور نگهداری نکنید . بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، سگها و گربه ها توانایی حمل باکتریهایی مانند سالمونلا و پاسترولا را دارند . این باکتریها برای طیور بیماریزا می باشند .

¨   شما بایستی از یک بستر مناسب و به دور از هرگونه آلودگی استفاده کنید . استفاده از بستر دوره قبل ، برای دوره جدید به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود ، مگر در شرایط خاص .

¨   در مواردی که شما در یک دوره شیوع یک بیماری خاص را تجربه کرده اید ، از نوعی ضدعفونی کننده اختصاصی برای ضدعفونی ثانویه سالنها استفاده کنید . برای تهیه مواد ضدعفونی کننده اختصاصی با دامپزشکان و یا مسئولین خرید ، مشاوره کنید .

¨     همیشه سعی کنید که تمامی تجهیزات ( مانند آبخوریها ، دانخوریها ) را در بهترین شرایط بهداشتی نگه دارید .

¨   وضعیت گله را به شدت تحت نظر داشته باشید . در صورتیکه نشانه ایی غیرعادی در گله مشاهده کردید ، آن را سریع به دامپزشک مزرعه خود اطلاع دهید . در واقع ، زمانی که شما نشانه ایی را در گله مشاهده می کنید ، بیماری به حالتی رسیده که از نظر دامپزشک ، تثبیت شده است . بنابراین در اینگونه موارد بدون فوت وقت به دامپزشک مراجعه کنید .

¨   تلفات سالنها را به سرعت از سالنها خارج کرده و آنها را با روشهای مناسب منهدم کنید . توجه داشته باشید که وجود اینگونه تلفات در سالنها سبب آلودگی سالن و در نتیجه ، بیمار شدن سایر پرندگان می شود .

¨     به خاطر داشته باشید که یک رفتار موثر سبب می شود که در آینده یک بیماری خاص به راحتی وارد مزرعه شما نشود .

¨   بستر را در آخر هر دوره ( بخصوص اگر مزرعه دچار بیماری خاصی بوده است ) جمع کرده و دپو کنید . این کار سبب میشود که بیماری در داخل مزرعه پخش نشود و همچنین سایر مزارع نیز آلوده نشوند .

¨   آفات و حشرات را در مزرعه بایستی با مدیریت مناسب نابود کنید . استفاده های مکرر از تله و درزگیری مناسب سالنها از روشهای پیشنهادی است .

¨     در بازدیدهای روزانه ، ابتدا پرندگان جوانتر و یا سالم تر را ویزیت کنید .

¨   برای تمامی بازدیدکنندگان وضعیت خاص مزارع پرورش طیور را شرح داده و از آنها بخواهید که شما را در اجرای صحیح این اصول کمک کنند . دو راقع ، تنها راهی که شما میتوانید از اجرای صحیح برنامه های امنیت زیستی اطمینان یابید ، همین روش است .

 

پایان ...

 

در پایان این مقاله بد نیست که یک اصل را به شما گوشزد کنم :

 

اصول مانند فانوس دریایی اند  تکان نمیخورند.  نمیتوانیم آنها را بشکنیم.  با کوشش برای شکستن آنها، خود را میشکنیم.  اما می‌توانیم آنها را بیاموزیم، بکار بندیم و بابت آنها شکرگذار باشیم .

 

 

 

منتظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما خواهم بود ...

Alirezagaeeni2000@yahoo.com