دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اصول امنیت زیستی برای وسایل نقلیه سنگین ( لودر ، غلتک ، تراکتور و ... )
 

اصول امنیت زیستی برای وسایل نقلیه سنگین ( لودر ، غلتک ، تراکتور و ... )

 

¨     قبل از ورود اینگونه وسایل به مزرعه ، آنها را به خوبی ضدعفونی کرده و شستشو نمائید .

¨   در صورتی که راننده قصد خروج از وسیله نقلیه خود را در داخل مزرعه دارد ، بایستی دوش گرفته و از لباسهای مزرعه به همراه کلاه ، چکمه و سایر وسایل و پوششهای حفاظتی استفاده کند .

¨     در صورتی که راننده قصد خروج از وسیله نقلیه خود را در مزرعه دارد ، داخل وسیله نقلیه بایستی شسته شده و سپس ضدعفونی شود .

¨   راننده اینگونه وسایل نبایستی هیچ فردی را در داخل مزرعه سوار وسیله نقلیه خود کند ، بجز افرادی که از طرف مزرعه برای راهنمایی او تعیین شده اند .

¨   در صورتی که اینگونه وسایل متعلق به مزرعه هستند ، بایستی هفته ایی یکبار آنها را شسته و ضدعفونی نمود و سطوح و چرخ ها را نیز در هر بار خروج از مزرعه و مراجعت مجدد شستشو نمود و ضدعفونی کرد .

¨     اینگونه وسایل نقلیه ، قبل از خروج از مزرعه بایستی به خوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .

¨     در هنگام ورود اینگونه وسایل نقلیه به مزرعه ، متصدی امور بایستی راننده را توجیه نموده و نکات لازم را به او گوشزد نماید .

 

در هنگام شیوع یک بیماری خاص در یک مزرعه :

¨     در صورت وجود منع قانونی ، اینگونه وسایل به هیچ عنوان نبایستی وارد مزارع شوند .

¨     در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد ، بهتر است که این وسایل وارد مزرعه نشوند .

 

در موارد ضروری :

¨     این وسایل نقلیه بایستی پس از اتمام کار خود در انتهای روز بخوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .

¨   تا حد امکان در انتهای روز و یا انتهای هر هفته به این مزارع مراجعه شود و پس از انجام کار این مزارع ، بلافاصله به مزرعه دیگری مراجعه نشود .