دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .
 

نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .

 

نام مقاله :

نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی .

 

 

بایستی توجه داشته باشید که :

 

 • تکرار و شدت عملیات ضدعفونی و پاکسازی بایستی با نوع محصول و نوع مزرعه ( هچری ، گوشتی ، پولت ) مطابقت داشته باشد .
 • پاکسازی و ضدعفونی سالنهای هچری به دلایل کاملا مشخص از همه شدیدتر است .
 • بهترین زمان برای گرفتن نمونه های دو تا سه روز پس از عملیات ضدعفونی است . زمانی که ساختمان دیگر مرطوب نیست و ضدعفونی کننده عمل خود را انجام داده است .

برآورد کیفیت ضدعفونی انجام شده شامل دو مرحله است :

 • برآورد عمومی .
 • برآورد اختصاصی .

بررسی عمومی میتواند شامل نظارت بر برداشته شدن مواد ارگانیکی که قابل دیدن هستند میباشد . در واقع شستشوی سطوح و کف میتواند بعنوان یک نوع نظارت بر انجام برنامه های امنیت زیستی باشد .

 • اینگونه برآوردها در حالتهای عادی هر چند ماه یکبار انجام میشود ، ولی متخصصین پیشنهاد میدهند که ایندسته از برآوردها پس از انجام هر عملیات ضدعفونی صورت بگیرد .
 • بدلیل آنکه اجرام بیماریزا در برخی از طبقات و سطوح به سختی از بین میروند ، پیشنهاد میشود که از برخی طبقات نیز نمونه هایی گرفته شود . توجه داشته باشید که نمونه ها نبایستی از سطوح مرطوب گرفته شوند ، زیرا در صورت حضور مواد ضدعفونی کننده در آنجا ، ممکن است که این مواد هنوز فعال باشند .
 • توجه داشته باشید که نمونه ها نبایستی از سطوح مرطوب گرفته شوند ، زیرا در صورت حضور مواد ضدعفونی کننده در آنجا ، ممکن است که این مواد هنوز هم فعال باشند .

لطفا توجه داشته باشید که :

 • سطوح اینگونه برآوردها به نوع محوطه بستگی دارد . بعنوان مثال محاسبه باکتریهای موجود در محوطه هچری در سطح بسیار پائین تری نسبت به یک مزرعه پرورش طیور قرار دارد .
 • اینگونه محاسبات یک گواهی عمومی خواهد بود بر میزان موفقیت بدست آمده در عملیات ضدعفونی .
 • در اینگونه برآوردها اگر هدف شما ، نابود کردن یک عامل بیماریزای خاص است ، یک آزمایش اختصاصی پس از آن آزمایش عمومی پیشنهاد می شود ( بعنوان مثال ضدعفونی بر علیه سالمونلا ) .

 

تعیین سطوح عملیات پاکسازی و ضدعفونی :

اینکار به سه روش انجام می شود :

1 . بازبینی دیداری :

 • انجام اینکار کمتر دیده میشود . هر مدیر و یا کارمند مزارع طیور که این وظیفه را بر عهده دارد ، بایستی از نور به خوبی استفاده کند و دقت بالایی داشته باشد . در این بازبینی ها نکته مهم اینست که داخل وسایل نقلیه به خوبی خارج آنها مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد .

 

2 . بازبینی باکتریایی :

 • این روش ، یک روش قدیمی است برای تشخیص عوامل بیماریزا در آزمایشگاه . این سطح از بازرسی عموما در بازدیدهای رسمی صورت می گیرد و نتیجه قطعی آن نیز چند روز طول خواهد کشید .

 

3 . روش تشخیصی ATP :

روشی است بسیار عملی و مناسب . این روش در واقع ، به بررسی میزان آلودگی در سطوح می پردازد . این روش بسیار حساس است و جواب آن بخوبی به ما نتیجه ضدعفونی را خواهد گفت . این آزمایش ، همچنین میتواند میزان پروتئین موجود بر روی سطوح را نیز بخوبی تشخیص دهد .

سیستمهای تجاری ، مانند سیستمهای نوری Idexx نمی توانند بین باکتریهای زنده و مرده تفاوتی قائل شوند . این سلولها همچنین ، سلولهای حیوانات را از سایر باکتریها نمیتوانند جدا کنند . این عیبها ، این روشها را تا حدودی بلااستفاده نشان می دهند . به علت قیمت بالای این آزمایشات ، ارزیابی توسط این روشها تنها در مواردی محدود انجام میشوند .

در نهایت بیان این نکته خارج از لطف نیست که برخی از ضدعفونی کننده ها ممکن است که دارای کیتهای کاربردی در جهت اطمینان از کیفیت عمل ضدعفونی باشند . این کیت ها نیز مفید هستند و میتوانند برای اثبات قسمتی از عملیات ضدعفونی مورد استفاده قرار بگیرند . ولی در خاطر داشته باشید که اینگونه کیت ها نیز محلول ضدعفونی را ارزیابی می کنند و نه عملیات ضدعفونی را .

 

منتظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم .

 

Alirezagaeeni2000@yahoo.com