دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 مدیریت جوجه ریزی و هفته اول .
 

مدیریت جوجه ریزی و هفته اول .

 

نویسنده :

خدمات پس از فروش شرکت ماهان .

 

مقدمه :

جوجه یکروزه موجودی حساس و ظریف بوده ، به آسانی از عوامل نامساعد محیطی تاثیر نامطلوب می پذیرد . با پیشرفت ژنتیکی و بهبود توان تولید ، جوجه ها حساسیت بیشتری نسبت به عوامل محیطی یافته اند . لذا مدیریت صحیح ، سخت تر شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است . در بسیاری از موارد تنها با اصلاح بعضی روشها و شیوه های قدیمی میتوان عملکرد گله را به نحو قابل توجهی ارتقا داده و سود بیشتری حاصل نمود .

 

انتخاب و خرید جوجه :

نوع و کیفیت جوجه یکروزه عاملی تعیین کننده در نتیجه بدست آمده و عملکرد نهایی گله میباشد . با انتخاب جوجه یکروزه مرغوب و از سویه پربازده در نهایت بهره وری بهبود یافته و سود حاصله افزایش می یابد . باید توجه داشت که خرید جوجه یکروزه با کیفیت پائین و البته ارزانتر ، هرچند در بدو امر موجب صرفه جویی مختصری می گردد ، اما در واقع با توجه به مشکلاتی که بطور قطع در پی خواهد داشت و همینطور کاهش میزان تولید نهایی ، در نهایت موجب افزایش هزینه ها شده و انتخاب درستی نخواهد بود .

در خرید جوجه یکروزه باید به نکاتی همچون

ü      میانگین وزن جوجه .

ü      پراکندگی وزن جوجه ها .

ü      سن گله مادر .

ü      نتایج آزمایشات سرمی .

توجه نمود .

 

آماده سازی سالن :

باید از زمان ورود جوجه آگاهی داشت . این امر از آنجا اهمیت دارد که تا حداقل یک روز پیش از ورود جوجه ، سالن برای ورود جوجه ها آماده بوده ، در نهایت جوجه ها پس از تحمل شرایط سخت حمل و نقل به محیطی آرام ، آماده و راحت وارد شوند .

باید در زمان ورود جوجه ها تمامی کارهای لازم انجام شده ، پس از جوجه ریزی فقط جهت تغذیه و کنترل شرایط محیطی و جوجه ها به سالن تردد گردد . همچنین بایستی تاسیسات گرم کننده ، حداقل از یک روز پیش از ورود جوجه ها به کار افتاده باشند تا در زمان ورود جوجه ها دمای سالن در حد مطلوب بوده و تمام مناطق دمای یکنواختی داشته باشند . آبخوری ها و دان خوری ها نیز بایستی چند ساعت پیش از ورود جوجه ها پر شده و در سالن قرار گیرند .

 

ورود جوجه ها :

در زمان ورود جوجه ها ، کلیه افراد و امکانات جهت تخلیه هرچه سریع تر جوجه بایستی آماده باشند . تخلیه سریع جوجه ها در شرایط آب و هوای گرم تابستان اهمیت بیشتری می یابد .

در صورت انجام واکسیناسیون به روش اسپری ، بایستی کارتن ها در کف سالن چیده شده ، درها برداشته شوند و پس از اسپری کردن واکسن و اتمام کار به سرعت در سالن تخلیه شوند . لازم بذکر است که تخلیه جوجه ها بایستی با سرعت و ظرافت همراه بوده و بایستی از رفتار خشونت آمیز با جوجه ها کاملا اجتناب گردد .

پس از ورود جوجه ها و در صورت آماده بودن شرایط محیطی و لوازم پرورش ، بایستی کلیه افراد حداقل به مدت یک ساعت سالن را ترک نمایند تا جوجه ها در سالن استقرار یافته ، استرس وارده از حمل و نقل و تخلیه قدری تخفیف یابد .

 

دمای جوجه ریزی و تامین رطوبت محیط :

جوجه یکروزه کالبدی بسیار ظریف داشته ، حداقل در چند روز اول قادر به حفظ رطوبت بدن خود نمیباشد . با توجه به این واقعیت ، در صورت بالا بودن دمای محیط جوجه آب بدن خود را به تدریج از دست داده و به سادگی خشک میشود . این امر موجب کاهش توان جوجه شده و بر میزان رشد آن تاثیر نامطلوب میگذارد .

از سوی دیگر جوجه های تولیدی یک موسسه ، حتی اگر منشاء واحدی داشته باشند ، همگی وزن مشابهی نداشته و کمابیش جوجه های سبک تر و سنگین تر در میان آنها یافت میشوند . در صورت وجود دمای بالا در محیط جوجه ریزی ، این جوجه های سبکتر آسیب بیشتری دیده و به تدریج وازده میشوند . با توجه به این موضوع ، بایستی انتظار داشت که در صورت دمای بالا در ابتدای جوجه ریزی ، بتدریج و پس از چند روز در گله ، جوجه ی ریز و وازده مشاهده شده و در نهایت موجب کاهش یکدستگی گله گردد .

این مورد هنگامی که جوجه های یکروزه از گله مادر جوان و با وزن پائین تری تهیه میشوند ، حساسیت بیشتری دارد . زیرا جوجه های سبکتر این گله ها وزن کمتری داشته ، آسیب بیشتری در دمای بالا خواهند دید .

برای جلوگیری از این امر بایستی سعی بر این باشد تا دمای سالن در حد مطلوب تنظیم گشته ، رطوبت محیط نیز تا حد امکان افزایش یابد .  برای افزایش رطوبت محیط به سادگی میتوان با آب پاشی مرتب بر روی دیوارها و یا تعبیه ظرفهای بزرگ آب در سالن و در نزدیکی وسایل گرم کننده اقدام نمود .

به طور کلی در سه روز اول جوجه ریزی دمای محیط در سطح جوجه ها ( ارتفاع پنج سانتی متری از بستر ) بایستی حدود سی تا سی و یک درجه سانتی گراد بوده و از روز سوم به بعد هر سه روز باید یک درجه از دمای محیط کاسته شود تا در نهایت ، در دمای بیست تا بیست و یک درجه سانتی گراد تثبیت شود . اما در عین حال نکته بسیار مهم در تعیین حرارت مطلوب توجه به رفتار جوجه ها میباشد .

نبایستی تنها به دمای قرائت شده از روی دماسنج اکتفا کرد . وضعیت جوجه ها بیانگر مطلوب بودن دمای محیط بوده ، در صورت مشاهده رفتار خاص استرس گرمایی و یا سرد شدن جوجه ها بایستی به سرعت دما تصحیح گردد .

همچنین بایستی از کاهش شدید دمای سالن پیشگیری شده ، به کوران هوای سرد در داخل سالن نیز توجه گردد . در هر حال ، توجه به رفتار جوجه مشخص کننده بسیاری از مشکلات احتمالی بوده ، به مرغدار در جهت فراهم نمودن شرایط مطلوب پرورش کمک شایانی میکند .

ادامه دارد ...

 

This Document Provided By Kavir Magazine Team In May 2006

                                                             All Rights Reserved 

 

 

منبع :

ماهنامه الکترونیک کویر . شماره سوم . اردیبهشت ماه 1384 خورشیدی .

www.Poultrymag.Org