دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .
 

کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .

 

نام مقاله :

کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

تاریخ :

تیرماه 1385 خورشیدی .

 

 

مقدمه :

مسائل مطرح شده در این راهنما ، مسائلی عمومی در جهت کاهش تولید میکروب های بیماریزا یا غیر بیماریزا در طیور و محصولاتی نظیر تخم مرغ میباشد . با تحقیقات صورت گرفته ، مشخص شده است که پیشگیری ، از روشهای مختلف و همچنین سیستمهای مدیریتی متفاوتی حاصل میشود . هدف نهایی ما ، پیشگیری از آلودگی یا عفونتها از طریق روشهای صحیح مدیریت مزارع پرورش و همچنین انجام اعمالی در خلال تولید محصولات طیور میباشد .

 

پرورش پولت :

1 . در درجه اول دقت داشته باشید که از شرکتهای شناخته شده و بنام خرید نمائید .

2 . تجهیزات و وسایل مورد استفاده در محیط مزرعه را بخوبی پاکسازی و ضدعفونی نمائید .

3 . رفت و آمد به سالنها و همچنین استفاده از وسایل مزرعه توسط افراد غیرضروری را به حداقل رسانیده و در صورت امکان ، محدود نمائید .

4 . ایستگاه های شستشو را برای پاکسازی و ضدعفونی وسایل نقلیه و همچنین کارمندان بکار برید .

5 . دسترسی پرندگان وحشی و جوندگان را محدود نموده و در صورت امکان متوقف نمائید .

6 . بطور مرتب سلامتی گله خود را بررسی نمائید .

 

پرورش مرغ تخمگذار :

1 . سالنها و تجهیزات پرورش را بین گله ها پاکسازی کرده و ضدعفونی نمائید .

2 . تمامی کودها و بستر را پس از پایان هر دوره تعویض نموده و یک برنامه مبارزه با حشرات را در پایان هر دوره بکار برید .

3 . ورود پرندگان وحشی و سلیر حیوانات را به سالنها متوقف کنید .

4 . رفت و آمد افراد به داخل مزرعه ، سالنها و بین سالنها کنترل نموده و محدود کنید .

5 . ایستگاه های شستشو را برای پاکسازی و ضدعفونی وسایل نقلیه و همچنین کارمندان بکار برید .

6 . دسترسی پرندگان وحشی و حیوانات به تجهیزات پرورش ، دان آماده شده و .. را به حداقل برسانید .

7 . لاشه های سالنها را به سرعت جمع آوری نموده و بصورت صحیح منهدم نمائید .

8 . ارتباط پرندگان با مدفوعشان را به حداقل ممکن برسانید .

9 . دان تهیه شده و همچنین سیستم توزیع دان را در بهترین و پاک ترین حالت ممکن نگهداری نمائید .

10 . آبی سالم با استانداردهای آب آشامیدنی را برای طیور پرورشی خود تهیه نمائید .

11 . دان تهبه شده در مزرعه شما بایستی منطبق با استانداردهای تهیه غذا بوده و از اجزایی با آلودگیهای میکروبی مورد قبول تهیه شده باشد .

12 . از دسترسی جوندگان و پرندگان وحشی به دان انبار شده جلوگیری نمائید .

13 . مرتبا وضعیت سلامتی گله خود را بررسی نموده و تحت نظر داشته باشید . برای این کار میتوانید از حمایتهای دامپزشک مزرعه خود نیز استفاده نمایئد .

14 . محل انهدام لاشه های سالنها را دور از محل زندگی طیور خود در نظر بگیرید .

 

حمل و نقل تخم مرغ :

1 . ارتباط تخم مرغها را با مدفوع پرندگان به حداقل برسانید .

2 . تخم مرغها را در محلی پاکیزه و عاری از هرگونه آلودگی نگهداری نمائید .

3 . تخم مرغها را هرچه سریعتر به محلی خنک ( سردخانه ) منتقل نمائید .

4 . دمای نگهداری تخم مرغها بایستی زیر 45 درجه فارنهایت باشد .

5 . تجهیزات حمل و نقل تخم مرغها را حداقل روزی یکبار پاکسازی کرده و سپس ضدعفونی نمائید .

6 . مراحل پاکسازی تخم مرغها را بشدت تحت نظر داشته و از درستی عملکرد پاکسازی اطمینان حاصل نمائید .

7 . تخم مرغها را با احتیاط حمل نموده و شکستگی آنها را به حداقل برسانید .

8 . تخم مرغها را پس از بررسی و بسته بندی ، به سردخانه منتقل نمائید .

9 . مدت زمان میان تخمگذاری مرغها و مصرف تخم مرغها توسط مصرف کننده را به حداقل برسانید .

10 پیام (( نگهداری در یخچال )) را بر روی جعبه های حمل تخم مرغ درج نمائید .

 

منابع :

1 . University Of California .

2 . United States Of Agriculture Cooperation .