دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اصول امنیت زیستی برای فروشگاه های پرندگان زنده
 

اصول امنیت زیستی برای فروشگاه های پرندگان زنده .

 

نام مقاله :

اصول امنیت زیستی برای فروشگاه های پرندگان زنده .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

تیرماه 1385 خورشیدی .

 

 

توصیه های عمومی :

در جهت جلوگیری از اشاعه بیماریهایی چون آنفلوآنزای پرندگان و سایر بیماریهای مسری فروشندگان پرندگان زنده نیز بایستی در رعایت برخی از اصول امنیت زیستی بکوشند . فروشگاه های پرندگان زنده در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارند .

ویروس آنفلوآنزای پرندگان ، از پرندگان آلوده در این فروشگاه ها تولید و سپس با توجه به رفت و آمد نامحدود به اینگونه فروشگاه ها ، به سرعت اشاعه خواهند یافت . گسترش آلودگی از این فروشگاه ها از طریق کارمندان ، قفسها ، رانندگان و ... صورت خواهد گرفت . با اشاعه این ویروس در یک فروشگاه ، سایر فروشگاه ها نیز در خطر جدی آلودگی به این ویروس قرار خواهند گرفت . دلیل آن نیز ارتباط نزدیک میان صاحبان فروشگاه ها ، رانندگان و ... با یکدیگر میباشد .

بنابراین اصول محافظتی ذکر شده در این قسمت در جهت جلوگیری از اشاعه این ویروس و سایر بیماریهای مسری پیشنهاد میشود .

ý   پیشنهاد میشود که بجای استفاده از قفسها یا محفظه های چوبی ، از قفسها و محفظه های پلاستیکی یا فلزی استفاده شود . این جابه جایی سبب راحتی در پاکسازی قفسها و محفظه ها خواهد شد .

ý   قفسه ها ، سطوح و همچنین قفسها را بطور مرتب پاک کرده و از جمع شدن پر ، مدفوع پرندگان و سایر ضایعات در آنها جدا خودداری نمائید .

ý   پیشنهاد میشود که اتوموبیلهای حمل و نقل پرندگان ، پس از تحویل بار به مقصد ، بخوبی ضدعفونی و پاکسازی شوند . بخصوص قفسهای موجود در آنها از آلوده ترین قسمتها به شمار میروند .

ý   پرندگان تازه خریداری شده را با رعایت شرایط قرنطینه وارد فروشگاه نمائید .  بخصوص اگر این پرندگان از سایر مناطق برای شما ارسال شده اند .

ý   پرندگان فروخته شده را هرگز بصورت مستقیم به فروشگاه باز نگردانید . این دسته از پرندگان را نیز در شرایط قرنطینه وارد فروشگاه نمائید .

 

راهنمایی هایی در جهت ضدعفونی و پاکسازی :

در جهت جلوگیری از اشاعه آنفلوآنزای پرندگان ، اینگونه فروشگاه ها حداقل ماهی یکبار بایستی پاکسازی و ضدعفونی شوند . اقدامات انجام شده در این عملیات نیز بایستی ثبت شوند .

1 . تمامی پرندگان را از فروشگاه به محلی دیگر منتقل نمائید .

2 . تمامی تجهیزاتی که بایستی پاکسازی و ضدعفونی شوند را آماده کنید .

3 . تمامی تجهیزات قابل انتقال را از روی دیوارها و سقف بردارید .

4 . تمامی گرد و غبار و همچنین مواد ارگانیک را از تجهیزات و قفسها پاکسازی نمائید .

5 . ابتدا سقف ، سپس دیوارها و در نهایت کف فروشگاه را از مواد ارگانیک و گردوغبار پاکسازی نمائید .

6 . تمامی تجهیزات پاکسازی شده و همچنین ساختمان فروشگاه را با آب گرم شستشو دهید . شستشوی با فشار بر سایر روشها ارجهیت دارد اما شستشو با فرچه کافی میباشد . ترتیب شستشو نیز بصورت فوق است :

ý     تجهیزات .

ý     سقف .

ý     دیوارها .

ý     کف فروشگاه .

سپس اطمینان یابید که تمامی سطوح تجهیزات و همچنین سطوح فروشگاه را بخوبی شسته اید . بخاطر داشته باشید که ، اجرام ضدعفونی نخواهند شد بلکه بایستی آنها را پاکسازی نمود .

7 . سپس ماده ضدعفونی کننده را بکار برید . برای انتخاب این ماده میتوانید با دامپزشکان و متخصصین مشورت نمائید . با توجه به تنوع محصولات ضدعفونی کننده ، انتخاب وسیعی پیش روی شما خواهد بود . برای انجام عملیات ضدعفونی ، ابتدا تجهیزات ، سپس سقف ، دیوارها و کف فروشگاه را ضدعفونی کنید .

8 . تهویه و دمای مناسب را برای ماده ضدعفونی کننده فراهم نمائید . مواد ضدعفونی کننده در دمای بالا عملکرد بهتری دارند .

9 . سپس ، بدون ورود به قسمتهای ضدعفونی شده ، از فروشگاه بیرون بروید .

10 . برای مدت 24 ساعت فروشگاه را تنها بگذارید .

 

   

 

منبع :

The Massachusett University .

Department Of Agriculture Resources .