دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پرورش شتر مرغ در یزد
 

پرورش شتر مرغ در یزد

 

پرورش جوجه ها: جايگاه نگهدارى جوجه‌ها بايد به گونه‌اى طراحى شود که آنها را در مقابل شکارچى‌ها و عوامل نامساعد محيطى محافظت کند. کف پن بايد سفت بوده و سطحى هموار داشته باشد. هرگز کف پن نبايد با روزنامه يا ساير مواد نرم پوشيده شود. چون باعث عدم تعادل جوجه‌ها و بروز ضايعات در پا مى‌گردد. جوجه‌هاى جوان هر چيزى را که مى‌توانند مى‌بلعند و اين باعث بيمارى يا مرگ آنها خواهد شد. بنابراين بايد کف جايگاه براى جوجه هاى کمتراز 10 روزبا کرباس (کيسه‌هاى پارچه‌اى) پوشيده شود.جوجه‌هاى شترمرغ نبايد در 24 ساعت اول زندگى‌شان غذا بخورند تا کيسه زرده شان را به خوبى جذب کنند. برخى از غذاهاى آزاد مانند اسفناج شامل اسيداکساليک است که باعث عدم جذب کلسيم مى‌شود و ممکن است باعث بروز مشکلاتى در پاها شوند. بايد توجه شود که هر گز نبايد به پرنده علوفه مانده و کپک زده داده شود. و جوجه‌ها بايد با علوفه‌اى با کيفيت بالا تغذيه شوند. همچنين حتى‌الامکان براى تغذيه جوجه بايد سعى شود از غذاى پلت شده استفاده شود پرورش جوجه  پس از خروج از تخم جوجه ها بايستى درحرارت 30 تا 32 درجه سانتى گراد قرار گيرند. بهتر است اين حرارت در زير منبع حرارتى (لامپ هيتر، مادر مصنوعى) براى جوجه مهيا شده و اجازه انتخاب را براى جوجه فراهم آورد. در صورتى که شرايط جوى اجازه دهد مى تواند جوجه را 24 ساعت بعداز درآمدن از تخم در فضاى آزاد قرارداد. مراقبت از جوجه در سنين اوليه بايستى با دقت انجام شود. بهداشت سالن کاملاً رعايت شده و شب ها شرايط مناسب از نظر دما و تهويه براى جوجه ها فراهم شود. عفونت کيسه زرده از متداول ترين علل مرگ و مير جوجه ها تا سن حدود 14 روزه گياست. اين عفونت مى تواند از طريق تخم، دستگاه جوجه کشى، بندناف و نيز غذا و خوردن مدفوع(از طريق روده) به کيسه زرده منتقل شود. عدم جذب به موقع کيسه زرده باعث عفونت و مرگ جوجه خواهد شد. هرگونه استرس نيز مى تواند شرايط را براى باقى مانده کيسه زرده در بدن جوجه و عفونت آن فراهم نمايد. از ديگر علل مرگ و مير در جوجه ها را مى تواند عفونت هاى باکتريايى، اسهال و مشکلات فيزيکى پانام برد. غذا 24 ساعت بعداز هچ بايستى در اختيار جوجه قرار گيرد. غذا بايستى داراى انرژى و پروتئين بالا و از نظر املاح معدنى وويتامين ها بالانس باشد. چند روزى طول ى کشد تا جوجه خوردن آب و غذا را بياموزد واين مدت زمان کافى را براى جذب کيسه زرده فراهم مى نمايد. قرار دادن يک جوجه بزرگ تر در ميان جوجه هاى تازه به دنيا آمده عمل آموختن خوردن و آشاميدن را به جوجه ها آسان مى سازد. جوجه هايمريض و غيرفعال را بايستى سريعاً از ساير پرندگان جدا نموده و در فضاى ديگر تحت درمان قرار داد. انباشتگى اجسام خارجى از قبيل سنگ، چوب و ساقه در پيش معده و سنگدان از ديگر عوامل مرگ و مير جوجه ها تا سن چهارماهگى مى باشد. هرگونه استرس از قبيل بالانس نبودن جيره (از نظر موادغذايى ، مواد معدنى وويتامينه و غيره) نيز بيمارى و عدم آرامش و سلامت پرنده مى تواند به اين مسأله منجر گردد. بنابراين حتى الامکان سعى شود محيط پرورش جوجه ها عارى از هرگونه اجسام خارجى باشد.

نام : محمد رضا زارع هرفته
تاريخ : 2 ارديبهشت 1386
تماس : kave_zare@yahoo.ccom