دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مدیریت سالن مدرن پرورش مرغ گوشتی
 

مدیریت سالن مدرن پرورش مرغ گوشتی

 

بسمه تعالی

مدیریت سالن مدرن پرورش مرغ گوشتی درشرایط آب وهوایی سرد

مترجم : مهندس زهرا فیضی ،کارشناس ارشد جهادکشاورزی اصفهان

 

    مدیریت یک سالن مدرن پرورش مرغ گوشتی ممکن است در ابتدا کار ساده ای به نظر برسد ، ولی برای انجام این مسئله می بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ دهیم ، اینکه چه تعداد دریچه ورودی هوا بایستی در نظر بگیریم ، میزان فشار استاتیک مناسب درسالن چقدر باشد ، چه نوع فنهایی را برای انجام تهویه حداقل بایستی استفاده کنیم .

    بعد از اینها سئوالاتی در مورد کنترل کننده های عوامل محیطی پیش می آید.اینکه بهترین راه تنظیم فنهای تایمردار و فن های سیستم خنک کننده جهت به حداقل رساندن مصرف سوخت همراه با حفظ شرایط مناسب پرورش چیست ،چه سنسورهایی بایستی جهت کنترل دمای سالن استفاده نمود، درچه درجه حرارتی سیستم گرمایشی بایستی شروع به کار نماید بنحوی که دمای مناسب سالن تامین شود، چه تنظیماتی برای فن های تایمردار اعمال شود.

   هدف ازاین مقاله پوشش سئوالات فوق در مورد چگونه و چرایی مسائل مربوط به اداره سالنهای پرورش جوجه گوشتی در طی شرایط آب و هوایی سرد از شروع روز اول تا پایان دوره پرورش می باشد .

شروع کار :

    سیستم تهویه و یا سیستم گرمایشی نامناسب در طول دوره سرما از طریق افزایش مصرف سوخت و نیز از طریق کاهش تولید پرنده می تواند باعث افزایش هزینه ها شود. تغییرات دمایی حتی در حد 5 درجه سانتیگراد که ممکن است به نظر طبیعی برسد می تواند بر روی جوجه ها تاثیر منفی بگذارد. همچنین افزایش میزان آمونیاک در پرندگان جوان تاثیر بیشتری دارد به طوری که یک میزان مشخص از آمونیاک که در سن هفت هفتگی مشکلات کمی را برای پرنده ایجاد می کند همان میزان آمونیاک در سن یک هفتگی می تواند باعث کاهش 20درصدی در افزایش وزن پرنده شود.

   همچنین سرعت هوا که برای پرنده در سنین پایانی دوره پرورش اهمیت زیادی دارد در سنین پائین می تواند باعث سرماخوردگی جوجه ها حتی در شرایط آب وهوایی گرم می شود . بنابراین در طول دوره پرورش به همه این نکات بایستی توجه نمود.

    حفظ دمای مناسب و تعویض هوا در حد مناسب هدف اصلی است و جهت رسیدن به این هدف بایستی سیستم های گرمایشی و سرمایشی به طور مناسبی نصب و کنترل شوند ، دریچه های ورودی هوا بایستی به نحوی تنظیم شوند که کارآیی آنها به حداکثر برسد ، کنترل کننده های محیطی نیز منطبق با راه اندازی تجهیزات بایستی بنحوی تنظیم شوند که شرایط اپتیمم رشد را بدون مصرف بالای سوخت حفظ نمایند.

   دریچه های ورود هوا یا Inlets یک قسمت مهم در سالنهای مدرن پرورشی با سیستم کنترل محیطی هستند در اثر مکش توسط عمل فن ها ، هوا از طریق این دریچه ها از خارج به داخل سالن پرورش کشیده می شود، هوای ورودی به سمت بالای سالن رفته و با هوای گرم موجوددر آن قسمت مخلوط می شود. بالا رفتن هوای ورودی به سالن ومخلوط شدن آن با هوای گرم داخل سالن بسیار حیاتی است. بایستی بدانیم که مقدار 50 درصد یا بیشتر از گرمای تولیدشده توسط سیستم گرمایشی سالن به سمت بالا حرکت می کند، د رنتیجه دمای هوای نزدیک به سقف حدود 20 درجه فارنهایت از هوای نزدیک به کف سالن گرمتر است.

   فرستادن هوای ورودی به طرف سقف باعث گرم و خشک شدن هوای ورودی می شود، با گرم شدن هوا میزان رطوبت آن کاهش یافته ودر نتیجه ظرفیت جذب و نگهداری رطوبت توسط آن افزایش یافته و نهایتا باعث گرم و خشک شدن سالن می گردد، با افزایش 2 برابری دمای هوا میزان رطوبت آن نصف می شود.

   جهت اطمینان از حداکثر گرم و خشک شدن هوای ورودی ، بایستی همه هوای وارد شده به سالن به نحوی بطرف سقف حرکت نمایند که موقع برگشت به سمت پائین حداقل در مرکز سالن به سمت پائین بیاید ، برای این کار بایستی کارهای زیر را انجام داد.

1- مطمئن شوید که در سالن پرورش هیچ درز و شکاف بازی وجود ندارد، این مسئله جهت کارآیی موثر سیستم تهویه اهمیت زیادی دارد .دراین حالت شمابایستی قادر باشید یک فشار استاتیک حداقل 13/0 را با روشن نمودن فقط دو فن 36 اینچی ( که هر کدام در یک سمت سالن  پرورش قرار گرفته اند) و در حالت بسته بودن همه دریچه های ورودی هوا ایجاد کنیدواگر قادر به ایجاد فشار استاتیک 13/0 نیستید، این مسئله نشان دهنده وجود درز و شکاف هایی در سالن است که بخوبی بسته نشده اند و هوا از طریق آنها وارد سالن می شود و دراین حالت اگر دریچه های ورودی هوا باز شوند ، سرعت ورود هوا به حدی کاهش می یابد که اجازه مخلوط شدن هوای سرد ورودی با هوای گرم داخل سالن را  نمی دهد و در نتیجه هوای سرد با برخورد به جوجه ها باعث سرماخوردگی آنها می شود.

  اجازه دهید این مسئله را با یک مثال توضیح دهیم ، اگر شما دو فن 36 اینچی ( در دو طرف انتهایی دیوار عرضی) روشن کنید شما می توانید فشار استاتیکی درحد 07/0 ایجادکنید، این در حالتی است که همه دریچه های ورودی هوا بسته باشند ، این مسئله مهم است که فن ها در حالت بسته بودن کامل دریچه های ورودی هوا نبایستی قادر به کشیدن هوا به داخل سالن باشند، در حالی که با روشن شدن فن ها هوا از طریق شکافها و درز و سوراخهای ناپیدا به داخل سالن کشیده می شود ، در سالنهایی با چنین وضعیتی فشار استاتیک تا مقادیر خیلی کم و حتی کمتر از 05/0 کاهش می یابد و درنتیجه صرفاً بخشی ازهوای ورودی به سالن از طریق دریچه های هوا وارد سالن می شود و در نتیجه نمی تواند بخوبی با هوای گرم مخلوط شود.

   جهت انتقال هوای وارد شده تا مرکز سالن پرورش جایی که در آن توسط سیستم گرمایشی، گرما تولید می شود. بایستی هوا با سرعتی حداقل 100 فوت در دقیقه از دریچه های ورودی وارد سالن شود که برای این امر نیازمند یک فشار استاتیک 08/0 یا بیشتردر سالن هستیم.  

                                نمایی از جریان ورودضعیف هوا در سالن دارای درز و شکاف زیاد                                   راه حل این مسئله چیست. از طریق روشن نمودن فنهای 36 اینچی به تعداد بیشتر می توان  فشار استاتیک بالاتری ایجاد کنیم  و در نتیجه  میزان  هوای ورودی  از طریق دریچه های هوا  افزایش       می یابدو در نتیجه از افت سرعت هوای عبوری از دریچه ها جلوگیری خواهد شد.

ولی باید توجه داشته باشیم که حتی استفاده از فن های بیشتر در تهویه حداقل جهت فراهم نمودن یک فشار استاتیک مناسب نمی تواند مانع از ورود هوا از درزها و شکاف های باز در سالن شود ، مشکل استفاده از فن سوم تایمردار این است که همزمان با شروع کارفنها حجم زیادی از هوای سرد وارد سالن می شود که در نتیجه افت دمای سالن را به همراه خواهد داشت ودر نتیجه مصرف سوخت افزایش می یابد.البته با استفاده از3 فن 36 اینچی نسبت زمانی کمتری از کارکرد فنها را در مقایسه با استفاده از 2 فن داریم اما حقیقت این است که با استفاده از 3 فن حدود 30000 فوت مکعب هوا در یک زمان وارد سالن می شود و نتیجتاً افت دمایی را به همراه داشته و سیستم گرمایشی بایستی بیشتر کار کند و به خاطر همین مسئله است که ما می خواهیم تعداد فن های تایمردار کمتری را در سالن استفاده کنیم .

 در حقیقت ما می خواهیم حجم کمتری از هوا را در یک مدت طولانی تر نسبت به وارد شدن حجم زیادی از هوا در یک دوره زمانی کم وارد سالن نمائیم .

اگر فن 36 اینچی سوم جهت ترکیب مناسب فشار استاتیک و میزان باز بودن دریچه های ورودی هوا موردنیاز باشد، بهتر این است که از این فن در انتهای قسمت غیر پرورشی سالن استفاده شود، این مسئله به این دلیل است که اگر فن سوم در قسمت پرورش استفاده شود در نتیجه هوای سرد همراه با آمونیاک از قسمت غیرپرورشی به سمت قسمت پرورش کشیده می شود .

در هنگام استفاده از فن سوم بایستی به درجه حرارت سالن توجه ویژه نمودو هر تلاشی را که امکان دارد بایستی انجام داد تا سالن پرورشی بسته تر شود و هیچ درز و شکاف بازی نداشته باشد تا صرفاً از دو فن جهت تهویه حداقل استفاده شود.

راهکارهایی جهت پیداکردن درزهاو شکافهای  احتمالی داخل سالن :

= دست خود را در نزدیکی پرده های دیوار کناری قرار دهیدآیا احساس نفوذ هوا می کنید.

= قسمت بالای دیوارها رانیز به همین روش امتحان کنید.

= آیا پرده روی قسمت  ورودی هوا درسیستم تهویه تونلی بطور محکم در بالا و پائین بسته شده است؟

= آیا از شاتر فنهای تونلی نفوذ هوا انجام می گیرد؟

= آیا درهای دیوار انتهایی کاملاً بسته شده اند؟

   قبل از شروع به کار این مسئله اهمیت دارد که فنهای 36 اینچی خوب نگهداری شوند اگر شاترها کثیف باشند یا تسمه ها خوب بسته نشده باشند هوا را درست عبور نمی دهند و ظرفیت عبور هوا از فنهای تایمردار می تواند تا 30 درصد کاهش یابد. مطمئن شوید فنها به طور مناسب روی دیوار قرار گرفته اند و هیچ فاصله ای بین فنها و دیوار وجود ندارد و هوا نمی تواند از این قسمتها وارد سالن شود.

2. وقتی پرورش در نیمی از سالن انجام می گیرد بایستی دریچه های ورود هوا در قسمت غیر پرورشی سالن کاملاً بسته شوند ،درغیر اینصورت باعث کاهش دما در آن قسمت شده که در نتیجه نه تنهاباعث یخ زدن لوله های آب می شود بلکه سطح آمونیاک در هوای سرد سریعتر به مرز بحرانی و سوزندگی میرسد، درجه حرارت بالاتردر قسمت غیر پرورش باعث می شود سطح آمونیاک دیرتر به حد بحرانی برسد.

 

                 نمایی از دریچه های هوا کاملاً بسته شده در قسمت غیر پرورش سالن

مشکل احتمالی دیگر با بازگذاشتن دریچه های ورودی هوا در قسمت غیر پرورش این است که میزان هوایی که توسط هر پرنده توسط کارکرد دو فن در تهویه حداقل دریافت می شود  به نصف می رسد زیرا دراین حالت فن سوم استفاده شده در قسمت غیرپرورشی هوا را صرفاً به همان قسمت می آورد.مثالی دراین زمینه ذکر می شود:

اکثر تولیدکنندگان از دو فن 36 اینچی با کارکرد حداقل20 ثانیه در هر 5 دقیقه استفاده می کنند ، اگر دریچه های ورودی قسمت غیر پرورش باز باشند میزان کارکرد فنها بایستی تا یک دقیقه از هر 5 دقیقه به منظور حفظ کیفیت مناسب هوا افزایش یابد.

سودمندی دیگرحاصل از بستن کامل دریچه های هوا در قسمت غیر پرورش، این است که باعث  می شود مقداری از گرما به سمت آن بخش قبل از این که توسط فنها به خارج سالن کشیده شود، حرکت کند . هر چند این گرما باعث افزایش حدود 5 درجه سانتیگراد دمای قسمت غیر پرورشی می شود این 5 درجه در واقع هزینه ای است که صرف می شود تا آستانه رسیدن آمونیاک به مرز سوزندگی  را افزایش دهید. 

3. نیمی از دریچه های قسمت پرورش نیز بایستی کاملاً بسته شوند برای این کار می توان نیمه جنوبی یا شمالی و یا حتی به طور یک در میان آنها را بست ، در یک سالن پرورش مدرن معمولاً 70-50 دریچه ورودی هوا در سالن وجود دارد ، این تعداد برای پرندگان مسن در طی آب و هوای گرم موردنیاز است. وقتی که د رتهویه حداقل از فنهای 36 اینچی استفاده می شود، بایستی ترکیب مناسبی ازمیزان باز بودن دریچه های ورودی هوا و فشار استاتیک صورت پذیرد ، برای مثال یک فشار استاتیک می تواند سرعت هوای زیادی را ایجاد کند ، ولی اگر دریچه ها در حد 4/1 باز شوند جریان هوا نمی تواند به طور کافی به سمت مرکز سالن حرکت کند و در مقابل سقف نیز قادر به کمک و انتقال هوای گرم از بالا به کف سالن نخواهد بود ، اگر در شرایط آب و هوایی سرد دریچه های هوا به میزان 5/1 باز شوند می تواند میزان هوای مناسبی را جهت رسیدن به مرکز سالن ایجاد کند ، اما اگر فشار استاتیک تنها در حد 05/0 باشد در حالت فوق نیزنمی توان سرعت مناسبی را جهت رسیدن هوا به مرکز سالن ایجاد نمود و جهت فراهم شدن مخلوط مناسبی از هوای ورودی و هوای سالن بایستی فشار استاتیک حداقل 08/0 باشد و دریچه های ورودی تقریباً 2 اینج باز شوند.

 

 

                                               نمایی از بستن دریچه های هوا به صورت یک درمیان

 

                                                                  باز بودن 1 اینچی دریچه سقفی

 

                                                                    باز بودن 5/. اینچی دریچه روی دیوار کناری

 

مشکل این است که در یک سالن متوسط اگر همه دریچه های هوا در قسمت پرورش استفاده شوند دو فن 36 اینچی تنها زمانی قادر به تامین هوای کافی هستند که این دریچه ها در یک فشار استاتیک 08/0 در حد2/1 اینچ باز شوند. از طریق بستن نیمی از دریچه ها می توان در فشار استاتیک مشابه میزان باز بودن دریچه ها را دو برابر نمود، اگر دریچه ها بیش از اندازه مورد نیاز باز شوند فشار استاتیک را می توان افزایش داد تا میزان باز بودن دریچه های هوا در سایر مناسب تنظیم شود،این مسئله اهمیت دارد که به یاد داشته باشیم حداقل فشار استاتیک مناسب08/0 است. فشار استاتیک در حد زیاد 13/0 ممکن است به فراهم شدن میزان باز شدن مناسب دریچه های هوا کمک کند ، بایستی در نظر داشت که به دلیل استفاده از نیمی از دریچه ها، توزیع هوا بطور  ضعیف انجام می گیرد.این مسئله مهم است که توجه داشت که موارد استثنایی در سالن های فاقد درز و شکاف وجود داردکه درآن فشاراستاتیک بیش از 2/0 را با استفاده از دو فن 36 اینچی با دریچه های هوای بسته می توان ایجاد نمود در این حالت نیازبه بستن کامل دریچه های هوا درقسمت پرورش بطورمعنی داری کاهش می یابدو نیاز به بستن دریچه های هوا به حداقل می رسد. 

                   ورود هوا از طریق دریچه های هوا که به طور یک در میان بسته شده اند.

 

                          ورود هوای از طریق دریچه های هوا در یک سمت دیوار کناری

 

                        نمایی از توزیع هوا توسط دریچه های یک در میان بسته شده

حالت استثنایی دیگر در بستن دریچه های هوا در قسمت پرورش مربوط به آب و هوای خیلی گرم است وقتی که تعداد فن بیشتری از میزان ذکر شده جهت راحتی پرنده مورد نیاز است اگر دراین حالت نیمی از دریچه ها بسته شوند در راه اندازی تعداد فن هایی که بایستی مورد استفاده قرارگیرند، محدودیت ایجاد می شود. برای مثال با بستن نیمی       از دریچه های هوا ، تولیدکنندگان حداکثر قادر به استفاده از 4 فن 36 اینچی می باشندو اگرنیاز به کارکرد فنهای اضافه تری ایجاد شود( بدون باز شدن مطلوب دریچه ها) می تواند باعث افزایش فشار استاتیک شود و نهایتا قادر به خنک نمودن پرنده نخواهیم بود، در نتیجه بهترین کار این است که هیچ یک از دریچه های قسمت پرورش در طی شرایط آب و هوایی گرم بسته نشوند.

4. کنترل کننده های دریچه های ورودی هوا بر اساس حداقل و حداکثر فشار استاتیک به ترتیب 08/0 و 11/0 تنظیم شوند. این تنظیمات می تواند منطبق با فراهمی باز شدن مناسب دریچه های هوا تا یک تا دو درجه افزایش یا کاهش یابد ، این مسئله مهم است که توجه کنیم که دامنه تغییرخیلی بسته است .

در طول تابستان تنظیمات حداقل و حداکثر فشار استاتیک به 06/0 تا 09/0 به ترتیب کاهش     می یابد ، یک فشار استاتیک کمتر اجازه می دهد تا در طی تابستان که هوا گرمتر و سبکتر است هوا با سرعت مشابه قبل از دریجه ها عبور کند وبه راحتی به وسط سالن برسد . بایستی از باز شدن زیاد دریچه های هوا وقتی که فشار استاتیک کاهش می یابد ، پیشگیری نمود . ممکن است نیاز باشد تا یک فن 36 اینچی دیگر یا حتی یک فن 48 اینچی جهت تولید میزان سرمای مطلوب استفاده نمود.

1.    بایستی در طول سالن قدم زد و از باز شدن دریچه های هوا بر حسب کارکرد فن های تهویه حداقل

جهت نگهداری شرایط یکنواخت در سالن اطمینان یافت ، این مسئله مهم است که همه دریچه ها به میزان مشابهی باز شوند ، یک تفاوت 5/0اینچی که ممکن است به نظر مهم نیاید می تواند باعث دریافت هوای بیشتر در حد 50 درصد توسط پرنده دریک قسمت از سالن شود که این مسئله علاوه بر اینکه باعث تفاوت در کیفیت هوای سالن می گردد همچنین تجمع زیاد پرندگان در یک قسمت را به همراه خواهد داشت.

6. الگوی جریان هوایی که از طریق دریچه ها وارد می شود توسط نصب نوارهای کاست به سقف در جلوی هر جفت دریچه  چک  شود. برای  این کار بایستی در ارتفاع 12 اینچی نوارهای کاست   در فواصل4 ، 8 ، 12 و 16 اینچی از دریچه هوا زیر سقف آویزان شوندو از طریق میزان حرکت این نوارها می توان به خوبی حرکت هوا را در عرض سقف تشخیص داد، اگر دریچه ها به میزان خیلی کمی باز باشند یا فشار استاتیک خیلی پائین باشد نوارهای کاست در قسمت مرکز سالن نمی توانند حرکت کنند ، اگر هر دو مورد فوق در حد مناسب تنظیم شده باشند، قطعات نوار کاست نصب شده در وسط سالن حرکت کمی خواهند داشت . توسط آزمایش با ترکیبهای مختلف فشار استاتیک و میزان باز بودن دریچه ها و مشاهده حرکت قطعات نوارکاست قادر به تنظیم بهترین حالت طی شرایط آب و هوایی سرد خواهیم بود.

                          نوار کاست آویزان شده از سقف در حالت خاموش بودن فنها

 

                              حرکت نوار کاست با جریان هوای عبوری از دریچه هوا

استفاده ازفنهای تهویه حداقل در طی مرحله خاص از پرورش :

            علیرغم این که فن های 48 اینچی را نیز می توان برای تهویه حداقل استفاده نمود، با فنهای 36 اینچی قابلیت انعطاف بیشتری وجود دارد ، حالت ایده آل آن است که در یک سالن پرورش مدرن 4 فن 36 اینچی جهت تهویه حداقل داشته باشیم 2 فن در قسمت پرورش و دو فن در قسمت غیرپرورش، در جایگزینی دقیق فنها تا حدودی دست باز است. معمولاً مرسوم است فن های 36 اینچی به صورت زوج در قسمت پائین یک طرف از سالن قرار گیرند اما بسیاری از پرورش دهندگان دریافته اند که داشتن یک یا دو فن 36 اینچی در هر یک از دو سمت دیوار سالن        می تواند مفیدتر باشد.

هرچند نصب فنهای تهویه حداقل در دیوارهای انتهایی اجازه می دهد به پرورش دهندگان تا هوا را در سرتا سر سالن حرکت دهند ولی این مسئله باعث کاهش دما در انتهای سالن می شود .

1- در طول آب و هوای سرد بهترین کار این است که از 2 فن 36 اینچی یکی در قسمت پرورش و یکی در قسمت غیر پرورش استفاده شود ، استفاده از یک فن تایمردار در هر یک از انتهای سالن احتمال سرد شدن هوا را در قسمت غیرپرورشی به حداقل برساند زیرا این سرمامی تواند به سمت قسمت پرورش کشیده شود . همچنین این فن می تواند مقداری از هوای قسمت پرورش را از طریق فواصل موجود بین اطراف پرده جدا کننده به سمت قسمت غیر پرورش بکشد و در نتیجه پرده که سرد و مرطوب است در اثر برخورد هوای گرم ، گرم و خشک می شود.

2. از استفاده صرف ا زیک فن 36 اینچی یا یک فن 48 اینچی در قسمت غیر پرورشی جهت انجام تهویه حداقل در شرایط آب و هوایی سرد خودداری شود.

            بسیاری از پرورش دهندگان دریافته اند که در خانه های کاملاً بسته ( بدون شکاف، درز و سوراخ) می توانند جهت تهویه از فنهای تبادلی نصب شده در قسمت غیر پرورش استفاده نمایند، این فنها باعث می شوند هوا از طریق دریچه های قسمت پرورش واردسالن و با هوای نزدیک به سقف مخلوط شده (دریچه های قسمت غیر پرورش کاملاً بسته اند) و سپس به آهستگی ازبین فواصل موجود اطراف پرده حایل بین دو قسمت به سمت قسمت غیر پرورش حرکت کند ، هر چند این متد در طی شرایط  آب و هوایی گرمتر مناسب است اما می تواند مشکلاتی را در طی شرایط آب و هوایی سرد ایجاد نماید ، در طی شرایط آب وهوایی سرد وقتی یک میزان زیادی از هوای گرم مربوط از قسمت پرورش به سمت قسمت غیر پرورش که به طور معنی داری سرد تر است کشیده می شود ودر نتیجه سرد شدن ،  رطوبت هوا اشباع شده و بر روی سقف، دیوارها و بسترجمع می شود که در نتیجه افزایش آمونیاک سالن و بستر مرطوب را به همراه خواهد داشت همچنین این مسئله  در دراز مدت می تواندبه وسایل الکترونیکی درسالن آسیب برساند.

1.    در حالتی که فقط از یک فن36 اینچی جهت تهویه حداقل استفاده می شود بایستی پرده  بین دو قسمت سالن به طور محکمی نصب شود زیرا فشار زیادی بر پرده وارد می شود در حقیقت فشار وارده برابر با وزش باد حدود mph10 می باشد در نتیجه نیاز است که با استفاده از کابلهایی در عرض پرده آن را در محل خودش ثابت نمود.

فن های چرخشی:

علیرغم کاهش لایه بندی دمایی در هوای سالن با استفاده از نصب دریچه های ورودی در دیوارهای کناری یک میزان معنی داری هوا در قسمت سقف به صورت غیرقابل استفاده باقی خواهد ماند استفاده از فن های چرخشی نه تنها به عنوان راهی جهت انتقال گرما به کف سالن است بلکه باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد. جهت استفاده مناسب از فن های چرخشی با توجه به نوع فن موارد ذیل بایستی در نظر گرفته شوند:

1. صرفنظر از نوع فن چرخشی ، بایستی قبل از شروع به کار فن ، سالن بخوبی گرم شده باشد در این حالت فن چرخشی کمک می کند به اینکه هوای گرم نزدیک به سقف به سمت کف سالن که محل پرورش پرنده است و نیاز به گرما وجود دارد،حرکت کند.

2. فن های پدالی، هوای موجود در پائین سالن را به سمت سقف منتقل می نمایند در نتیجه جهت استفاده از این نوع فن بعنوان جایگزین فن چرخشی، بایستی نصب آن به نحوی باشد که هوا را از سمت سقف به پائین و نزدیک به بستر حرکت دهد همچنین سرعت حرکت هوا نیز در حدی تنظیم شود که هیچ باد سردی ایجاد نشود.

3. فن های چرخشی سایز 24 یا 18 اینچی را نبایستی بطور مداوم استفاده نمود، در اکثر موارد این فنها قادرند درکمتر از 30 ثانیه هوا را از سقف به سمت بستر انتقال دهند در نتیجه استفاده از این فنها بیشتر از 30 ثانیه نه تنها ضرورتی ندارد بلکه ممکن است بالای سر جوجه ها حتی در دمای F90 ایجاد باد نماید و موجب سرماخوردگی جوجه ها شود.

برای کنترل کارکرد این فنها بایستی سنسورهای حرارتی را در بالای سقف جلوی فنهای چرخشی قرار داده و به نحوی تنظیم می شوند که اگر دمای هوا در قسمت بالای سالن شش درجه از دمای مناسب بالاتر رود، این فنها شروع به کار نمایند و درنتیجه با افزایش دمای سالن مدت زمان بیشتری فن های چرخشی کار می کنند و بر عکس در حالتی که هوای گرمی درزیر سقف وجود ندارد این فنها خاموش خواهند ماند و در نتیجه هیچ باد سردی ایجاد نمی شود.