دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 راهکارهایی جهت رفع برخی مشکلات تهویه ها در فصول گرم سال
 

راهکارهایی جهت رفع برخی مشکلات تهویه ها در فصول گرم سال

 

نام مقاله :

راهکارهایی جهت رفع برخی مشکلات تهویه ها در فصول گرم سال در مزارع پرورش طیور صنعتی .

 

تهیه و تنظیم :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

آدرس پست الکترونیک :

Alirezagaeeni@VetNews.ir

Alirezagaeeni2000@Yahoo.Com

  

Abstract :

have You ever Important Note that in Many manufacturing Affairs Observe many minor points , have Large impact in your Flock and will improve your performance ?

In fact, many of the less important points, will the ability to gross differences in the production you have. Difference means that you increase profitability during a period.

It seems that this list was produced written , Helping manufacturers to Appropriate measures to combat the heat should adopt .

-----------------------------------------------------------------------------------------

معرفی :

آیا تا کنون به این نکته مهم توجه کرده اید که در بسیاری از امور تولیدی ، رعایت بسیاری از نکات جزئی و به اعتقاد بسیاری از تولیدکنندگان ، کم اهمیت ، تاثیرات بسزایی را در بهبود عملکرد گله تحت پرورش شما خواهند داشت و راندمان تولید شما را افزایش خواهد داد؟

در واقع ، بسیاری از همین نکات کم اهمیت ، توانایی آن را خواهند داشت تا تفاوت های فاحشی را در تولید شما داشته باشند . تفاوتهایی که به معنای افزایش سودآوری شما در طول یک دوره است .

به نظر می رسد که لیست تهیه شده در این نوشته به تولیدکنندگان کشور کمک نماید تا در فصل گرما اقدامات مناسب تری را جهت مبارزه با دمای بالای هوا در کشور ، اتخاذ نمایند .

 

افزایش فشار استاتیک :

1 . در صورتی که در مزرعه خود از پدهای تبخیری استفاده می کنید ، از تمیز بودن این تجهیزات اطمینان کامل را حاصل فرمائید .

2 . همچنین پیشنهاد میشود که از بسته و باز شدن مناسب و به جای ورودی های هوای سالن ، اطمینان کامل را کسب نمائید .

3 . در این میان ، افزایش تعداد هواکش هایی که در حال کار کردن هستند نیز از سایر اقداماتی است که میتواند منجر به بالا رفتن فشار فوق شود .

4 . بازدید تجهیزات وابسته به این سیستمها ، همانند نازل ها ، تسمه ها و ... نیز از سایر کارهایی است که در فصل گرما بایستی به صورت دوره ایی و منظم صورت پذیرد .

 

کاهش فشار استاتیک :

1 . تحت چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بخوبی تسمه های هواکشها را بازدید نموده و تجهیزات فرسوده را تعویض نمائید .

2 . از تمیز بودن تیغه های هواکشها و همچنین عملکرد مناسب آنها اطمینان حاصل فرمائید .

3 . در موارد نشت آب از سیستمهای تبخیری نیز مورد فوق دیده خواهد شد ، بنابراین سیستم خنک کننده را به لحاظ عدم وجود نشتی بررسی نمایئد .

4 . وجود فاصله های نامناسب میان سلول های پدهای خنک کننده نیز از جمله فاکتورهایی است که میتواند به کاهش فشار استاتیک منجر شود که بایستی مد نظر قرار گیرد .

 

بالا یا پائین رفتن بیش از اندازه درجه حرارت سالن ( بیش از 5 درجه فارنهایت ) :

1 . در هنگام بروز چنین واقعه ایی ، پیشنهاد میشود که سلول های پدها را بخوبی بازرسی نمائید .

2 .  رخداد این موضوع میتواند پیامد عدم ورود هوای مناسب و کافی به سالن پرورش طیور شما باشد ، از اینرو مقدار هوای ورودی و خروجی سالن را محاسبه نموده و از کافی بودن آن اطمینان حاصل نمائید .

3 . همچنین در برخی موارد مشاهده شده است که پدهای خنک کننده مانع از ورود هوای مناسب به سالن پرورش میشود .

4 . از سوی دیگر بایستی میزان آب مصرفی در پدها را نیز مدنظر قرار داد . از اینرو بایستی از رسیدن آب کافی به این تجهیزات ، اطمینان کامل را کسب نمائید .

 

افزایش بوی نامطبوع سالن :

1 . تحت چنین شرایطی ، به نظر میرسد که تهویه سالن شما نامناسب و ناکافی میباشد . بنابراین نخستین پیشنهاد آن است که از تهویه کافی و مناسب در سالن خود اطمینان حاصل فرمائید .

2 . همچنین ، در سیستم آب رسانی نقاطی از سالن ممکن است نشتی وجود داشته باشد . بطور معمول ، وجود چنین نشتی هایی سبب افزایش رطوبت بستر در نواحی فوق شده و بدنبال آن سبب افزایش بوی نامطبوع در سالن شود .

3 . از سوی دیگر ، در صورتی که از سیستمهای مه پاش استفاده می کنید ، تعادل رطوبت در سالن را حفظ نمائید . بطور معمول ، تولیدکنندگان ، به میزان رطوبت سالن توجه چندانی ندارند . دقت کنید که استفاده بیش از حد از سیستمهای مه پاش علاوه بر افزایش بی رویه رطوبت سالن ، منجر به افزایش رطوبت بستر شده و بوی نامطبوع سالن فزونی می یابد .

 

افزایش حرارت در سالن :

1 . در این شرایط ، نخست ، عملکرد مناسب هواکش ها را بررسی نموده و از کافی بودن تعداد هواکش ها اطمینان کافی را به عمل آورید .

2 . همچنین ، از عدم جمع شدن جرم بر روی تسمه های هواکش ها اطمینان یابید .

3 . کثیف بودن هواکشها و تجهیزات وابسته به آنها از جمله عواملی هستند که میتوانند منجر به بروز پدیده فوق شوند که بایستی مد نظر قرار گیرند .

4 . رطوبت پدهای خنک کننده نیز بایستی بررسی شود . این پدها بایستی به منظور تولید سرمای مناسب ، رطوبت کافی داشته باشند .

5 . در صورتی که سلول های پدها نشتی داشته باشند نیز با این رویداد مواجه خواهید شد . بنابراین ، مورد فوق را نیز مد نظر قرار دهید .

6 . بطور کلی ، پیشنهاد میشود که از ورود هوای کافی به سالن اطمینان حاصل نمائید .

 

کم بودن سرعت هوا در سالن پرورش :

1 . از عملکرد مناسب تسمه های هواکش ها اطمینان یابید .

2 . کثیف بودن هواکش ها و تجهیزات وابسته آنها نیز میتواند منجر به بروز این اتفاق شود .

3 . از سوی دیگر ، وجود مشکل در ورودی یا خروجی هوا نیز میتواند به کم شدن سرعت هوای سالن منتج گردد .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام