دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تلفات زودرس جوجه ها
تلفات زودرس جوجه ها دکتر علیرضا همایونی مهر تلفات زود رس جوجه ها(تلفات هفته اول) یکی از مشکلات مدیریتی اکثر مدیران مزارع میباشد.عوامل زیادی در تلفات زود رس جوجه ها نقش دارند ،ولی باید اظهار داشت که قدرت زنده ماندن Livability در کاهش تلفات زودرس موثر میباشد.       بطور کلی عوامل زیر در تلفات زود رس جوجه ها موثر میباشند: ۱- شرایط مدیریتی گله والد. ۲- شرایط مدیریتی کارخانه جوجه کشی. ۳- شرایط حمل و نقل جوجه ها. ۴- شرایط مدیریتی سالن های پرورش و چگونگی شروع دوره پرورش. در صورتیکه عوامل ذکر شده در فوق در شرایط مطلوبی باشند تلفات هفته اول دوره پرورش از ۹/. الی ۴/۱ درصد طبیعی میباشد. وزن مطلوب تخم مرغ های قابل جوجه کشی در تولید جوجه های با کیفیت تاثیر زیادی دارد.اگر وزن تخم مرغ مناسب باشد ،وزن جوجه ها هم مناسب میشود. جوجه های ریز قدرت زنده ماندن کمتری دارند و در دوره پرورش شروع خوبی نخواهند داشت و در نتیجه در هفته اول ،تلفات به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. بهترین زمان جهت چیدن تخم مرغ ها در گله های مادر ،بعد از ۲۷ هفتگی میباشد.تخم مرغ هائیکه در سن ۲۴ الی ۲۷ هفتگی تولید و چیده میشوند، جوجه هایی با وزن مناسب تولید نمیکنند و تلفات هفته اول در اینگونه جوجه ها بالا میرود. تجربه نشان داده است که مرغ هائیکه در شرایط مساعدی از نظر تهویه قرار دارند،تخم مرغ هایی تولید میکنند که جوجه های حاصله از آنها قدرت زنده ماندن بیشتری دارند.لذا اطلاع از شرایط داخلی سالن های گله مادر بسیار ضروری است. بعضی بر این عقیده هستند که جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ از سالن ها موجب کاهش تلفات جوجه های حاصله میشود.اما آزمایش های مختلف نشان داده است که جمع آوری دستی و یا ماشینی تخم مرغ ها تاثیر معنی دار بر روی تلفات هفته اول جوجه ها ندارد. به موقع بیرون کشیدن جوجه ها از دستگاه هچر در قدرت زنده ماندن جوجه ها نقش دارد.علاوه بر آن ،مدیریت کارخانه جوجه کشی نیز ضمن تاثیر در کیفیت جوجه یک روزه در تلفات هفته اول جوجه ها نیز نقش دارد بدین معنی که هرچه مدیریت کارخانه جوجه کشی مطلوب تر باشد،کیفیت جوجه ها بهتر و قدرت زنده ماندن جوجه ها بیشتر میشود. انجام عمل واکسیناسیون بطور صحیح و توسط اپراتور های مجرب موجب کاهش تلفات هفته اول میشود. در صد جوجه های درجه ۲ در کارخانه های جوجه کشی از ۵/. الی ۷۵/. درصد طبیعی است اما اگر در صد جوجه های درجه ۲ در کارخانه های جوجه کشی بالاتر از این حد باشد به همان میزان، مرگ و میر جوجه ها در هفته اول افزایش مییابد. سایز جوجه ها در کیفیت جوجه و تلفات هفته اول نقش دارد.هر چه سایز جوجه ها کوچکتر باشد کیفیت جوجه ها پائین تر و تلفات هفته اول بیشتر میشود. تمیز بودن تخم مرغ ها و برخورداری از پوسته مناسب در زمان چیدن نیز بر روی کیفیت جوجه و کاهش تلفات در هفته اول موثر است. شرایط سالن پرورش ( دما ،رطوبت ،بستر،نوع آبخوری و دانخوری و کیفیت آب و دان و تهویه،کارگر ….) در تلفات هفته اول نقش دارد. بسیاری معتقد هستند که مصرف ویتامین ها در هفته اول برای کاهش تلفات جوجه ها موثر است اما به تجربه ثابت شده است که در شرایط مناسب ،مصرف ویتامین ها نقش چندانی در کاهش تلفات هفته اول ندارد.
 
    منبع : شبکه اطلاع مرغداری