دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مراقبت های لازم در مرغداری در فصل سرما
مراقبت های لازم در مرغداری در فصل سرما در فصول سرد باید مراقبت های ویژه ای در مرغداری اعمال گردد . مهمترین آنها در زیر آمده است :۱- قبل از رسیدن فصل سرد ‘ هیتر ها مورد سرویس لازم قرار گیرند و از صحت کار آنها اطمینان لازم بدست آید . ۲- در مورد ذخیره سازی سوخت زمستانی اقدام لازم بعمل آید . ۳- برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از قطع برق طولانی و یا بروز اختلال در کار هیتر ها ‘ سایر وسایل گرم کننده کمکی نظیر مادر مصنوعی و کپسول های گاز نیز پیش بینی گردد . ۴- ترتیبی اتخاذ گردد که تهویه سالن فدای افزایش درجه حرارت سالن و یا بر عکس نشود . ۵- در ایام زمستان برنامه ثابتی برای تنظیم قدرت و دور فن ها نمیتوان صادر نمود و باید با توجه به درجه حرارت سالن و وضعیت هوادهی داخل سالن ‘ درجه قدرت فن ها را تعیین کرد . ۶- برای اینکه میزان تهویه و درجه حرارت در ایام سرد در حد متعادلی باشد ‘ نیاز به کنترل بیشتر سالن و بازدید مرتب از سالن ها میباشد . ۷- منافذی که محل ورود هوای سرد به سالن ها میباشد ‘ بخصوص درب اصلی ورودی سالن ‘ راهروی کولینگ و اطراف فن ها را شناسائی و جهت مسدود کردن منافذ اقدام لازم بعمل آید . ۸- همه روزه از راهروی کولینگ بازدید بعمل آمده و از سالم بودن و نصب برزنت ها اطمینان لازم حاصل گردد . ۹- بعد از قطع برق ‘ حتی بطور موقتی و لحظه ای ‘ از هیتر ها بازدید شود و از کارکرد مناسب آن اطمینان کسب شود . ۱۰- در فصول سرد ‘ کنترل بیشتری از وضعیت سلامت گله بعمل آید . ۱۱- دماسنج های ماکزیمم و مینیمم ‘ حد اقل در سه نقطه سالن نصب گردد و حداقل و حداکثر دما بطور روزانه ثبت گردد . ۱۲- هیتر ها بطور روزانه مورد بازدید قرار گیرند . ۱۳- نصب ترموستات و اکوستات در داخل سالن ها ضروری است. ۱۴- در فصول سرد حتی الامکان از کارگرانی در سالن ها استفاده شود که تجربه کار با هیتر و تعمیرات جزئی آن را داشته باشند. منبع : شبکه اطلاع مرغداری