دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 راهنمای مدیریت پرورش مرغ گوشتی راس
راهنمای مدیریت پرورش مرغ گوشتی راس راهنمای مدیریت پرورش مرغ گوشتی راس ross ۳۰۸   مرغ گوشتی راس ۳۰۸ نوعاً قوی بوده ، رشد سریع داشته و ضریب تبدیل غذایی خوبی برای تولید گوشت دارد ، این سویه طوری طراحی شده است که بتواند رضایت خاطر مشتریانی که تداوم عملکرد و چند منظوره بودن آن در جهت تولیدات مختلف از محصول نهایی را خواستارند ، تامین نماید . تولید مقرون به صرفه گوشت مرغ در گرو دستیابی به عملکرد خوب پرنده می باشد که برای حصول به بهترین سطح عملکردی در جوجه گوشتی راس ۳۰۸ پرداختن به نکات ذیل دارای اهمیت می باشند : -      کیفیت جوجه را توسط مدیریت خوب در زمان تفریخ و نگهداری در جوجه کشی و نیز حمل و نقل آن به مرغداری به حداکثر برسانید . -   چیدمان دوره پرورش ابتدایی جوجه را طوری طراحی نمایید که دسترسی آسان به آب و دان در زمان جوجه ریزی لحاظ شده باشد و سهولت تغییر سیستم های آبخوری و دانخوری اتوماتیک در۵-۴ روزگی در آن وجود داشته باشد . جوجه ها را با پیش دانی که قابلیت هضم خیلی خوب و کیفیت بالا دارند تغذیه کنید . -   با پایش رفتار جوجه ها آن ها را در محدوده منطقه راحت حرارتی پرورش دهید و مراقب رطوبتهای نسبی کم ( کمتر از ۵۰% ) باشید . از همان روز اول سیستم تهویه حداقل را برقرار کنید . -   پُری چینه دان ، رفتاردان خوردن ، مصرف آب جوجه ها و وزن ۷ روزگی را مورد بررسی و پایش قرار دهید تا اینکه بتوانید وضعیت دوره ابتدایی پرورش جوجه را بطور مداوم بهبود بخشید . -   در تمامی دوره رشد ، جوجه ها را در منطقه راحت حرارتی آن ها نگهداری کنید . جوجه های گوشتی سریع الرشد به خصوص در نیمه دوم دوره رشد خود مقادیر زیادی حرارت ایجاد می کنند . چنانچه از ۲۱ روزگی به بعد دمای محیط پایین تر از ۲۱ درجه سانتیگراد ( ۸/۶۹ درجه فارنهایت ) باشد می تواند سبب بهبود در سرعت رشد جوجه ها گردد . -      تامین استاندارد های بالای امنیت زیستی و حفظ پاکیزگی را برای به حداقل رساندن ظهور بیماری ها مد نظر قرار دهید .