دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی اشتباهات مدیریتی رایج در خطوط تولید محصولات طیور
 

بررسی اشتباهات مدیریتی رایج در خطوط تولید محصولات طیور

 

نام مقاله :

بررسی اشتباهات مدیریتی رایج در خطوط تولید محصولات طیور .

 

نویسنده :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

پست الکترونیک :

AlirezaGaeeni@VetNews.Ir

AlirezaGaeeni2000@Yahoo.Com

با اندکی توجه و دقت به طور حتم ، درخواهید یافت که در مدیریت مراحل مختلف تولید در صنعت طیور ، شرایط مختلفی روی می دهد . این درحالیست که برخی از این شرایط یاد شده به کاهش تولید می انجامد .

به طور حتم ، اشتباه در مدیریت مناطق بحرانی و همچنین کارگران  از تجربیات بد و گاها تلخ هر مزرعه داری است . توجه داشته باشید که چنین اشتباهاتی سبب زیانهای مادی فراوانی شده و میزان سرمایه در گردش را نیز افزایش می دهند .

طراحی تجهیزات موجود در خط تولید ، با نگاهی به آینده از فاکتورهای کلیدی موفقیت در تولید خواهد بود . در واقع ، آینده نگری در تامین تجهیزات خطوط تولیدی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است . به طور مثال ، در هنگام برآورد میزان فضای مورد نیاز برای پرورش تعدادی طیور گوشتی ، بایستی با دیدی آینده نگر ، احتمال افزایش ظرفیت تولید مزرعه را نیز مدنظر قرار دهید .

این در حالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفق ، ظرفیتهای یاد شده یا تجهیزات اضافی فراهم شده را بایستی از سایر فضاها یا تجهیزات در حال استفاده جدا ساخت . منظور از این نوع جداسازی ، جداسازی فیزیکی میباشد . دلیل این امر نیز صرفه جویی در هزینه نگهداری آنها میباشد . در واقع ، اگر شما از این تجهیزات یا فضاها در جهت تولید بیشتر استفاده نمیکنید ، نبایستی هزینه اضافی را بابت اقداماتی چون ضدعفونی و سرویس این تجهیزات پرداخت نمائید .

 

تجهیزات :

در هنگام نصب و آماده سازی تجهیزات تولید و پردازش شرکت خود ، بایستی نکاتی را مد نظر قرار دهید . بطور حتم ، رعایت نکاتی از این دست ، در افزایش میزان تولید شما موثر واقع خواهند شد . این در حالیست که انتخاب ظرفیت تولید تجهیزات مورد استفاده از اهمیت ویژه ایی برخوردار است . از سوی دیگر ، میزان مناسب سرمایه گذاری در امر تولید نیز از سایر مواردی است که بایستی مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد .

به طور حتم ، تولیدکنندگان ، قبل خریداری تجهیزات تولید و صرف هزینه های مادی ، نیازمند تحقیقات در میان تولیدات مختلف موجود در بازار خواهند بود . ضرورت چنین اقداماتی بر هیچ کس پوشیده نیست . اما نکته مهم در این میان ، منبع تحقیقات میباشد . نکته کلیدی در چنین تحقیقاتی ، بهره گیری از تجربیات همکارانتان در استفاده از چنین محصولاتی میباشد . به طور حتم ، مشورت با سایر همکارانتان شما را از کیفیت این قبیل محصولات مطمئن خواهد ساخت .

از سوی دیگر ، خدمات پس از فروش چنین محصولاتی اهمیت ویژه ایی خواهد داشت . شما بایستی قبل از تهیه این قبیل محصولات و تولیدات ، از نحوه تهیه لوازم یدکی آنها اطمینان کافی را حاصل نمائید .

تحویل فوری چنین محصولاتی بدان معناست که سرمایه شما ، مدت زمان زیادی در این شرکتها باقی نمانده و شما را به تولید نزدیکتر خواهید بود .

اما در هنگام انتخاب چنین محصولاتی ، نکات ظریف دیگری را نیز بایستی مد نظر قرار دهید . یکی از این نکات ، آرگونومیک بودن چنین تولیداتی است . در واقع ، این محصولات بایستی برای افراد مختلف قابل تنظیم باشد . این قبیل تنظیمات شما را در جهت تولید محصولی بهتر یاری خواهد کرد . عدم توجه کافی به این نکته در هنگام انتخاب محصولاتی از این دست ، سبب کاهش سرعت تولید شده و زیانهای مالی سنگینی را در دراز مدت بر شما تحمیل خواهد ساخت .

در هنگام خرید محصولات ، شما انتخابهای بسیاری را پیش روی خواهید داشت . این نکته مهم را مد نظر قرار دهید که انتخاب محصولات بر اساس نوع خط تولید طراحی شده از اهمیت ویژه ایی برخوردار است . اشتباه در انتخاب این قبیل تجهیزات ، به طور حتم سبب زیانهای مالی فراوانی خواهد شد .

از سویی ، منبع تامین برق را نیز بایستی مد نظر قرار داد . در حال حاضر ، روشهای مختلفی برای تامین برق مورد نیاز خطوط تولید بکار می روند . بطور حتم ، برخی محصولات با انواعی از روشهای تامین قدرت در شرکتهای تولیدی همخوانی نداشته و با یکدیگر سازگار نیستند که بایستی مورد توجه قرار گیرد .

 

کارمندان :

توجه داشته باشید که برنامه های مدیریتی مناسب و کارا ، تنها شامل طراحی مناسب خطوط تولید و انتخاب تجهیزات کارا نبوده و فاکتورهای مهم دیگری نیز بر آن موثر میباشند . طراحی وظایف کارمندان ، از مواردی است که اغلب اوقات مورد توجه قرار نمی گیرد . این درحالیست که مورد یاد شده ، تاثیر بسیار مهمی بر روند سودآوری خطوط تولیدی خواهد داشت .

زمانیکه با کارمندانی تازه کار و کم تجربه در یک خط تولید مواجه میشوید ، بایستی در جهت تسلط آنها به کارهای محوله بکوشید . دلیل این امر نیز ، تاثیر مهم کارمندان باتجربه بر روند سودآوری خطوط تولیدی میباشد . این نکته را به خاطر داشته باشید که بطور حتم ، تسلط این افراد روندی طولانی و مشکل خواهد داشت .

بر اساس پیشنهادات مدیران موفق صنایع گوناگون ، در قرن 21 ، آموزش مناسب نیروهای کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . پیشنهاد آن است که شرکتهای تولیدی ، هزینه هایی را به منظور آموزش نیروهای کار خود اختصاص دهند . بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته ، برگزاری دوره های آموزشی در محل کار ، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است . استفاده از پوسترها و تذکرات شفاهی از سایر روشهایی است که میتوان مد نظر قرار داد .

این در حالیست که اکثر مدیران برنامه ریزی ، توانایی ارائه برنامه های خود را در قالبهای یاد شده ندارند . چنین مدیرانی دلیل عدم ارائه چنین برنامه هایی را فشارهای کاری می دانند . اما بایستی توجه داشت که رعایت نکردن چنین نکاتی ، سبب عدم شناخت مناسب نیروهای کار توسط آنها شده و در روند تولید ، تاثیر بدی را خواهد گذارد .

نگاه برخی از مدیران خطوط تولیدی ، به کارگران ، نگاه به افراد عادی است . بطور حتم ، چنین مدیرانی خدمات صادقانه کارگران خود را از دست خواهند داد . نکته یاد شده نیز در کیفیت محصول ارائه شده موثر خواهد بود . 

توجه داشته باشید که اغلب روابط در زندگی روزمره ، بصورت دوجانبه است . نیروی کار تحت اختیار شما ، در صورتی کاملا به وظایف خود متعهد میباشند که از دغدغه های شغلی و فکری مختلف رها باشند . در واقع ، مواردی چون تغذیه مناسب و مرفه بودن کارگران در هنگام کار ، از اساسی ترین کلیدهای کنترل ، مدیریت و آموزش آنهاست .

این درحالیست که مدیران ، بایستی از توجه بیش از اندازه به افراد خاص در محیط کاری ، اجتناب نمایند زیرا سبب رنجش سایرین خواهد شد . از نکات بسیار مهم ، حضور قاطع مدیران در محیطهای کاری است . اما توجه داشته باشید که چنین رفتارهایی بایستی منحصر به مدیران باشد . از سوی دیگر ، اعطای امتیازهای خاص به برخی از کارمندان یا کارگران ، سبب تحریک کل تیم تولیدی شده و اثراتی چون کاهش تولید و کیفیت را به دنبال خواهد داشت .

از نکات بسیار مهم در خطوط تولیدی ، تخصصی نمودن اعمال مختلف است . این نکته قویا پیشنهاد میشود که از محول ساختن وظایف مختلف به کارمندان یا کارگران اجتناب نمایئد . در صورت اجرای چنین برنامه ایی ، وظایف مدنظر شما ، با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن ، انجام خواهند شد .

در انتها این نکته را یادآور می شوم که مدیریت ضعیف در خطوط تولیدی های مختلف صنعت طیور ، اثرات بسیار مخربی را در پی خواهد داشت . نتایج چنین اثراتی ، گاهی اوقات در کوتاه مدت و گاهی نیز در دراز مدت مشخص خواهند شد . این در حالیست که توجه به نکات کلیدی یاد شده در این نوشته ، تفاوتی فاحش را در کاهش زیانهای مالی داشته و سبب سودآور شدن فعالیتهای مدیران خواهد شد .