دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 واکسیناسیون
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 واکسن و دارو
 سئوالات و ابهامات درباره مصرف واکسن در بیماری آنفلوآنزا
 اطلاعات سودمند در مورد واکسیناسیون طیور
 روش های معمول واکسیناسیون
 واکسیناسیون پرندگان بر علیه بیماری آبله
 بهبود عملکرد گله های گوشتی از طریق تزریق واکسن و دارو در جنین
 نکاتی در مورد مصرف واکسن در طیور
 ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .
 واکسیناسیون در گله های مرغ
 دستورالعمل روش نگهداری و آماده سازی و تزریق واکسنهای طیور
 روش های معمول واکسیناسیون
 نکات ضروری در انجام واکسیناسیون Precautions
 برنامه پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشوردرمورد مصرف واکسنهای ضروری طیوردر ایران
 نکاتی در مورد مصرف واکسن در طیور
 کاربرد ویروس نوترکیب نیوکاسل بعنوان ناقل واکسن
 استفاده از واکسن جهت کنترل سالمونلا در تخم مرغ
 واکسیناسیونهای ضروری طیور در ایران
 دلایل عدم موفقیت واکسیناسیون طیور
 واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی
 برنامه پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشوردرمورد مصرف واکسنهای ضروری طیوردر ایران
 روشهای بکارگیری واکسن در گله های طیور