دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نکات ضروری در انجام واکسیناسیون Precautions
نکات ضروری در انجام واکسیناسیون Precautions سازمان دامپزشکی کشور۱ - قبل از مصرف واکسن حتما باید از سلامت گله اطمینان حاصل کرد . ۲ - در روش آشامیدنی لازمست آبخوری ها را با آب فاقد مواد ضد عفونی کاملا شسته و تمیز کرد و تعداد آنها نیز کافی باشد و حتی المقدور تعدادی آبخوری اضافی در نظر گرفته شود . ۳ - جهت رقیق نمودن واکسن لازمست از آب مقطر ، آب آشامیدنی فاقد املاح ، کلر و مواد ضد عفونی کننده دیگر ، آب جوشیده سرد شده و یا سرم فیزیولوژی ۵/۸ درصد استفاده کرد و درجه حرارت آب مصرفی می بایستی حدود ۲۳ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود و PH آن برابر ۷ باشد .   ۴ - قبل از محلول کردن واکسن طیور را به مدت ۴ - ۲ ساعت (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهدارید . ۵ - آب محتوی واکسن می باید خنک و در عرض دو ساعت توسط طیور آشامیده شود . ۶ - اضافه کردن شیر خشک (بدون چربی) به نسبت ۵/۲-۲ گرم در لیتر در آب مصرفی همچنین از شیر معمولی بدون چربی یا کم چربی به نسبت ۱۰-۱۵ درصد می توان استفاده کرد . اضافه کردن شیر سبب حفظ و ماندگاری ویروس واکسن می شود . ۷ - جهت واکسیناسیون به طریقه قطره چشمی و یا تزریقی نیاز به افراد آموزش دیده و به تعداد کافی می باشد . ۸ - جهت واکسیناسیون به طریقه آشنایی تجویز واکسن در طول ساعات سردتر روز باید مورد نظر قرار گیرد . ۹ - واکسن های کشته (vac Inactivated (را قبل از مصرف و در خلال واکسیناسیون بخوبی تکان دهید . ۱۰ - سر سوزن مورد استفاده باید تمیز و عاری از آلودگی باشد . ۱۱- فلاکن محتوی واکسن را قبل از مصرف مدتی در درجه حرارت اطاق ۲۰C) و(+۱۸C نگهداشته سپس اقدام به واکسیناسیون نمایید . ۱۲ - در روش اسپری مطمئن باشید که گله مورد نظر عاری از آلودگی مایکوپلاسمایی و سایر بیماری های تنفسی باشد .(PPLO)

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام