دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 ضرورت‌ استفاده‌ ازکود مرغی‌ درتغذیه‌ دام‌ و طیور
ضرورت‌ استفاده‌ ازکود مرغی‌ درتغذیه‌ دام‌ و طیور مجله صنعت مرغداری کود مرغی‌ در حال‌ حاضر بیشتر درکشاورزی‌، خصوصادر باغ‌های‌ پسته‌ به‌عنوان‌ کود استفاده‌ می‌شود، ولی‌ با توجه‌به‌ توسعه‌ مرغداری‌ها در مملکت‌ وافزایش‌ تولید کود مرغی‌ به‌ علت‌ کمبودمنابع‌ پرورشی‌ در کشور می‌توان‌ آن‌ را درتغذیه‌ دام‌ و طیور مصرف‌ نمود

 میزان‌میکروب‌ها در حد بسیار پایین‌ بوده‌ وسالمونلا نیز مشاهده‌ نشده‌ است‌. مسئله‌اصلی‌ در مصرف‌ کود مرغی‌ پروسس‌خشک‌ کردن‌ آن‌ به‌ صورت‌ صحیح‌می‌باشد. البته‌ در مناطق‌ مرطوب‌ ماننداروپا کود مرغی‌ را به‌ همراه‌ موادعلوفه‌ای‌ دیگــر سیلو نموده‌ و به‌ مصرف‌دام‌ می‌رسانند. از لحاظ میکروبی‌ در دام‌فقط سالمونلا مهم‌ می‌باشد که‌ باید کودمرغی‌ مورد مصرف‌ از آن‌ باشد.همچنین‌ به‌ دلیل‌ این‌ که‌ بیماری‌های‌مشترک‌ بین‌ طیور و دام‌ و یا انسان‌ وجودندارد لذا به‌ جزء مسئله‌ سالمونلامصرف‌ کود مرغی‌ مشکل‌ خاص‌دیگــری‌ ندارد.

لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ ۲ نوع‌ کودمرغی‌ وجود دارد.
۱ـ کود مرغی‌ بستر .
۲ـ کود مرغی‌ قفس‌. تفاوت‌ فاحشی‌ بین‌ این‌ دو وجوددارد، درصد ترکیبات‌ شیمیایی‌ دو نوع‌کود ذکر شده‌ به‌ قرار جدول‌ زیرمی‌باشد: کودبسترکودقفس‌کودبسترکودقفس‌
درصدرطوبت‌۱۱/۴۱۵/۵درصد فسفر۲/۷۱/۶
درصدپروتئین‌کل‌۲۸/۷۲۵/۳درصدسدیم‌۰/۴۲۰/۴۲
درصداسیداوریک‌۶/۳۸/۵(N.P.N)درصدفیبرخام‌۱۳/۸۴۱۸/۶۵
درصدپروتئین‌حقیقی‌۱۵/۵۱۶/۶انرژی‌ متابولیسم‌ـــــ۶۶۰
درصدکل‌ اسیدآمینه‌ــــ۸/۶درصدلیزین‌۰/۳۹۰/۴۹
درصدچربی‌خام‌۱/۷۶۲/۳درصدمتیونین‌۰/۱۳۰/۱۳
درصد کلسیم‌۷/۸۲/۵درصدسیستین‌۰/۱۵۰/۱۴
 


کود مرغی‌ دارای‌ مقادیر قابل‌توجهی‌ اسیدآمینه‌ است‌ که‌ کاملا قابل‌استفاده‌ برای‌ مرغ‌های‌ تخمی‌ و گــوشتی‌می‌باشد، همچنین‌ فسفر موجود آن‌ به‌اندازه‌ کافی‌ می‌باشد. کمبودی‌ که‌ ازلحاظ تغذیه‌ در کود وجود دارد کم‌ بودن‌انرژی‌ متابولیسم‌ آن‌ می‌باشد که‌ میزان‌آن‌ بسته‌ به‌ نوع‌ کود بین‌ ۷۹۲ الی‌ ۱۳۵۰کیلوکالری‌ در کیلوگــرم‌ گــزارش‌ شده‌است‌

. روش‌های‌ آماده‌ نمودن‌ کودمرغی‌ عبارتست‌ از : ۱ـ خشک‌ کردن‌ در هوا: این‌ روش‌مستلزم‌ وقت‌ طولانی‌ می‌باشد و بستگــی‌به‌ میزان‌ رطوبت‌ کود، شرایط محل‌ ازلحاظ آب‌ و هوا، حرارت‌ و تابش‌ آفتاب‌دارد. در این‌ روش‌ عوامل‌ مضرمیکروبی‌ که‌ در کود وجود دارند کاملامعدوم‌ نمی‌شوند. ۲ـ خشک‌ کردن‌ با استفاده‌ ازحرارت‌ زیاد در دستگــاه‌های‌مخصوص‌: برای‌ این‌ کار معمولا ازکوره‌ای‌ که‌ حرارت‌ آنها زیاد است‌استفاده‌ می‌گــردد. البته‌ اگــر حرارت‌ خیلی‌زیاد باشد کاهش‌ از لحاظ مواد ازته‌ درکود نیز ممکن‌ است‌ به‌ وجود آید.معمولا خشک‌ کردن‌ کود در حرارت‌ بالابه‌ مدت‌ ۳ ساعت‌ سبب‌ پاستوریزه‌ شدن‌کود و از بین‌ رفتن‌ عوامل‌ مضر می‌گــرددبدون‌ این‌ که‌ از نظر مواد ازته‌ تغییری‌ درآن‌ دیده‌ شود. ۳ـ کود سیلو شده‌: بدین‌ ترتیب‌ تهیه‌می‌شود که‌ کود مرغ‌ را با فشار روی‌ هم‌ریخته‌ و هوا و رطوبت‌ آن‌ را خارج‌می‌کنند. به‌ طوری‌ که‌ رطوبت‌ کلی‌ آن‌ از۳۸ـ۳۵ درصد تجاوز نکند، تا ۶ هفته‌سیلو را به‌ حال‌ خود می‌گــذارند این‌ ماده‌یکی‌ از بهترین‌ مواد اولیه‌ جهت‌ تغذیه‌گــاو می‌باشد. بهترین‌ روش‌ تهیه‌ کود مرغی‌ استفاده‌از حرارت‌ می‌باشد. میزان‌ مس‌ موجود در کود مرغی‌نسبتابالا بوده‌ لذا مصرف‌ آن‌ در تغذیه‌گــوسفند به‌ دلیل‌ حساسیت‌ گــوسفند به‌مس‌ از حساسیت‌ خاصی‌ برخورداراست‌ که‌ باید دقت‌ گــردد. در تحقیقاتی‌ که‌ در صفی‌آباد دزفول‌انجام‌ گــرفته‌ است‌ کود مرغی‌ که‌ با روش‌خشک‌ کردن‌ در هوای‌ آزاد تهیه‌ شده‌مورد مصرف‌ گــوساله‌ قرار گــرفت‌ ومشاهده‌ شده‌، که‌ در مورد تولید گــوشت‌،سلامتی‌ و سایر موارد تفاوت‌ با شاهدمعنی‌دار نبود. استفاده‌ از کود مرغی‌ درتغذیه‌ دام‌ و طیور در سازمان‌های‌ مسئول‌نیز مطرح‌ است‌ ولی‌ این‌ موضوع‌ که‌ آیاکود مرغی‌ جزء ضایعات‌ است‌ یا این‌ که‌به‌ عنوان‌ کود در بخش‌ کشاورزی‌خصوصاپسته‌کاری‌ استفاده‌ گــردد یاخیر؟ باید مورد بررسی‌ و تصمیم‌گــیری‌قرار گــیرد. در ایران‌ به‌ دلیل‌ نیاز به‌واردات‌ مواد پروتئینی‌ باید راه‌حل‌هایی‌را جهت‌ کم‌ کردن‌ واردات‌ انجام‌ داد. لذااگــر بتوان‌ با مصرف‌ کود مرغی‌ در تغذیه‌دام‌ واردات‌ را کاهش‌ داد بسیار با اهمیت‌می‌باشد. مصرف‌ کود مرغی‌ به‌ دلیل‌داشتن‌ املاح‌ بسیار زیاد در باغات‌ پسته‌مهم‌ است‌ البته‌ با توسعه‌ مرغداری‌هامسلمامیزان‌ این‌ کود افزایش‌ خواهدیافت‌، لذا باید بازاری‌ برای‌ مصرف‌ آن‌نیز در نظر گــرفته‌ شود. در صورت‌ سیلونمودن‌ و انباشته‌ کردن‌ کود مرغی‌ درجه‌حرارت‌ داخلی‌ آن‌ به‌ دلیل‌ تخمیرات‌بسیار بالا رفته‌ و تا ۷۰ درجه‌ سانتی‌گــرادنیز می‌رسد. مثلا در شمال‌ کشورمی‌توان‌ به‌ صورت‌ سیلو نمودن‌ از کودمرغی‌ استفاده‌ نمود و همراه‌ با علوفه‌غنی‌ شده‌ از آن‌ در تغذیه‌ دام‌ استفاده‌نمود. علی‌رغم‌ توصیه‌ فنی‌ و علمی‌ که‌در رابطه‌ با مصرف‌ کود مرغی‌ صورت‌گــرفته‌ است‌، چرا مصرف‌ آن‌ در کشورتوسعه‌ نیافته‌ است‌؟ باید مورد بررسی‌ وشناسایی‌ قرار گــیرد. در صورتی‌ که‌مشکلات‌ و موانعی‌ بر سر راه‌ انجام‌ آن‌وجود دارد، بررسی‌ شده‌ و از میان‌برداشته‌ شود

. دلایل‌ عدم‌ توسعه‌ مصرف‌ کودمرغی‌ در کشور را می‌توان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌عنوان‌ کرد :


۱ـ رقابت‌ پسته‌کاران‌ با مصرف‌ آن‌ درتغذیه‌ دام‌.

  ۲ـ برخی‌ از دامداران‌ کود خشک‌ راگــرفته‌ ولی‌ مشکل‌ نگــه‌داری‌ داشته‌ و کودمرغی‌ در محل‌ انبار دامداری‌ دچارکپک‌زدگــی‌ می‌شود، لذا از مصرف‌ آن‌صرف‌ نظر می‌نمایند. با همه‌ این‌ مسائل‌به‌ دلیل‌ کمبود مواد تغذیه‌ای‌ در خوراک‌دام‌ و بالا بودن‌ ارزش‌ غذایی‌ کود مرغی‌لازم‌ است‌ که‌ استفاده‌ از آن‌ مورد توجه‌قرار گــیرد، به‌ عنوان‌ یک‌ (By Prodact)محلی‌ مورد استفاده‌ قرار گــیرد. مصرف‌کود مرغی‌ در تغذیه‌ دام‌های‌ شیری‌هیچ‌گــونه‌ مسئله‌ای‌ ندارد و در دام‌های‌پرواری‌ به‌ خوبی‌ قابل‌ مصرف‌ و مفیدبوده‌ و همچنین‌ در پرورش‌ ماهی‌ نیزمی‌توان‌ به‌ صورت‌ موثر مورد استفاده‌قرار گــیرد. لذا باید از مازاد کود مرغی‌موجود در کشور (به‌ غیر از مصارف‌ آن‌در کشاورزی‌ پسته‌) در تغذیه‌ دام‌استفاده‌ نمود. به‌طور متوسط در شرایطایران‌ تا ۱۲ درصد کنسانتره‌ کود مرغی‌در تغذیه‌ دام‌ها می‌تواند مصرف‌ گــردد. کود مرغی‌ می‌تواند در کنسانتره‌دامی‌ مخلوط شود. در این‌ رابطه‌ توصیه‌می‌گــردد که‌ فعلا در شروع‌ کار به‌ میزان‌ ۴درصد در کنسانتره‌ دامی‌ از کود مرغی‌مناسب‌ استفاده‌ شود